#ป้าย #ประกาศ หน้า #กฟน. #สนง. #คลองเตย #สหภาพฯ #ประกาศ #ให้เงิน 1แสนบาท #ประกาศจับ ผู้หมิ่นสถาบัน !

ป้ายประกาศ หน้า กฟน.สนง.คลองเตย สหภาพฯ ประกาศให้เงิน 1แสนบาท ประกาศจับ ผู้หมิ่นสถาบัน ! cr.red buffalo

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s