#ป้าย #ประกาศ หน้า #กฟน. #สนง. #คลองเตย #สหภาพฯ #ประกาศ #ให้เงิน 1แสนบาท #ประกาศจับ ผู้หมิ่นสถาบัน !

ป้ายประกาศ หน้า กฟน.สนง.คลองเตย สหภาพฯ ประกาศให้เงิน 1แสนบาท ประกาศจับ ผู้หมิ่นสถาบัน ! cr.red buffalo