#SHUTDOWN #BANGKOK #โรงพยาบา #ลสระบุรีสุดยอดจริงๆ #ข่าวคนเสื้อแดง #ขู่บุกปลดป้ายต้านโกงมีทั่วไปในเขตภาคกลาง

โรงพยาบาลสระบุรีสุดยอดจริงๆ ข่าวคนเสื้อแดงขู่บุกปลดป้ายต้านโกงมีทั่วไปในเขตภาคกลาง การติดป้ายหน้ารั้วแม้จะเด่นชัดแต่ยามวิกาลราตรีอาจหายได้ ทีมงานโรงพยาบาลสระบุรีจัดการเอาไว้บนตึก ขนาดใหญ่โตเห็นเด่นชัดไปเลย “ประนามการใช้ความรุนแรง รัฐบาลต้องรับผิดชอบ” หลักการสำคัญใช้กับทุกรัฐบาล ใครไม่ผิดอย่ามาร้อนตัวนะครับ หากจะมาปลดก็ต้องผ่านหลายด่าน คงไม่ง่ายแน่นอนครับสำหรับป้ายนี้ สระบุรีสู้ๆๆๆครับ

1970748_827490083944817_369565153_n

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ร่วมใจต้านโกง ขึ้นป้ายหยุดรัฐบาลโกง เป็นป้ายที่ใหญ่ที่สุดที่ติดหน้าสำนักงานแห่งนี้ ที่ผ่านมาป้ายหยุดไข้เลือดออกต้านยุงลายยังไม่ใหญ่เท่าป้ายต้านโกง เพราะการโกงทำลายชาติ ทำลายงบประมาณที่จะมาสร้างชาติ ส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูโรคภัยไข้เจ็บครับ หยุดการโกงชาติได้ งบดูแลสุขภาพกำจัดไข้เลือดดออกมากขึ้นแน่นอนครับพี่น้อง

คนเกาะยาวแข็งขันต้านคอร์รัปชั่น

 

ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี วันนี้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับกรุงเทพมหานคร ล้วนขึ้นป้านต้านรัฐบาลโกง โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ไม่กลัวแดงสมุทรปราการ ออกมาประกาศจุดยืนให้ปรากฏ เพื่อเป็นหลักเป็นชัยแก่มวลมหาประชาชนครับพี่น้อง

1622102_524496744336017_186091377_n

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s