แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ admin.. กคป.กองทัพประชาชนและเครือข่ายปฏิรูปพลังงานไทย

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ admin…puk
กคป.กองทัพประชาชนและเครือข่ายปฏิรูปพลังงานไทย มีความต้องการที่จะซื้อรถบรรทุกพร้อมเครื่องเสียงซึ่งเป็นรถคันที่พี่สุทิน ธราทินถูกยิงเสียชีวิต เนื่องจาก กคป.ได้เช่ารถ 6 ล้อพร้อมเครื่องเสียงในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เรื่องพลังงานและใช้ในการต่อสู้การปฏิรูปพลังงานไทยโดยผู้เจ้าของรถไม่เก็บค่าเช่าแต่อย่างใดพร้อมยังร่วมปฏิรูปพลังงานกับมวลมหาประชาชนด้วย แต่การต่อสู้ที่ผ่านมาที่วัดศรีเอี่ยม ทำให้คุณสุทิน ธราทิน วีรชนคนกล้าต้องเสียชีวิตบนรถช้างศึกคันนี้ กคป.จึงมีความประสงค์ที่จะซื้อรถช้างศึกคันที่พี่สุทินเสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พี่สุทินและวีรชนคนกล้าทั่งหลายที่ร่วมกันต่อสู้เพื่อปฏิรูปพลังงานไทย เพื่อเป็นการหารายได้ในการซื้อรถคันดังกล่าวนี้ กคป.จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์เพื่อเป็นการหารายได้จึงได้จัดตั้ง เป็นกองทุนกู้ชาติ เฉพาะกิจ กองละ 1000 บาทจำนวน 600 กองเพื่อหารายได้ในการซื้อรถ 6 ล้อ (ช้างศึก)คันดังกล่าว ท่านใดสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้พื่อทวงคืนพลังงานไทยสามารถติดต่อได้ที่ กองอำนวยการ กองทัพประชาชนและเครือข่ายปฏิรูปพลังงานไทย (กคป.)เวที ปตท ถนนวิภาวดี หรือโอนเข้าเจ้าของบัญชีร่วมกัน 3 คน คือ. เจ้าของบัญชีชื่อ นพ.ระวีมาศฉมาดล,นายสุขพัฒ วิชิตกุล,นายอำนวย อินทสร. ธนาคารกสิกรไทย สาขานางเล้ิง เลขที่บัญชี 062-2-48356-4. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงาน กพ. เลขที่บัญชี 201-0-5-9391-7 จึงเรียนมาเพื่อทราบทั่วกัน

1604812_193247040885719_2071434095_nSUTIN TARATIN KILLED COMRADE 2014

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s