โศกนาฏกรรมชาวนาที่ “ยิ่งลักษณ์” จัดให้……

โศกนาฏกรรมชาวนาที่ “ยิ่งลักษณ์” จัดให้
1. ชาวนานำข้าวไปจำนำ
2. โรงสีรัฐบาลจ่ายใบประทวน
3. เกิดการทุจริตทุกขั้นตอน
4. รัฐไม่มีเงินจ่ายชาวนา
5. ชาวนาไม่มีเงินเลี้ยงครอบครัว ฆ่าตัวตาย

ccredit SaiTrongPhakSanam
credit SaiTrongPhakSanam

เมื่อไหร่จะให้ … !

1620857_519514978161112_193387392_n

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s