!!! ဒီမုိလစ္ဘရယ္ မြတ္ကုလားေအာက္ဆဲြ ေဒါင္း စြမ္းအားရွင္လို႔ေျပာရင္လည္း မႀကိဳက္ၾက ။ ေသာက္က်င့္ေတြက်ေတာ့လည္း ယုံမွတ္လိုက္တာနဲ႔ ေခြးေတြ ေျခသလုံး ကို ေနာက္က ဝင္ဆဲြသလို အလစ္ ေခ်ာင္းေျမာင္းၿပီး ျပည္သူေတြ ကို အစိုးရထံ ဖိအားေပးရာမွာ လက္ကိုင္တုတ္အျဖစ္ အသုံးခ်ဖို႔ပဲလုပ္ႀကံေန ၾကတယ္ ။

ဒီမုိလစ္ဘရယ္ မြတ္ကုလားေအာက္ဆဲြ ေဒါင္း စြမ္းအားရွင္လို႔ေျပာရင္လည္း
မႀကိဳက္ၾက ။ ေသာက္က်င့္ေတြက်ေတာ့လည္း ယုံမွတ္လိုက္တာနဲ႔ ေခြးေတြ
ေျခသလုံး ကို ေနာက္က ဝင္ဆဲြသလို အလစ္ ေခ်ာင္းေျမာင္းၿပီး ျပည္သူေတြ
ကို အစိုးရထံ ဖိအားေပးရာမွာ လက္ကိုင္တုတ္အျဖစ္ အသုံးခ်ဖို႔ပဲလုပ္ႀကံေန
ၾကတယ္ ။

ၾဆာႀကီး သဘာႀကီး အထာေတြနဲ႔ မြတ္ကုလားထံက သတင္းေတြကိုမ်က္စိ
လွည့္ၿပီးေသာက္တလဲြေတြနဲ႔ အစိုးရကို ခ်ဳပ္လိုက္ , ျပည္သူေတြနဲ႔ ရန္တိုက္
ေပးလိုက္န႔ဲ ကလိမ္ကက်စ္ေတြ လုပ္ေနၾကတယ္ ။

မြတ္ကုလား မီဒီယာက မြတ္ကုလားေတြ လံၾကဳတ္ လုပ္ထားတ့ဲ စာရြက္ႀကီး
ကို ရုံးစာရြက္ စာတမ္းပါ ဆိုၿပီး တံဆိပ္ေခါင္းမပါ , ရုံးလက္ခံ မပါ, ရုံတံဆိပ္
မပါနဲ႔ဟာကို ခပ္တည္တည္ နဲ႔ (လဝက) ထြက္တဲ့စာရြက္လိုလိုေသာက္ရွက္
မရွိ ဖြေနၾကတယ္ ။ ေခြးမ်ိဳးေတြ အရိုးတြန္လာတဲ့ အခါ သိပ္သိသာတယ္ ။

ကုတ္နံပါတ္ ၉၁၄ , မွာ ရိုဂိန္ညာ မကလို႔ ေဒါင္းဖခင္ႀကီး , မြတ္ေဒါင္း , ဒီမို
ဟင္ဂ်ာ , ဘဂၤဒီမို စသျဖင့္ ဖီးလ္ လာသလို ထည့္လည္း ကိစၥမရွိ။ ႀကိဳက္သ
လို ထည့္လို႔ရတယ္ ။ ၁၃၅ မွာ မပါတဲ့ ေခြးမ်ိဳးေတြ ပါလာရင္ တာဝန္ရွိသူတဲ့
သူေတြ ပယ္ဖ်က္မွာ ျဖစ္သလို , လက္တစ္လုံးျခားလုပ္လွ်င္လည္း က်ဳပ္တို႔
ျပည္သူေတြက ေခြးမ်ိဳးတိုးမယ့္ ကိစၥ ၿငိမ္ခံေနမွာ မဟုတ္ပါ ။

အဲဒီ ကုတ္နံပါတ္ (၉၁၄) မွာ လက္ယားလွ်င္ ယား သလို ျဖည့္လုိ႔ ရေပမယ့္၊
ျမန္မာနိဳင္ငံ တိုင္းရင္သား စာရင္း မဝင္တဲ့ ေခြးမ်ိဳးေတြဆို သန္းေခါင္စာရင္း
ထဲ မပါတာ , ပယ္ဖ်က္ခံရတာ အျပင္ ဘာမွေတာ့ မျဖစ္ဘူး ။

ဒါေၾကာင့္ ဆားကေလာက္ေတြ ပသီ , ကမန္ အစရွိသျဖင့္ တုိင္းရင္းသားစာ
ရင္းဝင္တဲ့ မြတ္စလင္ေတြကို ျဖည့္စြက္ဖို႔ ညွိေနၾကတာေတာင္သူတို႔ခ်င္း ျပန္
ကုိက္ေနၾကရတုန္း ။

ဘဂၤလီက – ပသီ မျဖစ္ခ်င္သလို , ပသီေတြကလည္း ဘဂၤလီေတြဇာတ္လာ
ၿပီး ညွိမွာကို မလိုလားၾကဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီလို စာရြက္ေတြဒလေဟာျဖန္႔
ၿပီး ကုလားေတြ ကုလားအခ်င္းခ်င္း မ်က္ေစ့လွည့္ ျပန္ကလိမ္ေနၾကတဲ့ ပုံစံ
မ်ိဳးပဲ ။

ဒီမိုလစ္ဘရယ္ ထမီရွဴ ေဒါင္းစြမ္းအားရွင္ေတြ ကလိမ္ကက်စ္ ေသာက္က်င့္
ေတြနဲ႔ ျပည္သူလူထုကိုနွစ္က်ပ္ကြက္သုံးၿပီးအစိုးရနဲ႔ ရန္တုိက္ေပးေနတာကို
သတိရွိၾကပါ ။

မြတ္စလင္သတင္းမွာ ဒီလိုေဖာ္ျပထားတယ္ ။

1452274_1449295888622286_911226696_n

1908280_289718594515781_1293038249_n1794672_289718624515778_1675293521_n1613794_289718641182443_840212035_n
https://www.facebook.com/MyanmarMuslimMedia/posts/617983438251456?stream_ref=10

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s