#นายสุทิน #ธราทิน #หมายกำหนดการสำนักพระราชวัง พระราชทานเพลิงศพ คุณสุทิน ธราทิน เป็นกรณีพิเศษ ณ เมรุวัดโสมนัสวรวิหาร วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 15.30 น.พระราชทานเพลิงศพ

12102_1454718971413937_1471823366_n

..ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพ(เป็นกรณีพิเศษ)
..นายสุทิน ธราทิน..วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์นี้..__
…นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม เป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชนม์ และวงศ์ตระกูล…
……ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ….

1017615_606327436087674_180384940_n

 

 

SUTIN TARATINSUTIN TARATIN

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s