ประกาศ! อาตมาไม่อนุญาตให้โยมมาใช้พื้นที่วัดเพื่อการเลือดตั้ง ถ้าจะเลือก โยมต้องปฏิรูปก่อน แต่ถ้าหากยังยืนยันจะเลืิอดตั้ง ขอให้คุณโยมไปใช้พื้นที่ในป่าช้าแทน

ประกาศ!
อาตมาไม่อนุญาตให้โยมมาใช้พื้นที่วัดเพื่อการเลือดตั้ง ถ้าจะเลือก โยมต้องปฏิรูปก่อน แต่ถ้าหากยังยืนยันจะเลืิอดตั้ง ขอให้คุณโยมไปใช้พื้นที่ในป่าช้าแทน…….

credit  มั่นใจว่าคนไทยเกิน 1 ล้าน อยากให้ยิ่งลักษณ์ยุบสภา
credit
มั่นใจว่าคนไทยเกิน 1 ล้าน อยากให้ยิ่งลักษณ์ยุบสภา

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s