#SHUTDOWN #BANGKOK : เรียน เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย-ชมรมแพทย์ชนบท

1656007_804927366201089_2009172228_n

 

จดหมายเปิดผนึกถึงสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จากเครือข่ายอาสาสมัครทางการแพทย์ กับการเปิดแนวรบต่างประเทศ อธิบายความว่าทำไมเราวิชาชีพทางการแพทย์และมวลมหาประชาชนจึงต้องการการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง โดยมีสาระดังนี้

เรียน เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร 10500
22 มกราคม 2557

ทั้งๆที่มีเจ้าหน้าที่ของสถานทูตเป็นจำนวนมากรวมทั้งเครือข่ายหน่วยข่าวกรองที่มีประสบการณ์ของสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย แต่ก็เป็นที่น่าแปลกใจที่ไม่มีการให้ข้อมูลที่เกิดจากความเข้าใจที่แท้จริงเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยให้แก่ฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐอเมริกา เราขอให้ท่านใคร่ครวญการให้ภาพความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยของสมาชิกสภาเทอร์เนอร์ ที่ว่าแค่เกิดจากความขัดแย้งทางอุดมการณ์ระหว่างกลุ่มสนับสนุนและกลุ่มต่อต้านระบอบประชาธิปไตย บรรดาผู้ประท้วงและแกนนำไม่ได้กำลังเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการเมือง หากแต่พวกเขากำลังเรียกร้องให้มีการสร้างระบอบประชาธิปไตยให้แข็งแกร่ง โดยการป้องกันไม่ให้มีการทุจริตรวมถึงไม่ให้มีการใช้อำนาจในทางที่ผิดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับการเลือกตั้ง เหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูป ทั้งนี้ ตัวแทนจากทุกภาคส่วนของสังคมไทยจะอภิปรายเกี่ยวกับรายละเอียดของการปฏิรูปเหล่านี้ต่อไป โดยมีองค์กรกลางซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองต่างๆ ขั้นตอนการปฏิรูปนี้ควรเกิดขึ้นก่อนที่ประเทศไทยจะเข้าสู่การเลือกตั้งครั้งต่อไป เนื่องจากจะเป็นการรับประกันได้เป็นอย่างดีว่าผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งหลังการปฏิรูปจะต้องผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดรวมถึงมีกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดมากขึ้น เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ เราไม่ต้องการตกอยู่ในวงจรอุบาทแบบที่เกิดในปัจจุบันอีก

ผู้ชุมนุมและประชาชนชาวไทยเป็นจำนวนมากรู้สึกไม่พอใจต่อการทุจริตอย่างโจ่งแจ้งของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ความหายนะที่จะปิดบังคดีทุจริตต่างๆที่ผ่านมาโดยการผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรม อีกทั้งความพยายามอย่างเป็นระบบในการที่จะลดระบบการถ่วงดุลอำนาจจากฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่ทำให้ประชาชนชาวไทยรู้สึกผิดหวังและไม่พอใจเป็นอย่างมาก จึงทำให้เกิดการประท้วงอันยืดเยื้อในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา เป็นการแสดงออกซึ่งความห่วงใยของประชาชนชาวไทยโดยชอบด้วยกฎหมายในการที่จะดำรงไว้ซึ่งเจตนารมณ์ของระบอบประชาธิปไตย แน่นอนว่าการจัดการเลือกตั้งเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย แต่หากมีการจัดการเลือกตั้งโดยที่ไม่มีการถ่วงดุลอำนาจที่มีประสิทธิภาพและปราศจากกฎหมายการต่อต้านการทุจริตที่เข้มแข็งจะทำให้เรากลับไปสู่สถานการณ์ที่ไม่มีทางออกเหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ผู้ชุมนุมมาจากทุกสาขาอาชีพ มาจากทั้งชนบทและเมือง มาจากคนที่มีฐานะและคนยากจน มาจากคนที่ใช้และไม่ใช้แรงงาน คนเหล่านี้มาจากทุกภูมิภาคของประเทศ พวกเขามารวมตัวกันด้วยความปรารถนาที่จะเห็นรัฐบาลที่มีความสามารถและซื่อสัตย์ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนชาวไทย เป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วที่แกนนำผู้ชุมนุมและสมาชิกพรรคฝ่ายค้านต่างถูกผู้สนับสนุนรัฐบาลคุกคาม บ้านของพวกเขาถูกปาระเบิด ผู้ชุมนุมเองก็เป็นเหยื่อจากการถูกลอบยิง บางคนเสียชีวิต แต่จนถึงบัดนี้ ยังไม่มีการจับกุมคนร้ายใดๆทั้งสิ้น ความรุนแรงทวีขึ้นโดยมีการโยนระเบิดใส่กลุ่มผู้ชุมนุมที่เดินประท้วงอยู่ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช)ได้มีมติไต่สวนนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ประเด็นการทุจริตจำนำข้าวแบบจีทูจี เหตุละเลยเพิกเฉยต่อหน้าที่ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อรัฐมูลค่าหลายพันล้านเหรียญสหรัฐ

ข้อเท็จจริงเหล่านี้สร้างความไม่พอใจที่ผู้ชุมนุมมีต่อรัฐบาลยิ่งลักษณ์และไม่พอใจที่รัฐบาลพยายามจะลดแก่นความสำคัญของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย การที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งโดยไม่คำนึงถึงประเด็นการทุจริตและประเด็นการปฏิรูปประเทศจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ การเรียกร้องของผู้ชุมนุมคือการต้องการให้มีการแก้ปัญหาเหล่านี้ ไม่ใช่การเปลี่ยนระบอบการเมืองให้เป็นระบอบที่ต่อต้านประชาธิปไตย

ขอแสดงความนับถือ
เครือข่ายอาสาสมัครทางการแพทย์เพื่อปฏิรูปประเทศไทย

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s