ปิดกรุงเทพ: ข้อความ หลากภาษาเชิญชวน ปฏิรูป- โจมตี ยิ่งลักษณ์ VIDEO

15.january 2013 ข้อความ หลากภาษาเชิญชวน ปฏิรูป- โจมตี ยิ่งลักษณ์
ภาพ : เกศินี แตงเขียว… สำนักข่าวเนชั่น

YINGLUCK

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s