AFDD สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย:เรียนถามศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ที่ปรึกษาผู้ต้องหากบฎ สุเทพ ณ กปปส.

เรียนถามศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ที่ปรึกษาผู้ต้องหากบฎ สุเทพ ณ กปปส.

๑) ที่ว่าหลัก “๑ คน ๑ เสียง” ใช้การไม่ใด้ในประเทศไทย วัดจากอะไรหรือครับ? จากขนาดความมั่งคั่งหรือการเติบโตทางเศรษฐกิจ? จากผลการเลือกตั้งทั่วไปที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยชนะมานับสิบปี? ฯลฯ

๒) เป็นไปได้ไหมครับว่า “ผล” ที่แตกต่างกันของการใช้หลัก ๑ คน ๑ เสียงในอเมริกา, อังกฤษ, ไทย ฯลฯ นั้น ไม่ได้เกิดจาก “คุณภาพ/วิถียังชีพประชากรผู้ออกเสียงเลือกตั้ง” เพียงปัจจัยเดียวหรือเป็นหลัก, แต่เกิดจาก “ความสัมพันธ์ทางอำนาจที่เหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้นปกครองกับประชาชน” หรือ “อุดมการณ์/วัฒนธรรมเหยียดหยามและลดทอนคุณค่าความเป็นคนลงเหลือแค่ใบปริญญา” หรือปัจจัยอื่น ๆ?

๓) สมมุติว่ามันใช้ไม่ได้ ไม่ทราบว่าศาสตราจารย์ ดร.สมบัติคิดว่าอดีตอธิการบดีนิด้าอย่างตัวท่านเองควรจะมีสักกี่เสียงถึงจะสมน้ำสมเนื้อเต็มภาคภูมิล่ะครับ? ควรจะเท่ากันหรือมากกว่ากี่เสียงเมื่อเทียบกับรปภ.หน้าประตูนิด้า พ่อค้าแม่ค้าขายอาหารในโรงอาหารนิด้า เจ้าหน้าที่ธุรการนิด้า พนักงานทำความสะอาดสุขาที่นิด้า นักศึกษานิด้า บัณฑิตนิด้า คณาจารย์นิด้า?

https://www.facebook.com/Assemblyforthedefenseofdemocracy

Assembly for the Defense of Democracy (AFDD)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s