♦ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ဟာသဥာဏ္ႏွင့္ တက္ၾကြသြက္လက္မႈ အားနည္းေသာ္လည္း သူက စဥ္းစား ေျမာ္ျမင္ရွိၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူျဖစ္သည္။ သူ၏ ယံုၾကည္ရေသာ အႀကံေပးမ်ားထံမွ အႀကံဥာဏ္မ်ားကို မၾကာခဏ တိုင္ပင္လက္ခံယူတတ္သူျဖစ္သည္။

PRESIDENT THEIN SEIN

♦ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ျပင္ဆင္ေပးထားေသာ အခမ္းအနားစားပြဲကို လ်စ္လ်ဴရႈၿပီး ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မြတ္ဆလင္ ေခါင္းေဆာင္ လူ ၆၀ ခန္႔စုေဝးေနေသာ လူအုပ္ထဲသို႔ ေလွ်ာက္သြားခဲ့ၿပီး လူအုပ္အလယ္တြင္ တစ္နာရီ ေလာက္ ရပ္စကားေျပာခဲ့၏။

♦ “ဒီအၾကမ္းဖက္မႈေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔တုိင္းျပည္ကို နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ ထိခိုက္လာေနပါတယ္။ ဒါမျဖစ္သင့္တဲ့ ကိစၥပါ။ ျပန္လည္ထူေထာင္ဖို႔ တိုးတက္လာဖို႔ အလုပ္အကိုင္ေတြရေအာင္ လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ႏွစ္ဖက္စလံုး အတြက္ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ရွိေနဖုိ႔က အဓိက က်ပါပါတယ္။ ႏွစ္ဖက္စလံုးအေနနဲ႔ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားၾကမယ္လို႔ ကတိေပးႏုိင္သလား” ဟုသူက လူအုပ္ႀကီးကို ေမးခြန္းထုတ္လိုက္ပါသည္။

♦ “ ဟုတ္ကဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေပးႏုိင္ပါတယ္” ဟု လူအုပ္ႀကီးက သံၿပိဳင္ေအာ္ဟစ္ခဲ့သည္။

♦ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ဟာသဥာဏ္ႏွင့္ တက္ၾကြသြက္လက္မႈ အားနည္းေသာ္လည္း သူက စဥ္းစား ေျမာ္ျမင္ရွိၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူျဖစ္သည္။ သူ၏ ယံုၾကည္ရေသာ အႀကံေပးမ်ားထံမွ အႀကံဥာဏ္မ်ားကို မၾကာခဏ တိုင္ပင္လက္ခံယူတတ္သူျဖစ္သည္။

♦ သူက လူမႈေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားေသာ မူဝါဒရွိသည့္ ပညာရွင္မ်ားဆီကလည္း ေဆြးေႏြးအႀကံယူ တတ္သည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကေန ဒီမိုကေရစီသို႔ ေျပာင္းလဲလာေသာ အခ်ိန္တြင္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လိုအပ္ေသာ ပံုစံေျပာင္းလဲဖို႔ တိုက္တြန္းအားေပးခဲ့သည္။

♦ သို႔ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရး အေနအထား မတည္ၿငိမ္ေသးသည့္ အခ်ိန္တြင္ သမၼတအေနျဖင့္ သတိျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနရသည္။ “ သူကေတာ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေအာင္ျမင္ဖို႔ အသည္းအသန္ႀကိဳးစားေနတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဒါက အခ်ိန္ေတြ အမ်ားႀကီးယူရတယ္” ဟု အတြင္းလူတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

♦ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကမူ ေဒသေခါင္းေဆာင္မ်ား သူ႔ဌာနအလိုက္ ေျပာၾကားၾကသည္ကို ေသခ်ာစြာ နားေထာင္ခဲ့သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ကိုင္တြယ္ခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ သူ႔အရင္ စစ္အစိုးရ အာဏာရွင္မ်ား၏ နည္းလမ္းႏွင့္ ကြာျခားသည္ဟု ဒုတိယဝန္ႀကီးတစ္ဦးက ကၽြန္မကို ႏႈိင္းယွဥ္ျပပါသည္။

♦ “ သမၼတႀကီးက နားေထာင္တတ္တယ္။ ကိုယ္ထင္တာ ကိုယ္ေျပာဖို႔အတြက္ သူ႔ကို ဘာမွေၾကာက္ စရာ မလိုဘူး။ သူတို႔ကေတာ့ သူ႔ခံယူခ်က္နဲ႔သူေပါ့ေလ။ ဒါမ်ိဳးအရင္ေခါင္းေဆာင္ေတြတုန္းက မရွိခဲ့ဘူး။”

ၾကားနာလိုသူအႀကီးအကဲ (ဂြမ္ေရာ္ဘင္ဆင္)၊ 7Day Daily
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ၾကားနာလိုသူအႀကီးအကဲ- အပိုင္း (၂)

မြတ္ဆလင္အမ်ားစုေနထိုင္သည့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕က အရပ္ဘက္ အစည္းအေဝးတစ္ခုတြင္ ျဖစ္ပါသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ျပင္ဆင္ေပးထားေသာ အခမ္းအနားစားပြဲကို လ်စ္လ်ဴရႈၿပီး ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မြတ္ဆလင္ ေခါင္းေဆာင္ လူ ၆၀ ခန္႔စုေဝးေနေသာ လူအုပ္ထဲသို႔ ေလွ်ာက္သြားခဲ့ၿပီး လူအုပ္အလယ္တြင္ တစ္နာရီ ေလာက္ ရပ္စကားေျပာခဲ့၏။

“ဒီအၾကမ္းဖက္မႈေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔တုိင္းျပည္ကို နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ ထိခိုက္လာေနပါတယ္။ ဒါမျဖစ္သင့္တဲ့ ကိစၥပါ။ ျပန္လည္ထူေထာင္ဖို႔ တိုးတက္လာဖို႔ အလုပ္အကိုင္ေတြရေအာင္ လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ႏွစ္ဖက္စလံုး အတြက္ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ရွိေနဖုိ႔က အဓိက က်ပါပါတယ္။ ႏွစ္ဖက္စလံုးအေနနဲ႔ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားၾကမယ္လို႔ ကတိေပးႏုိင္သလား” ဟုသူက လူအုပ္ႀကီးကို ေမးခြန္းထုတ္လိုက္ပါသည္။

“ ဟုတ္ကဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေပးႏုိင္ပါတယ္” ဟု လူအုပ္ႀကီးက သံၿပိဳင္ေအာ္ဟစ္ခဲ့သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ဟာသဥာဏ္ႏွင့္ တက္ၾကြသြက္လက္မႈ အားနည္းေသာ္လည္း သူက စဥ္းစား ေျမာ္ျမင္ရွိၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူျဖစ္သည္။ သူ၏ ယံုၾကည္ရေသာ အႀကံေပးမ်ားထံမွ အႀကံဥာဏ္မ်ားကို မၾကာခဏ တိုင္ပင္လက္ခံယူတတ္သူျဖစ္သည္။ သူက အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ားအနက္ ေရတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ေဟာင္း ဦးစိုးသိန္းကို စီးပြားေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးေအာင္မင္းကို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရာတြင္ ေခါင္းေဆာင္တင္ထားၿပီး သူတို႔က သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ လူယံုမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

သူက လူမႈေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားေသာ မူဝါဒရွိသည့္ ပညာရွင္မ်ားဆီကလည္း ေဆြးေႏြးအႀကံယူ တတ္သည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကေန ဒီမိုကေရစီသို႔ ေျပာင္းလဲလာေသာ အခ်ိန္တြင္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လိုအပ္ေသာ ပံုစံေျပာင္းလဲဖို႔ တိုက္တြန္းအားေပးခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရး အေနအထားမတည္ၿငိမ္ေသးသည့္ အခ်ိန္တြင္ သမၼတအေနျဖင့္ သတိျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနရသည္။ “ သူကေတာ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေအာင္ျမင္ဖို႔ အသည္းအသန္ႀကိဳးစားေနတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဒါက အခ်ိန္ေတြ အမ်ားႀကီးယူရတယ္” ဟု အတြင္းလူတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အတြက္ေတာ့ မွ်မွ်တတ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ဖို႔က အေရးႀကီးသလို အျပင္လူမ်ားကေတာ့ သမၼတက အာဏာ ကို ဘယ္ေလာက္ခ်ဳပ္ကိုင္ႏုိင္သည့္ အေနအထားတြင္ ရွိသလဲ ဆိုသည္ကို ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာသည္။

ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးဆိုသည္မွာ စစ္တပ္တြင္ အျမင့္ဆံုးရာထူးျဖစ္ၿပီး အၾကြင္းမဲ့ အာဏာရွင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီသံမ်ား ညံလာေသာအခါတြင္ လႊတ္ေတာ္မွာပင္ သမၼတ၏ ဥပေဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ားပင္ မၾကာခဏ ပယ္ခ်ခံေနရပါၿပီ။

ယခုအခါ အရပ္သားျဖစ္ေသာ ဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ သူ၏ အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္း စစ္တပ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ ေနရာကိုလည္း သတ္မွတ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒေအာက္တြင္ စစ္တပ္အတြက္ အဓိကအေရးႀကီးေသာ ရာထူးသံုးေနရာရွိၿပီး ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ထိုရာထူးမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္ရသည္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္း စစ္တပ္အမတ္ေနရာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အတြက္လည္း သူကပဲ ေရြးခ်ယ္ေပးရပါသည္။

တခ်ိဳ႕ကလည္း ဦးသိန္းစိန္၏ အရပ္သားအသြင္ေျပာင္း အစိုးရသည္ သူ႔ကို အာဏာလႊဲေပးခဲ့သည့္ စစ္တပ္ အစိုးရ ခိုင္းေစရာ လုပ္ေနရသည္လားဟု ထင္ျမင္တြက္ဆ ေမးခြန္းထုတ္ေနၾကသည္။ အေျဖကေတာ့ အစြန္းႏွစ္ဖက္ၾကားတြင္ ျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ သံတမန္မ်ား၏ အဆိုအရ စစ္ပတ္၏ အခန္းက႑က ေမွးမိွန္သြားၿပီဟု ဆိုပါသည္။

တစ္ခ်ိန္က အားေကာင္းခဲ့ေသာ စစ္တပ္တြင္ ဖိအားေပးမႈမ်ား ရွိလာေနျခင္းမွာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက အာဏာေလွ်ာ့ခ်ျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ သူ၏ အရပ္သားအစိုးရအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၈ လအတြင္း၌ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းရွိ စစ္တပ္အရာရွိ ၈၀၀ ေက်ာ္မွာ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ ခံရသည္။ သူတို႔မွာ စစ္တပ္ (သို႔မဟုတ္) ရဲ ဘက္သို႔ အေျပာင္းခံရျခင္းျဖစ္သည္။

စစ္တပ္ေနာက္ခံေပးထားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း လက္ဝါးၾကီးအုပ္ခြင့္ မရေတာ့ေခ်။ ဦးပိုင္ ကုမၼဏီမွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အခြန္ေပးေဆာင္ရသည္။ အစိုးရဌာနတြင္းက အရာရွိေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေနရာတြင္လည္း ပညာရွိမ်ား ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖင့္ အစားထိုး ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား အပါအဝင္ အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္းက ဝန္ႀကီးတစ္ဝက္ေလာက္က စစ္တပ္မွ လာေသာ အၿငိမ္းစားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရအဖဲြ႔အစည္းအေဝးတြင္ ဝန္ႀကီးမ်ားက သူတို႔အားသန္သည့္ အပို္င္းျဖစ္သည့္ လံုၿခံဳေရးပိုင္းကို တင္းက်ပ္ဖို႔သာ ႀကိဳးစားၾကသည္ဟု အစိုးရအဖဲြ႔ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားက ဆိုသည္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ အဓိကျပႆနာမွာ သူတို႔ အစိုးရအဖဲြ႔က လက္နက္ကို္င္အဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ရန္ ႀကိဳးစားေနလင့္ကစား ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ႏွင့္ အစိုးရစစ္တပ္မ်ား၏ တုိက္ပြဲမ်ားက ဆက္တိုက္ျဖစ္ေနမႈပင္ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ခရီးစဥ္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ၿမိဳ႕နယ္ခန္းမ အစည္းအေဝးမွာ ပါဝင္ခဲ့သလို သမၼတဦးသိန္းစိန္ကို သူတို႔ သီးသန္႔အစည္းေဝးျဖင့္လည္း ေနရာထုိင္ခင္း စားစရာမ်ားျဖင့္ ဧည့္ခံခဲ့ၾကပါသည္။ သူတို႔ကို ၾကည့္ရသည္မွာ ဦးသိန္းစိန္ကို အတိုက္အခံလုပ္ဖို႔ထက္ အႀကံေပးတင္ျပ ဆြးေႏြးၾကသည္ကိုသာ ေတြ႔ရသည္။ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္မူ ရခိုင္ျပႆနာသည္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အတြက္ အႀကီးမားဆံုး အခက္အခဲႏွင့္ ေပ်ာ့ကြက္ျဖစ္ေနသည္။ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံက ျမန္မာအစိုးရကို ဘဂၤါလီမ်ားအား ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ လက္ခံေပးရန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္ အေရးမ်ား လိုက္နာရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ဘဂၤ္လီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ဆက္တုိက္ျပန္လႊတ္ ေပးေနမႈကို ကုလသမဂၢက ခ်ီးက်ဴး ခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္က ရခိုင္ေဒသတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ တင္းမာမႈမ်ားအတြက္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က အထူးစံုစမ္း စစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးေစခဲ့သည္။ သူတုိ႔၏ အစီရင္ခံစာတြင္ မြတ္ဆလင္ေရာ၊ ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားေရာ ႏွစ္ဖက္စလံုးကိုပါ အျပစ္တင္ ေထာက္ျပခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ကူညီေျဖရွင္းရမည့္ နည္းမ်ားကို ေထာက္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သမိုင္းေၾကာင္းအရ အရိုးစြဲေနသည့္ မြတ္ဆလင္ မုန္းတီးေရး ဝါဒက ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေႏွးေကြးေစခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က ထိုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ျပန္လည္ျမင့္လာေစမည္ဟု သံတမန္မ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။ အေျခအေနက သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေနာက္ကြယ္အင္အားစုမ်ားအေပၚ ဘယ္ေလာက္ အေရးယူမလဲဆိုသည့္ အေပၚတြင္သာ မူတည္ေနသည္။

ရခိုင္ေဒသတြင္ ထိုကဲ့သို႔ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားနာၾကည္းမႈမ်ားက ျပည္နယ္၏ စီးပြားေရးအေျခအေနကိုပါ ပိုဆိုးလာေစသည္။ ထိုအေျခအေနက သမၼတဦးသိန္းစိန္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အေျခခံလူတန္းစားမ်ား ဆီသို႔ပါ ေရာက္ရွိေအာင္ လုပ္ဖို႔ တြန္းအားေပးခဲ့သည္။

ဦးသိန္းစိန္ ရခိုင္ခရီးစဥ္သြားေရာက္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ၂၀၁၄ ၌ အာဆီယံေခၚ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားဥကၠဌ တာဝန္ကိုယူရမည့္ ျမန္မာႏုို္င္ငံအေပၚ စိုးရိမ္မႈေတြ တိုးလာေစသည္။ လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္လည္း ျမန္မာက အေရွ႕ေတာင္အာရွဆီးဂိမ္းကို အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပဦးမည္ျဖစ္သည္။

သံတြဲအစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကိုကိုက ပ်က္စီးခဲ့သည့္ ရြာမ်ားသို႔ သြားရာတြင္ သူ၏ အဖဲြ႔ဝင္မ်ားကို လံုၿခံဳေရးတိုးျမွင့္ခ်ထားရန္ႏွင့္ ေနရာေျပာင္းလာသူမ်ားအတြက္ လက္ခံ ေနရာ ခ်ရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းက မြတ္ဆလင္မ်ား ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခံခဲ့ရသည္ကို သံသယရွိေၾကာင္း သူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခုမူ သူက မြတ္ဆလင္မ်ား တိုက္ခိုက္ခံရသည္ကို သူက လက္ခံယံုၾကည္သြားသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကမူ ေဒသေခါင္းေဆာင္မ်ား သူ႔ဌာနအလိုက္ ေျပာၾကားၾကသည္ကို ေသခ်ာစြာ နားေထာင္ခဲ့သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ကိုင္တြယ္ခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ သူ႔အရင္ စစ္အစိုးရ အာဏာရွင္မ်ား၏ နည္းလမ္းႏွင့္ ကြာျခားသည္ဟု ဒုတိယဝန္ႀကီးတစ္ဦးက ကၽြန္မကို ႏႈိင္းယွဥ္ျပပါသည္။

“ သမၼတႀကီးက နားေထာင္တတ္တယ္။ ကိုယ္ထင္တာ ကိုယ္ေျပာဖို႔အတြက္ သူ႔ကို ဘာမွေၾကာက္ စရာ မလိုဘူး။ သူတို႔ကေတာ့ သူ႔ခံယူခ်က္နဲ႔သူေပါ့ေလ။ ဒါမ်ိဳးအရင္ေခါင္းေဆာင္ေတြတုန္းက မရွိခဲ့ဘူး။”

အစိုးရ၏ အေရးယူတံု႕ျပန္မႈမ်ား ျမန္ဆန္လာသည္ကလည္း တိုးတက္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။

သံတြဲၿမိဳ႕တြင္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္သည့္ ရက္အတြင္း နာမည္ႀကီး ေဒသခံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအဝင္ လူ ၈၀ ခန္႔ကို ရဲက ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ တစ္လအၾကာတြင္ လူေျခာက္ဆယ္ခန္႔မွာ လူသတ္မႈအပါအဝင္ တရားစီရင္ခ်က္ မ်ားျဖင့္ အျပစ္ေပးခံရသည္။

သမၼတတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ဦးသိန္းစိန္က သူအရင္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သူမ်ားထက္ပို၍ ျမင္သာမႈရွိသည္ဟု ဆိုႏုိင္ပါသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူသိန္းခ်ီဆံုးခဲ့ေသာ နာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ္သင့္စဥ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက ႏိုင္ငံတကာအပစ္တင္မႈမ်ားကိ လ်စ္လွ်ဴရႈၿပီး ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီမ်ား အဝင္ မခံဘဲ ပိတ္ပင္ခဲ့ဖူးသည္။

ဦးသိန္းစိန္က ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဘဝကပင္ စိတ္ဝင္စားခဲ့ၿပီး သူ၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ စစ္ဗိုလ္မ်ားကို ဘာသာေရးတင္းမာမႈမ်ား အားေကာင္းလာသည့္ အေျခအေနႏွင့္ ေဒသတြင္းဆင္းရဲမႈမ်ားျပား လာသည့္အေၾကာင္း သတိေပးခဲ့ဖူးသည္။ သူက ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၇ ၿမိဳ႕ကို သြားခဲ့ၿပီး စက္ရံုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ လမ္းမ်ား ေဖာ္ျခင္းအပါအဝင္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈအစီအစဥ္အခ်ိဳ႕ကို အဆိုျပဳခဲ့၏။ သူ၏ အႀကံအစည္မ်ားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊက ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို အလိမ္အညာ ဟု အမ်ားက အျပစ္တင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဦးသိန္းစိန္ အာဏာရလာခဲ့သည္။

ယခု ရခိုင္ခရီးစဥ္တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က သူ႔အႀကံအစည္းေဟာင္းမ်ားကို ျပန္လည္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့၏ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးရံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ေလဆိပ္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ မီးႏွင့္ ေရလိုအပ္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအတြက္ အစီအမံမ်ား ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခဲ့သည္။

“အေျခအေနေတြက ေျပာင္းလဲကုန္ၿပီ။ အခုလူထုအေျချပဳစနစ္ကို သံုးေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စီးပြားေရး တိုးတက္ဖို႔အတြက္ အားလံုးအတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကပါ” ဟုသူက ေဒသေခါင္းေဆာင္မ်ား ကို ေျပာၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္းကမူ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သမၼတအျဖစ္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ခံမွာမဟုတ္ဟု လူသိရွင္ၾကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက ဦးသိန္းစိန္ကို အရိုက္အရာ ဆက္ခံရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သျဖင့္ ဦးေရႊမန္းက ၿပိဳင္ဆိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည္ဟု ႏွစ္ဦးစလံုးကို အတြင္းသိမ်ားက ဆိုသည္။

အခ်ိဳ႕သမၼတအႀကံေပးမ်ားက ေျပာၾကားသည္မွာ ၂၀၁၅ ႏွစ္ကုန္တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ႏုိင္ငံေရးမွ ႏႈတ္ထြက္မည္ဆိုသည္မွာ ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတာ့ မဟုတ္ေသးဟု ဆိုသည္။ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယွဥ္ျပိဳင္မည့္သူလည္း ျဖစ္လာႏုိ္င္သည္ဟုလည္း အသံမ်ား ေပၚထြက္ေနသည္။ အားလံုးက အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္မႈေပၚတြင္ အမ်ားႀကီး မူတည္ေနသည္။ အေျခခံဥပေဒအရ ႏုိင္ငံျခားသားႏွင့္ လက္ထပ္ ခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္ရန္ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး လံႈ႕ေဆာ္ေနၿပီး ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ေအာက္တြင္ ဘာမွေျပာင္းလဲျခင္း မရွိဟု တစ္ကမၻာလံုးကို ေျပာၾကားေနသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ ကမူ ရခိုင္ျပည္နယ္က ဘာသာေရးတင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ခဲ့သည့္ေနရာတြင္ အားလံုးကို ေက်နပ္မႈရေအာင္ ႀကိဳးစားေနပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ သူက ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ဦးကို သြားခဲ့စဥ္က ေရွးေဟာင္းမဟာမုနိဘုရားရုပ္ပြားေတာ္ကို သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ခဲ့သည္။

အေနာက္ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေတာ့မတူ သူက လူထုဆက္ဆံေရးနည္းဗ်ဴဟာမွာ အာရံု စိုက္မႈ အားနည္း ၏။ သမၼတ၏ ခရီးစဥ္တြင္ ႏုိင္ငံျခားမီဒီယာမ်ားကို မည္သည့္အခါမွ ဖိတ္ေခၚခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ယခုခရီးစဥ္ မွာလည္း မည္သူကမွ ႏုိင္ငံျခားမီဒီယာမ်ားကို အမိန္႔ေပးျခင္း မရွိပါ။

ဦးသိန္းစိန္၏ ျပႆနာမ်ားကို ေကြ႕ဝုိက္ေရွာင္ရွားေျဖဆိုမႈက အႏုတ္လကၡဏာမ်ားျပခဲ့သည္။ သူ၏ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအေပၚေမးျမန္းခ်က္အေပၚ သူ၏ ေျဖဆုိခ်က္မ်ားကို ဝါရွင္တန္ပို႔စ္သတင္းစာက ကာတြန္းျဖင့္ သေရာက္ေလွာင္ေျပာင္ခဲ့ေသာအခါ သူက အံ့ဩတုန္လႈပ္ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

ယခုခရီးစဥ္အတြက္ ေမးျမန္းရာတြင္ေတာ့ ဦးသိန္းစိန္က ယခင္ကႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ပါသည္။ “မၿငိမ္သက္မႈေတြက တစ္ျပည္နယ္လံုးၿငိမ္းသက္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနတဲ့ၾကားက သံတဲြမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႀကိဳးစားၿပီး ျပန္လုပ္ရဦးမယ္။ ဒါေပမယ့္ တိုးတက္မႈေတြရွိလာဖုိ႔အတြက္ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ခြဲျခားမႈေတြ မရွိဖု႔ိက အရမ္းအေရးႀကီးတယ္။” ဟု သူက ကၽြန္မကိုေျပာပါသည္။ ထို႔အျပင္ အဓိကက်သည့္ အခ်က္ႏွစ္ခုကမူ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။
“ဒါေပမယ့္ အဲဒီႏွစ္ခုကလည္း ဘက္ညီဖုိ႔လုိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈ၊ တုိးတက္မႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ေတြ လုိအပ္ေနတယ္။” ဟု သူက ထပ္၍ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္က တစ္ခုလုပ္ရာတြင္ လူအမ်ားသေဘာတူေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားက သူ႔ကို ႏိုင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ရာတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေႏွးေကြသူဟု အထင္အျမင္လြဲမွားေစႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္ရန္ တြန္းအားေပးခဲ့မႈ၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေထာက္ခံ ခ်က္ရေအာင္ ႀကိဳးစားမႈ၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ အားထုတ္မႈမ်ားက သူ၏ ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္သည္ လက္ရွိ သမၼတ သက္တမ္းထက္ ေက်ာ္လြန္ေၾကာင္း ျပသေနသကဲ့သို႔ုရွိသည္။

အကယ္၍ ယခုသက္တမ္းထက္ သမၼတပိုလုပ္ရန္ မရည္ရြယ္ဘူးဆုိပါက ဦးသိန္းစိန္၏ ရည္မွန္းခ်က္ သည္ ဘာပါလဲ။

“ရွင္းရွင္းေလးပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကတိေပးထားတဲ့အတုိင္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆက္လုပ္ရမယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔မွာ အခ်ိန္သိပ္မရွိဘူး။ ဒါက ႏိုင္ငံေရးထက္ပိုအေရးႀကီးတယ္။ အဲဒါက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံေရးအနာဂတ္ပါ” ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းက ဆုိပါသည္။

ျပန္ၾကားေရး ဒုဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္ကမူ ဦးသိန္းစိန္က ယံုၾကည္ခ်က္ျပင္းသူဟု ဆုိပါသည္။ “သမၼတႀကီး က ေျပာတယ္။ ရခုိင္က ဗုဒၶဘာသာအစြန္းေရာက္ေတြက မြတ္ဆလင္ေတြကို ေမာင္းထုတ္လို႔ရတယ္လို႔ ထင္ေနေပမယ့္ တကယ္ေတာ့ မြတ္ဆလင္ေတြက အားလံုးကို ေမာင္းထုတ္လုိ႔မရႏုိင္ဘူးတဲ့။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တု႔ိ ဒီျပႆနာကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေနရတာလုိ႔ သူတုိ႔ကို သမၼတကေျပာခဲ့တယ္”

ယခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို သံသယျဖင့္ ၾကည့္ခဲ့သူမ်ားက ယခုအခ်ိန္တြင္ အသိအမွတ္ျပဳ လာေနပါၿပီ။ ျမန္မာျပည္က အစဥ္အလာႀကီးခဲ့ေသာ စစ္တပ္အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္မႈက အမွန္ တကယ္ ၿပိဳကြဲသြားပါၿပီ။ အားလံုးလည္း ရုပ္လံုးေပၚလာပါၿပီ။ ထုိအရာကို ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္သူကိုလည္း ထိပ္ဆံုး မွာ ထင္ထင္ရွားရွား ႀကီးေတြ႔ေနရပါၿပီ။

၂၈-၁၁-၂၀၁၃ ရက္ထုတ္ 7 Day Daily သတင္းစာမွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္
[Link :https://www.facebook.com/politicalarticlesofmyanmar/posts/253536314804236]

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s