U YE HTUT : ႏုိ၀င္ဘာ ၂၅ ရက္ေန႕ထုတ္ Messenger Journal မွာပါတဲ့ ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းထဲမွ မိတ္ေဆြမ်ားသိခ်င္မယ္ထင္တဲ့ ေမးခြန္းနဲ႕ အေျဖမ်ားကို ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ မူရင္းေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈက စာမ်က္ႏွာ သံုးမ်က္ႏွာေက်ာ္ရိွလို႕ အျပည့္အစံု မတင္ေပးႏုိင္တာကို ခြင့္လႊတ္ေပးပါ။

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၅ ရက္ေန႕ထုတ္ Messenger Journal မွာပါတဲ့ ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းထဲမွ မိတ္ေဆြမ်ားသိခ်င္မယ္ထင္တဲ့ ေမးခြန္းနဲ႕ အေျဖမ်ားကို ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ မူရင္းေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈက စာမ်က္ႏွာ သံုးမ်က္ႏွာေက်ာ္ရိွလို႕ အျပည့္အစံု မတင္ေပးႏုိင္တာကို ခြင့္လႊတ္ေပးပါ။
—————————————————————————————–

U YE HTUT
လက္ရွိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအေပၚမွာ သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ ေက်နပ္အားရမႈ ရွိသလားဆိုတာကို သမၼတရဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ သံုးသပ္ေပးပါဦး။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခ်ထားတဲ့ မူ၀ါဒေပါ့။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမူ၀ါဒသည္ မွန္ကန္တဲ့လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာရွိတဲ့အတြက္ အားရတယ္။

ႏွစ္ကေတာ့ ႏို္င္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းက အသိ အမွတ္ျပဳမႈနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အားရတယ္။

ဒါေပမယ့္ သူ႔အေနနဲ႔ေျပာရရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ တခ်ိဳ႕ဌာနေတြမွာ ရွိေနတဲ့သူေတြရဲ႕ အတတ္ပညာ ပိုင္းဆိုင္ရာ အားနည္းမႈ၊ ေနာက္တစ္ခုက ဘယ္လုိလုပ္ရမယ္ဆိုတာ အေသအခ်ာမသိတဲ့အတြက္ ေအာက္ ေျချပည္သူေတြအထိ ရလဒ္ေတြေရာက္ေအာင္ ျမန္ျမန္မပို႔ႏုိင္ဘူး။ ျပဳျပင္ေျပာငး္လဲေရးေတြ မေရာက္ႏုိင္တ့ဲ အေပၚမွာေတာ့ သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ အားမရဘူး။

ဒီထက္ပိုၿပီးေတာ့ သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ တာကေတာ့ ေကာင္းတဲ့လမ္းေၾကာင္းလည္းသြားေနတယ္။ ႏုိင္ငံတကာကလည္း မွန္ကန္တဲ့ ဘက္ကို ေရြ႕ေနၿပီဆိုတာကို အသိအမွတ္ျပဳထားတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚမွာ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈ အားနည္းေနတာရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕ၾကေတာ့ တုိင္းျပည္အတြက္ ေကာင္းမယ့္ကိစၥေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမယ့္ စိန္ေခၚမႈကေတာ့ ရွိတယ္။

အဲဒီမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမယ့္အစား ႏုိင္ငံေရးအက်ိဳးေၾကာင့္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ စီးပြားေရးအက်ိဳးေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဲဒီလို Interests ေတြကို အေၾကာင္းျပဳၿပီးေတာ့မွ လႈပ္ရွားမႈေတြ အားနည္းသြားေအာင္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ လူေတြမွာ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္တာမ်ိဳးေတြ အေပၚမွာေတာ့ စိတ္မေကာင္းျဖစ္တယ္။ စိုးရိမ္တာေပါ့။ ဒါကေတာ့ရွိပါတယ္။
——————————————————————————————–
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွာ အားနည္းေအာင္ ႏုိင္ငံေရးအရ ဒါမွမဟုတ္ စီးပြားေရးအရ တြန္႔ဆုတ္သြာေးအာင္ လုပ္တယ္ဆိုတာ ဘယ္သူ႔ကို ရည္ညႊန္းခ်င္တာလဲ။
လူပုဂၢိဳလ္လား၊ အဖဲြ႔အစည္းလား။ ဘယ္လိုအေၾကာင္း အရာေတြလဲ။

အဖဲြ႔အစည္းရွိတယ္။ ပုဂၢိဳလ္ေတြရွိတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ဆိုလိုတာက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သြားေနတဲ့ သမၼတႀကီးေျပာတဲ့ လမ္းေၾကာင္းဟာ မတူကဲြျပားတာေတြရွိတယ္။ သို႔ေသာ္ မတူကဲြျပားေပမယ့္ တူတာေတြလည္းရွိတယ္။ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ကို ဘယ္သူမဆို တိုးတက္တာ ျမင္ခ်င္တယ္။ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းတာျမင္ခ်င္တယ္။

အဲဒီ ေတာ့ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ႏုိင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္း တာ၀န္ယူထားတဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕လုပ္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစတယ္ဆိုရင္ အားလံုးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္တာေပါ့။

တခ်ိဳ႕ၾကေတာ့ ဒါကို ေထာက္ခံလိုက္ရင္ ဒီအစိုးရအဖဲြ႔မ်ား အမွတ္ရသြားမလား၊ သမၼတႀကီးမ်ား အရမ္းအမွတ္ေတြ တက္သြား မလားဆိုတဲ့ဆိုတဲ့ဟာေတြ၊ ဒီျပဳျပင္ေျပာငး္လဲေရးေၾကာင့္ ငါတို႔ရဲ႕ စီးပြားေရး၊ ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ္ေမွ်ာ္မွန္းထား တဲ့ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနတစ္ခုကိုမ်ား ထိခိုက္နစ္နာမႈ ရွိမလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ္စိတ္ေတြပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အတၱစိတ္ေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းတာ၊ သြားေနတဲ့အရွိန္ေလွ်ာ့ေအာင္လုပ္တာမ်ိဳးေတြ လည္းရွိတာေပါ့ဗ်ာ။

ဒါ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ပုဂၢိဳလ္အဖဲြ႔အစည္း နာမည္ေတာ့ တပ္မေျပာခ်င္ပါဘူး။ ဒါေတြက လူေတြ ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ဟာေတြ ၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ သိႏုိင္ပါတယ္။

——————————————————————————————
မၾကာေသးခင္က လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္သာခြင့္နဲ႔ ျပန္လြတ္လာတဲ့ ဦးေန၀င္းရဲ႕ ေျမးႏွစ္ဦးကို ဘာေၾကာင့္အခုမွ လႊတ္ လိုက္တာလဲ။ သူတို႔လြတ္လာၿပီး အစိုးရအဖဲြ႔နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေျပာဆိုခ်က္ေတြကို ဘာေျပာခ်င္သလဲ။

ပထမဦးဆံုးကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစိစစ္ေရးေကာ္မတီရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္ အေပၚမူတည္တာေပါ့။ သမၼတႀကီးရဲ႕ မူလရည္ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုကလည္း ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အားလံုးပါ၀င္ႏုိင္ေစခ်င္တယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ထုိက္သင့္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ခတ္ထားၿပီးသား လူတစ္ေယာက္လည္းျဖစ္မယ္။ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး တစ္ေယာက္ကို နစ္နာေစတဲ့ အမႈမဟုတ္ဘူးဆိုရင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီက သတ္ မွတ္ေပးရင္ လႊတ္လိုက္တာေပါ့။ ဒီသေဘာပါပဲ။ ပုဂၢိဳလ္အေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ လုပ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါကေတာ့ ပထမပိုင္းေပါ့။

ဒုတိယပိုင္းကေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔ေျပာေနတဲ့အတိုင္းပဲ ဦးေအးေန၀င္းတို႔၊ ဦး ေက်ာ္ေန၀င္းတို႔ ေျပာေနတာ ကၽြန္ေတာ္လည္းဖတ္ရပါတယ္။ အထဲမွာ အၾကာႀကီးေနခဲ့ရေတာ့ လူတစ္ ေယာက္က စိတ္လႈပ္ရွားမႈေတြမ်ားေနတာေပါ့။ စိတ္လႈပ္ရွားမႈေတြမ်ားတဲ့အတြက္ သူတို႔ေျပာတာ လဲြေနတာ ေလးေတြ ရွိတယ္။ ဒါေတာ့ အျပစ္မတင္လိုဘူး။ သူတို႔စိတ္ေတြတည္ၿငိမ္သြားတဲ့အခါမွာ လက္ရွိႏုိင္ငံေရး အေျခအေနကို ေသခ်ာသံုးသပ္ႏုိင္တဲ့အခ်ိန္က်ေတာ့ ဒီထက္ပိုေကာင္းတဲ့၊ ခိုင္မာတဲ့ေျပာဆိုခ်က္ေတြ ထြက္ မယ္လို႔ ထင္တာေပါ့။ အခုအခိ်န္ၾကေတာ့ စိတ္လႈပ္ရွားမႈေတြ ထြက္မယ္လို႔ မ်ားေနတယ္။ ကိုယ့္ကို ကာကြယ္ခ်င္တဲ့စိတ္က မ်ားေနတယ္လို႔ထင္ပါတယ္။
——————————————————————————————–

သူရဦးေရႊမန္းရဲ႕ သမၼတနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာဆိုခ်က္ေတြ၊ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ရဲ႕ သမၼတအေပၚ သံုးႏႈန္းတဲ့ အသံုးအႏႈန္းေတြ၊ အစိုးရဘက္ကိုသံုးႏႈန္းတဲ့ အသံုးအႏႈန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဦးရဲထြဋ္ တံု႔ျပန္ေျပာဆိုထား တာရွိပါတယ္။ အဲဒီအေပၚ သမၼတရဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဘယ္လိုသံုးသပ္ခ်င္ပါသလဲ။

အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးတယ္။ လူေတြက လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ရွိ တယ္ဆိုေတာ့ မီဒီယာေတြအေပၚမွာေရာ၊ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာပါ ေျပာဆိုၾကတာေတြ ရွိပါတယ္။ ေျပာဆို တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကိုေတာ့ ကိုယ္ပိုင္သေဘာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္မေျပာလိုပါဘူး။

သို႔ေသာ္ အသံုးအႏႈန္းနဲ႔ ေဆြးေႏြးတဲ့အေၾကာင္းအရာ အတိမ္အနက္ကေတာ့ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ရင့္က်က္မႈနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ေပၚ နားလည္မႈအေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ ကဲြျပားမႈေတြရွိတယ္လို႔ထင္တယ္။

လႊတ္ေတာ္ထဲမွာလည္း လႊတ္ေတာ္နည္းဥပေဒ၊ ဥပေဒေတြအရ၊ ပုတ္ခတ္ေစာ္ကားရာက်တဲ့ အျပဳအမူမ်ိဳး၊ ေနာက္တစ္ခါအဖြဲ႔အ စည္းတစ္ခု၊ ဘာသာတစ္ခု၊ လူမ်ိဳးတစ္ခုကို ပုတ္ခတ္ေျပာဆို က်တာမ်ိဳးေတြ မေျပာရဘူးဆိုၿပီး ဥပေဒေတြ လည္းရွိပါတယ္။

ဒါေတြရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစပါ၊ ခင္ဗ်ားတို႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သာမန္ေလာကမွာ ေတာင္မွ လူတစ္ေထာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ေျပာလုိ႔ရွိရင္ တစ္ေယာက္ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာအေပၚမွာ တစ္ေယာက္ အေလးထားၿပီးေတာ့ ေျပာရတယ္။ အဲဒီလုိေတာင္ရွိတယ္ဆိုေတာ့ မီဒီယာအေပၚမွာ ေျပာေျပာ၊ ပိုၿပီးေတာ့ သတိထားသင့္တယ္လုိ႔ ထင္တယ္။

ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ျမန္မာစကားဟာ အင္မတန္မွ စကားလံုးႂကြယ္ ၀တဲ့ ဘာသာပါ။ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ခ်ိဳ႕ယြင္းအားနည္းခ်က္ကို ေထာက္ျပခ်င္တယ္ဆိုရင္ ညင္ညင္သာသာ သိမ္သိမ္ေမႊ႔ေမႊ႔နဲ႔ ေထာက္ျပလို႔ရတဲ့ စကားလံုးေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ျပင္းထန္စူးရွတဲ့ စကားလံုးေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ျပင္းထန္စူးရွတဲ့ စကားလံုးေတြခံရသူရဲ႕ ရာထူးအဆင့္အတန္းနဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့ အခါမ်ိဳး ေတြမွာ သံုးဖို႔မလိုဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။ ဒါေတြမသံုးဘဲနဲ႔လည္း ထိေရာက္တဲ့ေျပာဆို ေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္လုိ႔ ရတယ္လုိ႔လည္း ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္တယ္။

ကၽြန္ေတာ္သမၼတႀကီးကိုေျပာလို႔ ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဘယ္သူ႔ကိုပဲေျပာေျပာ၊ အေျပာခံရတဲ့လူအတြက္ေရာ၊ ေျပာတဲ့လူအတြက္ေရာ၊ စိတ္ေကာင္းဘူး။ ဒီလူဟာ ဒီလိုေနရာမွာ ဒီလိုတာ၀န္ေရာက္ေနရဲ႕သားနဲ႔ ဒီထက္ေကာင္းတဲ့ စကားလံုး မရွာတတ္ပါလားဆိုၿပီး စိတ္ မေကာင္းျဖစ္တယ္။ အေျပာခံရတဲ့လူအတြက္လည္း သူ႔မွာ ဘာပဲေျပာေျပာ ဘယ္ေလာက္ပဲ ရာထူးငယ္တဲ့ လူျဖစ္ျဖစ္ သူ႔မွာ ကိုယ္ပိုင္ဂုဏ္သိကၡာဆိုတာ ရွိတာပါပဲ။ အဲဒီဂုဏ္သိကၡာကို အေျပာခံရတဲ့အတြက္ ကၽြန္ ေတာ္လည္း သူ႔ကိုယ္စား စိတ္မေကာင္းဘူး။

သမၼတႀကီးက ကၽြန္ေတာ့ကို ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူအျဖစ္နဲ႔ တာ၀န္ေပးတဲ့အခါ မွာ မွာတဲ့ အခ်က္ေတြရွိပါတယ္။

တစ္ကေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ မူ၀ါဒေတြရယ္၊ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေတြရယ္၊ ဒါေတြကို နားလည္ေအာင္လုပ္ပါ။ ဒီအထဲကေနပဲ ေျပာပါ။

ႏွစ္ကေတာ့ အမွန္တရား နဲ႔ရိုးသားမႈကို အေျခခံပါ။

သံုးကေတာ့ ပိုအေရးႀကီးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ တပ္မေတာ္ကေန လာခဲ့တဲ့ လူေတြျဖစ္တယ္။ တပ္မေတာ္ထဲမွာက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ငန္းတာ၀န္အရ တစ္ခါတေလမွာ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္ရတဲ့ကိစၥေတြရွိတယ္။ သို႔ေသာ္ အခုအခ်ိန္မွာ လုပ္ငန္းသေဘာသဘာ၀ ေျပာင္း သြားၿပီ။ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၊ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ေတြမွာ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ေနရတဲ့အတြက္ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေသးငယ္တဲ့ စာနယ္ဇင္းသမားတစ္ေယာက္ကပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သတင္း ေထာက္အငယ္ေလးတစ္ေယာက္ကပဲျဖစ္ျဖစ္ ေမးလာရင္ေတာင္မွ သူ႔ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို ေလးစားၿပီးေတာ့မွ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းဆက္ဆံပါ။ ကုိယ္ကေျပာဆိုရတယ္ဆုိၿပီးေတာ့မွဖိဖိႏွိပ္ႏွိပ္ေျပာတာမ်ိဳး မလုပ္ပါနဲ႔လို႔ မွာတာရွိပါတယ္။

ဒါကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အစိုးရအမႈထမ္းေတြမဟုတ္ဘူး။ ခင္ဗ်ားတို႔ မီဒီယာသမားေတြ ေရာ၊ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ အပါအ၀င္ ေနရာ႒ာနအသီးသီးမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကတဲ့ လူေတြအားလုံး သတိျပဳသင့္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ လိုက္နာသင့္တဲ့အခ်က္လို႔ထင္ပါတယ္။
—————————————————————————————
အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ မီဒီယာေတြလြတ္လပ္လာတာနဲ႔အမွ် ေ၀ဖန္မႈရွိတယ္။ အခ်င္းခ်င္းပုတ္ခတ္တာေတြ ရွိေနတယ္။ က်င့့္၀တ္နဲ႔မညီတဲ့ ေရးသားမႈေတြရွိလာတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာေရာ ဘယ္လိုျမင္လဲ။

ပထမဆံုးေျပာခ်င္တာကေတာ့ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခင့္ရလာတာနဲ႔အမွ် လူေတြက လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေရးလာၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခုနကေျပာသလို သတင္းရဲ႕ အရည္အေသြးနဲ႔ ေရးသားတဲ့သူရဲ႕ အရည္အေသြးကေတာ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြာျခားတာေပါ့။

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဒုတိယအခ်က္ကို ဘာေျပာခ်င္လဲ ဆိုေတာ့ အစိုးရကို ေ၀ဖန္လို႔ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ကေတာ့ သတင္းအခ်က္အလက္က အရင္းအျမစ္က ခိုင္လံုမႈရွိရမယ္။ ႏွစ္က သံုးတဲ့စကားလံုးကေတာ့ ရပ္ကြက္ထဲမွာေတာင္မွ သာမန္လူခ်င္းေျပာရင္ေတာင္မွ ေစာ္ကားတဲ့အသံုးအႏႈန္းမ်ိဳးမသံုးသင့္ဘူး။

တခ်ိဳ႕စာနယ္ဇင္းေတြမွာ ေရးတဲ့အသံုးအႏႈန္းကို ခင္ဗ်ားတို႔ ဖတ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ရပ္ကြက္ထဲမွာက်န္တဲ့သူတစ္ေယာက္က အဲဒီေရးတဲ့အယ္ဒီတာ သို႔မဟုတ္ သတင္း ေထာက္ကို အဲဒီစကားလံုးမ်ိဳးနဲ႔ေျပာရင္ေတာင္ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။ သူတို႔သည္းခံႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါမ်ိဳးကို စာမ်က္ႏွာေပၚတင္တဲ့အခါ စာနယ္ဇင္းရဲ႕ အရည္အေသြးကို ထိခိုက္တာေပါ့။ ဒါေလး ေတာ့ ျမင္တယ္။

တတိယျမင္တာကေတာ့ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ စာနယ္ဇင္းအမ်ားႀကီးရွိလာတဲ့အခါ တကယ္စာနယ္ဇင္းကို က်င့္၀တ္နဲ႔အညီ စတုတၳမ႑ိဳင္အျဖစ္ ထုတ္ေ၀ေနတဲ့ သူေတြရွိသလို ကိုယ့္အက်ိဳးစီးပြားကို ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြား ေရးအက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေပးခ်င္လို႔ လုပ္လာတဲ့သူေတြလည္း မ်ားလာတယ္။ ဆြမ္းဆန္ထဲ ၾကြက္ေခ်း ေရာတဲ့သေဘာေပါ့။ အဲဒီၾကြက္ေခ်းေၾကာင့္ပဲ။ နတ္သုဒၵါထဲကို မစင္တစ္စက္က်သလို က်န္တဲ့သူေတြပါ ထိခိိုက္မွာ ကၽြန္ေတာ္စိုးရိမ္တယ္။

ဥပမာဆိုပါေတာ့ဗ်ာ။ ဒီကေန႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ ခရိုနီေတြကို တိုက္ခိုက္ေနတယ္လို႔ ေျပာေပမယ့္ တခ်ဳိ႕စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ခရိုနီလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိေနတဲ့ သူေတြကို ေဘးခ်ိတ္ထားတယ္။ ေ၀ဖန္မႈမရွိဘဲ ေဘးဖယ္ခ်န္ထားတာလည္းရွိတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္း ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္မသိဘူး။

ဥပမာဆိုပါေတာ့၊ တခ်ိဳ႕ ၀န္ႀကီးေတြရွိတယ္။ ဟိုးအရင္အစိုးရလက္ထက္က ၀န္ႀကီးေတြ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရအသစ္ကို မေျပာင္းခင္အထိ အဲဒီ၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ အဲဒီ၀န္ႀကီးကို အင္မတန္မွ စီမံကိန္းေတြကို ေငြေတြ ဘုန္းေပါလေအာနဲ႔လုပ္ခဲ့တယ္။ မလိုလားအပ္ဘဲနဲ႔ စီမံကိန္းေတြကို လုပ္တယ္။ အက်ိဳးမရွိဘူး။ ခဏေနရင္ ပုဂၢလိကပိုင္ျပန္လႊဲလိုက္လို႔ ေ၀ဖန္ခံရတဲ့ ၀န္ႀကီးေတြရွိတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဒီေခတ္ က်ေတာ့ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေ၀ဖန္လို႔ရတဲ့အခ်ိန္က်ေတာ့ အဲဒီ၀န္ႀကီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ဟာေတြအားလံုး ဘယ္သူမွ ျပန္ၿပီးေတာ့ မေျပာေတာ့ေတြလည္း ကၽြန္ေတာ္သတိျပဳမိတယ္။ ေမ့ေနလို႔မေျပာတာလား၊ ေျပာစရာမရွိလို႔မေျပာတာလား၊ ဘာေၾကာင့္မေျပာတာလဲေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း မစဥ္းစားတတ္ဘူး။

ဒါေပမယ့္ ဒါမ်ိဳးေတြက ကၽြန္ေတာ္ေျပာသလိုေပါ့။ လူေတြမွာ သံသယျဖစ္စရာျဖစ္တတ္တယ္။ ျဖစ္တဲ့အခါ က်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔စာနယ္ဇင္းေတြမွာ မွန္မွန္ကန္ကန္လုပ္တဲ့ စာနယ္ဇင္းေတြကို ဂုဏ္သိကၡာ ထိခိုက္ တာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကလည္း ဒါကိုမေျပာခ်င္ဘူး။ ေျပာရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက စာနယ္ဇင္းေတြကို ထိန္းခ်င္လို႔လားလို႔လည္း အေျပာခံရမယ္။ ကုိယ့္အခ်င္းခ်င္း စာနယ္ဇငး္ေကာင္စီတို႔၊ ကြန္ရက္တို႔၊ သမဂၢတို႔ အသင္းတို႔က ထိန္းရတာ ပိုေကာင္းတာေပါ့။
————————————————————————————

မၾကာေသးခင္က ေပၚလာတဲ့ သတင္းဌာနတစ္ခုရဲ႕ အေရးအသားေတြက ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈေတြမ်ား တယ္။ ဒီလိုသတင္းဌာနေတြဟာ အစိုးရဘက္က ဒါမွမဟုတ္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနဘက္က မီဒီယာေတြကို ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္ခ်င္လို႔ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ လုပ္တာလို႔ တခ်ိဳ႕ေ၀ဖန္ေနၾကတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ ခ်က္ေအာက္ကိုထိုးတဲ့အလုပ္တို႔၊ လက္သီးပုန္းထိုးတဲ့အလုပ္တို႔ လုပ္စရာမရွိဘူးဗ်။ ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္တာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာမွာပဲ။ သမၼတႀကီးဆိုရင္ သူကိုယ္တိုင္ေတာင္ မွ ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္းနဲ႔ ျပည္သူကို ထိေတြ႔ေနတာပဲ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔က လူတစ္ေယာက္ကို ပိုက္ဆံေပးၿပီးေတာ့ ထုတ္ခိုင္းစရာအေၾကာင္းမရွိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ဘာမွ ဖုံးကြယ္ထားစရာအေၾကာင္းလည္းမရွိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိနဲ႔ အလုပ္လုပ္ေနတာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတာ့ လုပ္စရာအေၾကာင္းမရွိ ဘူး။

အခုလုပ္ေနတဲ့သူေတြက အက်ိဳးစီးပြားေဖာ္ေဆာင္ခ်င္တဲ့သူေတြ၊ ဟိုတုန္းက ကိုယ့္အေၾကာင္းကို ကိုယ္ျပန္ၿပီးေတာ့ ကာကြယ္ခ်င္တဲ့သူေတြ လုပ္တာလို႔ပဲ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ထင္တယ္။ ဒါေတြခင္ဗ်ားတို႔ ပိုသိ မွာပါ။

ဘယ္သူေတြေနာက္မွာ ဘယ္သူေတြရွိေနတယ္ဆိုတာ၊ ဘယ္သူ႔အေၾကာင္းေတြ ေျပာဖို႔က်န္ေန ေသးလဲဆိုတာ၊ ဘယ္အေၾကာင္းေတြအေျပာခံေနရလဲဆိုတာ ခင္ဗ်ားတို႔အသိပဲ။ ခင္ဗားတို႔ကိုယ္တိုင္ေရာ၊ ခင္ဗ်ားတို႔ ေ၀ဖန္တဲ့ေနရာမွာ အစိုးရအဖဲြ႔ကိုေ၀ဖန္မယ္ဆိုရင္ ပိုၿပီးေတာ့ လြယ္လြယ္ကူကူေ၀ဖန္ၿပီးေတာ့ ဘယ္သူေတြကိုေ၀ဖန္ဖို႔က်ေတာ့ လက္တြန္႔တယ္ဆိုတာ ခင္ဗ်ားတို႔စဥ္းစားၾကည့္။
—————————————————————————————–
၂၀၁၅ သမၼတေနရာကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ေရာ သမၼတရဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဘာမ်ား ေျပာခ်င္လဲ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ေျပာခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ ၂၀၁၅ ထက္ လက္ရွိကို ပိုစိတ္၀င္စားတယ္လို႔ ေျပာထားတာရွိတယ္ေလ။

အခ်က္သံုးခ်က္ရွိတယ္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ဖို႔၊ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ဖို႔၊ လူငယ္ေတြအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ အနာဂတ္ ဒါေတြကိုပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရည္ရြယ္ၿပီးလုပ္ေန တယ္။

၂၀၁၅ ဆိုတာ အေ၀းႀကီးလိုေသးတယ္။ အေနာက္ႏုိင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးေလာကမွာ ေျပာေနက်စကားရွိ တယ္။ ႏုိင္ငံေရးမွာ တစ္ပတ္ဆိုတာ အေတာ္ၾကာတယ္။ တစ္ပတ္အတြင္းမွာ အရာရာေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ တယ္။ အဲဒီေတာ့ ၂၀၁၅ ဟာ အေ၀းႀကီးလိုေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္မလို႔ သမၼတႀကီးက ဒီကိစၥကို လံုး၀မစဥ္း စားႏုိင္ေသးတာ။

ႏွစ္ကေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔ ၂၀၁၅ မွာ ငါဘာလုပ္မယ္၊ ငါ့ကိုအဲဒီအခါက်ရင္ လူေတြဘယ္လို ျမင္ေစခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ရွိလို႔ရွိရင္ ခင္ဗ်ားဆံုးျဖတ္တဲ႔ ခင္းဗ်ားလုပ္ရတဲ့ အလုပ္ေတြက ခင္ဗ်ားစိတ္ရွင္း မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ဟုတ္တယ္မလား။

တခ်ိဳ႕ဟာေတြက ဒီအခ်ိန္မွာ လူႀကိဳက္နည္းေနေပမယ့္ ေရရွည္ မွာ အက်ိဳးရွိေစတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြရွိတယ္။ အဲဒါမ်ိဳးေတြ ခင္ဗ်ားတို႔လုပ္တဲ့အရာရာ အားလံုးကို ၂၀၁၅ ဆိုတဲ့ ေပတံနဲ႔သာတိုင္းၿပီး အလုပ္လုပ္လို႔ရွိရင္ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဆံုးျဖတ္လိုက္တာေတြဟာ ျပည္သူ႔အက်ိဳးစီးပြား အတြက္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ကိုယ့္ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ ကိုယ့္အဖဲြ႔အစည္းအက်ိဳးအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး ဆံုးျဖတ္ တာမ်ိဳးေတြျဖစ္လာႏုိင္တယ္။ Political play ေတြျဖစ္လာႏုိင္တယ္။
အဲဒါဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္က ဘယ္မွန္ကန္ေတာ့မလဲ။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးလုပ္တယ္ဆိုကတည္းက အမ်ားႀကိဳက္တာလည္း ျဖစ္ရင္ျဖစ္မယ္။ လက္ရွိ အမ်ားမႀကိဳက္ေပမယ့္ ေရရွည္မွာ အကိ်ဳးရွိတဲ့ဟာေတြလည္း ရွိတယ္။ ဒါေတြကိုလုပ္တဲ့ေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အစိုးရစိတ္ ရွင္းရွင္းနဲ႔စိတ္သန္႔သန္႔နဲ႔ လုပ္ႏုိင္ဖို႔လိုပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ သမၼတႀကီးက အခုအခ်ိန္မွာ ဒီအခ်က္ သံုး ခ်က္ကိုပဲ သူအာရံုစိုက္တယ္လို႔ ေျပာေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အရ ခင္ဗ်ားေသေလာက္ေအာင္ျဖစ္ခ်င္ေနေပမယ့္လည္း လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္က အဆိုမျပဳဘူးဆိုရင္၊ တပ္မေတာ က အဆိုမျပဳဘူးဆိုရင္ ဘယ္လိုမွ သမၼတေလာင္း မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီလိုဟာမ်ိဳးေတြကို သြားၿပီးေတာ့ ေမွ်ာ္မွန္းၿပီးေတာ့မွ လုပ္ကိုင္ေနမယ္ ေျပာဆိုေနမယ့္အစား သမၼတႀကီးကေတာ့ လက္ေတြ႔က် တဲ့ အခ်က္သံုးခ်က္ကိုပဲ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ဖို႔ လုပ္ေနပါတယ္။
——————————————————————————————–
သမၼတရဲ႕ အနီးကပ္ဆံုး ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူအေနနဲ႔ေရာ၊ ျပန္ၾကားေရး ဒုတိယ၀န္ႀကီးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေရာ အစိုးရအဖဲြ႔နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ၾကား ထဲမွာ ျဖစ္ေနတဲ့အျဖစ္ကို ျမင္တဲ့အျမင္ေလး သိခ်င္ပါတယ္။

ပထမကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ သမၼတရဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ၊ ေနာက္ျပန္ၾကားေရး ဒုတိယ၀န္ႀကီးအေနနဲ႔ ေျဖပါ့မယ္။ ဒီကေန ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ဖတ္ေနရတာေပါ့ဗ်ာ။ အစိုးရနဲ႔ ဒီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္နဲ႔ ဥပေဒျပဳ မ႑ိဳင္ၾကား ျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥေတြသည္ ပဋိပကၡသေဘာမ်ိဳးေရးေနၾကတာေပါ့။

ဒါကလည္း ဘာေၾကာင့္ေရးလဲ ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက လြတ္လပ္ေရးရတာနဲ႔ တစ္ခ်ိန္လံုး ပဋိပကၡေတြပဲ ျဖတ္သန္းလာရတဲ့ အခါက် ေတာ့ လူေတြကလည္း သေဘာမတူကဲြျပားမႈတစ္ခုေတြ႔တာနဲ႔ ဒါကိုပဋိပကၡပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာေနတာေပါ့။

ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုမွာေတာ့ ဒီသေဘာထားကဲြျပားမႈ၊ အျမင္မတူမႈဆိုတာ ရိွမွာပဲ။ အေရးႀကီးတာ က ဒီအျမင္မတူမတူတာ အားလံုးကို ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ၊ ေနာက္တည္ဆဲဥပေဒနဲ႔အညီ ေျဖရွင္းဖို႔ ေပါ့။

ဒီေနရာမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္နဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပြတ္ေတာ္ပြတ္တိုက္မႈေတြ ျဖစ္သလား၊ ပဋိပကၡ ျဖစ္သလားဆိုရင္ေတာ့ ဒါမဟုတ္ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔ဆိုတကယ္တမ္းေျပာရရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္အေနနဲ႔ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္မွာ ပါ၀င္ေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေပၚ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အမ်ားႀကီး အေလး ထားပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီကေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရအဖဲြ႔မွာ အမ်ားစုတာ၀န္ယူေနတဲ့လူက လူသစ္ေတြမ်ားပါတယ္။ ဟိုတခ်ိန္ အစိုးရေဟာင္းလက္ထက္မွာ လုပ္ခဲ့တဲ့လူေတြ အားလံုးနီးပါးက လႊတ္ေတာ္ထဲမွာရွိေနတာေပါ့။

ဥပမာဆိုပါေတာ့။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီး သူရဦးေရႊမန္းဆိုရင္ တပ္မေတာ္ထဲမွာ အရင္က နယကေပါ့။ ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရေကာင္စီရဲ႕ တတိယ အဆင့္အျမင့္ဆံုး ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္တယ္။

ဟိုတုန္းက ႏိုင္လံုလို႔ေခၚတဲ့ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရးေကာ္မတီ အစည္း အေ၀းဆို ေတာ္ယုံတန္ယံု ကိစၥေတြ အားလုံးကို သူပဲဥကၠ႒အေနနဲ႔ ေျဖရွင္းတာ။ အဲဒီတုန္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ သမၼတႀကီးက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္လည္း သြားတက္ဖူးပါတယ္။ ၀န္ႀကီးနဲ႔ လိုက္သြားတဲဲ့အခါမွာ ညာဘက္မွာထုိင္ရတယ္။ အနားယူသြားတဲ့ အတြင္းေရးမွဴးတစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သီဟသူရ တင္ေအာင္ျမင့္ဦး က ဘယ္ဘယ္မွာထုိင္ၿပီး Chair လုပ္ခဲ့တာဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အခက္ခဲေလးေတြမ်ားခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇၊ ၂၀၀၈၊ ၂၀၀၉၊ ၂၀၁၀ မွာဆိုရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရဦးေရႊမန္းကိုယ္တုိင္ဦးစီးၿပီး ႏုိင္လံုကေနပဲ ကိစၥအားလံုးနီးပါး ေလာက္ကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့တာေပါ့။ တခ်ိဳ႕တေလေလာက္ပဲ လူႀကီးေတြဆီ တင္ျပတာဆိုေတာ့ သူ႔မွာ အေတြ႔အႀကံဳေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီး ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ ဆိုရင္ တပ္မေတာ္မွာ ကကျပည္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးေပါ့။ သူဟာ တပ္မေတာ္ထဲမွာ စာအရမ္းဖတ္တယ္။ ႏိုင္ငံေရး အေတြးအေခၚ ျပည့္၀တယ္ဆိုၿပီး လူသိမ်ားပါတယ္။ အရင္တုန္းက သူက တပ္မေတာ္စည္းရံုးေရး ေကာ္မတီ ရဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္တယ္။ ဆိုေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊရဲ႕ မိန္႔ခြန္းေတြဘာေတြေတာင္မွ ဒါ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ျပဳစုေပးရတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နားလည္ထားခဲ့ဖူးတယ္။

ေနာက္တစ္ခါ သူက ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီး လုပ္တဲ့အခါမွာလည္း ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးျဖစ္ေပမယ့္ ခုနက ကၽြန္ေတာ္ေျပာတဲ့ႏုိင္ငံေရး လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမွာ သူတက္ရပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တပ္မေတာ္ထဲမွာ ရွိတုန္းက ေရာ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးအျဖစ္နဲ႔ အရင္အစိုးရလက္ထက္မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ကေရာ၊ အဲဒီတုန္းက ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန၊ အရင္တုန္းက တပ္မေတာ္အစိုးရနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္တဲ့ႏုိင္ငံေရး ပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ အဖဲြ႔အစည္းေတြအေပၚမွာ သူ႔ရဲ႕သံုးသပ္ခ်က္ေတြက အင္မတန္မွ စူးရွၿပီးေတာ့ ထက္ျမက္ခဲ့တာရွိတယ္။

ေနာက္တစ္ခါ အမ်ိဳးသားညီလာခံက်င္းပေရးေကာ္မတီမွာလည္း တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့တာပါ။

ေနာက္တစ္ခါ ေအာက္ကို ဆင္းၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ၀န္ႀကီးဦးေအာင္ေသာင္းတို႔လို စီမံကိန္း ႀကီးေတြ အမ်ားႀကီးကို တာ၀န္ယူခဲ့ရတဲ့ ၀န္ႀကီးေတြလည္း အဲဒီမွာရွိတယ္။ ပညာေရး က်န္းမာေရးက႑ ေတြ၊ လွ်ပ္စစ္က႑ေတြကို တာ၀န္ယူခဲ့တဲ့၀န္ႀကီးအမ်ားစုက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ထဲမွာရွိပါတယ္။

အဲဒီေအာက္ကို ဒုတိယ၀န္ႀကီးအဆင့္ဆင္းလိုက္ရင္ ဟိုတုန္းက ဒုတိယ၀န္ႀကီးအျဖစ္နဲ႔ တာ၀န္ယူသြားတဲ့ ဦးမ်ိဳးျမင့္တို႔ေပါ့။ သူဆိုရင္ ဆည္ေျမာင္းေရာ၊ လွ်ပ္စစ္ေရာ ႏွစ္ခုလံုးမွာ ဒုတိယ၀န္ႀကီးလုပ္ခဲ့တာ။ အဲဒီတုန္း က စီမံကိန္းႀကီးေတြ အႀကီးအက်ယ္ အရမ္းလုပ္ေနခဲ့တဲ့ အေတြ႔အႀကံဳေတြသူ႔ဆီမွာ ရွိတယ္။

ဦးသူရိန္ေဇာ္တို႔ဆိုရင္ ဟိုတုန္းက အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းနဲ႔ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ပုဂၢလိ က ပိုင္ျပဳလုပ္ေရး လုပ္ခဲ့တဲ့လူေတြေပါ့။

ေအာက္ဘက္ကို တစ္ခါျပန္ဆင္းလိုက္ရင္ ေတြ႔ပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီကေန႔ အမ်ားဆံုးေဆြးေႏြးတဲ့ ဦးေအးေမာက္ဆိုရင္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမွာ ဦးေအာင္ေသာင္း လက္ေအာက္မွာ စီမံကိန္းလုပ္ခဲ့တဲ့ ညႊန္ခ်ဳပ္ေတြ။ ကၽြန္ေတာ္က အဲဒီတုန္းက ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ပဲ ရွိေသးတယ္။ ဦးေမာင္တိုးဆို ပုလဲမွာ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္နဲ႔ အၾကာႀကီး လုပ္ခဲ့တဲ့လူေတြေပါ့။

ဒီလိုလူေတြ၊ ဒါကေတာ့ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးဘက္ကလာခဲ့တဲ့ လူေတြေပါ့။ ဒီလူေတြ အမ်ားစုက အရင္အစိုးရ လက္ထက္မွာ ဒီစီမံကိန္းေတြပဲလုပ္တာ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ေခတ္က်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ တကယ္ေျပာရ ရင္ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ေျမတစ္ဧကမွ မသိမ္းဖူးဘူး။ စီမံကိန္းအသစ္ႀကီးလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္တာမရွိေသးဘူး။ မၿပီးေသးတဲ့ စီမံကိန္းေတြ ၿပီးေအာင္လုပ္ဖို႔၊ ေနာက္တစ္ခါ ရွိေနတဲ့ စီမံကိန္းေတြရဲ႕ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔လုပ္တယ္။

အဲဒီလိုလုပ္တဲ့ အခါမွာ ခုနက ကၽြန္ေတာ္ေျပာသလို အဲဒီစီမံကိန္းေတြ ကို မူ၀ါဒခ်မွတ္တဲ့အပိုင္းမွာ ပါခဲ့တဲ့သူေတြ ကိုယ္ကိုကိုင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တဲ့သူေတြက သူတို႔ ကိုယ္တိုင္လုပ္ခဲ့တာကို။ အဲဒီေတာ့ သူတို႔မွာ အေတြ႔အႀကံဳေတြရွိမယ္။ သူတို႕ အဲဒီတုန္းက ဘာေၾကာင့္ လုပ္ခဲ့ရတယ္။ ဘာေတြလုပ္ခ်င္ရက္နဲ႔ မလုပ္ခဲ့ရဘူး။ ဘာေတြ သူတို႔ အခက္အခဲျဖစ္ခဲ့ရလဲဆိုတာေတြ အေတြ႔အႀကံဳေတြရွိတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဦးမ်ိဳးျမင့္ဆိုရင္ စီမံကိန္းႀကီးေတြမွာ ေငြေၾကးဘယ္လိုထားသင့္တယ္ ဆိုတာ ေျပာေနတာမ်ိဳးေတြရွိတယ္။ ဆိုလိုတာက သူတို႔ကိုယ္တုိင္လုပ္ခဲ့တဲ့ ကိစၥ၊ သူတို႔မွာ သင္ခန္းစာေတြ အေတြ႔အႀကံဳေတြရွိေတာ့ သူတို႔ ေျပာတဲ့ဟာေတြမွန္သမွ်ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က အမ်ားႀကီး အေလးထား ၿပီး နားေထာင္ပါတယ္။

တစ္ဘက္ကလည္း သူတို႔ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ အေျခအေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔သြားတဲ့ အေျခအေနမွာကဲြျပားေနတာရွိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း ျပန္တင္ျပစရာရွိတာ ျပန္တင္ျပတာေပါ့။

ဆိုခ်င္ တာက သူတို႔ရဲ႕ အေတြ႔အႀကံဳေတြ သူတို႔လုပ္ခဲ့တဲ့ ကိစၥေတြပါပဲ။ ဒီအေပၚမွာ ရထားတဲ့ သူတို႔အေတြ႔အႀကံု ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က အေလးထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ပဋိပကၡ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s