မေလးရွားေရာက္ျမန္မာမ်ားဧရာဝတီေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕သစ္ မေလးရွားတြင္ဖြဲ႕စည္း

 

myanmar in malaysia

ဧရာဝတီေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕သစ္ မေလးရွားတြင္ဖြဲ႕စည္း
************************************

23.11.2013 (Malaysia)

မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာမ်ားအားလံုးသိျပီးသည့္အတိုင္း မေလးရွားတြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သမွ် လူမႈ႕ေရးအခက္အခဲမ်ား ၊ ဒုကၡေရာက္သူမ်ား ႏွင့္ သာေရးနာေရး မွန္သမွ်ကို မေလးရွားရွိ လူမႈ႕အဖြဲ႕အစည္း မ်ား ႏွင့္ ပရဟိတ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ယေန႕အထိ တတ္ႏိုင္သေရြ႕ ကူညီေျဖရွင္းေပးေနခဲ့သည္ ။
ျပီးခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားၾကားျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျပႆနာမ်ားအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ၊ အသင္းအဖြ႕ဲမ်ား ၊ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား မွ ကူညီမႈသည္ ယေန႕မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာမ်ား သမိုင္းတြင္ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္သည္အထိ ထိေရာက္စြာကူညီေပးသြားခဲ့ၾကသည္ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေက်းဇူးအထူးတင္သည္ ။

ယခင္ယခင္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ လူမႈ႕ ျပႆနာမ်ား ၊ အလုပ္သမားျပႆနာမ်ားအတြက္ မည္သည့္ေျဖရွင္းမႈ႕မ်ဳိး မွ မရခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ အစိုးရသစ္၏ စီမံခ်က္မ်ားကလည္း တစ္ဘက္တစ္လမ္းမွ ထိေရာက္လာခဲ့သည္ ။

ျမန္မာသံရံုးတြင္ ယခုအခါ အလုပ္သမားေရးရာ တာဝန္ခံ ဦးစိုးဝင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ျမန္မာအလုပ္သမ်ား၏ မတရားခံရမႈမ်ား ၊ နစ္နာေၾကးမ်ား ၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ခံေဆာင္ရြက္ေပးေနသာအခါ နစ္နာေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အားကိုးရာ တစ္ခုအေနျဖစ္လာခဲ့ရသည္ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာမ်ားသည္ ယခု အားကိုးရာမဲ့ သလိုမခံစားရေတာ့ … မိမိႏိုင္ငံသားမ်ားအေရးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္ေပးမႈမ်ား စီမံမႈမ်ားအားလံုးကို ၾကိဳဆိုသည္ ။

ထို႕အတူ မေလးရွားႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးရွိ လူမႈ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာမ်ားစာမ်က္ႏွာမွ အစဥ္တစိုက္ အားေပး ကူညီသြားမည္ျဖစ္သည္ ။

ယခု တစ္ဖန္ မေလးရွားႏိုင္ငံ ကြာလာလမ္ပူတြင္ ျပီးခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားျမန္မာျပည္ျပန္ေရး တာဝန္ယူ လုပ္အားေပးသြားေသာ သူမ်ားမွ ဆက္လက္ျပီး ဧရာဝတီေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕ -မေလးရွားကြန္ယက္ ကို ဖြဲ႕စည္းေၾကာင္း သိရသည္ ။

ထိုအဖြဲ႕၏ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၊ စီမံမႈမ်ား ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို လာမည့္ ၂၄.၁၁.၂၀၁၃ (တနဂၤေႏြေန႕) တြင္ ကပုန္းဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း၌ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ ျပီး မေလးရွားမွ လူမႈ႕ဝန္ထမ္းမ်ား ၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာျပည္မွ အထူးဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္မ်ား ႏွင့္အတူ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္ ။

မည္သို႕ျဖစ္ေစ အကူညီေပးမည့္ လက္တစ္ဘက္တိုးလာႏိုင္ေစေၾကာင္းမေလးရွားေရာက္ ျမန္မာမ်ား အဖဲြဲ႕မွ ေမွ်ာ္လင့္သည္ ။

AYEYARWADDY VLOUNTEER ASSOCIATION(AVA)
ေခၚ လူမႈ႕ဝန္းထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမွ မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာမ်ားကို – မေလးရွားေရာက္ျမန္မာမ်ား facebook စာမ်က္ႏွာမွတဆင့္ ေအာက္ပါအတိုင္းဖိတ္ၾကားေၾကာင္း အသိေပးတင္ဆက္ရပါသည္ ။

ေန႕ရက္ – ၂၄.၁၁.၂၀၁၃ (တနဂၤေႏြေန႕)
အခ်ိန္ – နံနက္ ၁၁ နာရီမွ ေန႕လည္ ၂ နာရီၤ
ေနရာ – ကပုန္းဘုန္ေတာ္ၾကီးေက်ာင္း
NO – 19 , JALAN 38 , DESA JAYA , KEPONG.

1453266_241997855968550_283336034_n
မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာမ်ား facebook fun page
www.facebook.com/mmrinmy

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s