အစိုးရ၏ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ မူၾကမ္း အေပၚ KNPP သံုးသပ္

အစိုးရ၏ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ မူၾကမ္း အေပၚ KNPP သံုးသပ္

KNPP
22 November 2013 by ေ႐ႊဟသၤာသတင္းဌာန

အစိုးရ၏ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ မူၾကမ္း အေပၚ အခ်က္အလက္ အမ်ားစုသည္ လက္ခံ ႏိုင္ဖြယ္ရာ မရွိဟု ကရင္နီ အမ်ဳိးသား တိုးတက္ေရး ပါတီ (KNPP) ၏ ႏို၀င္ဘာ (၂၀) ရက္ေန႔က ၿပီးဆံုး သြားေသာ (၃) ရက္တာ က်င္း ပသည့္ ဗဟို ေကာ္မီတီ အစည္း အေ၀းမွ သံုးသပ္ ခဲ့သည္ဟု ဒုတိယ ဥကၠဌ ခူဦးရယ္က ဆိုပါသည္။

“ဘာေတြလဲ ဆိုေတာ့ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေျပာရရင္ လက္နက္ကိုင္ လမ္းစဥ္ စြန္႔လြတ္ ရမယ့္ ကိစၥ၊ ဒုိ႔တာ၀န္ အေရး သံုးပါး ကိစၥ၊ ျပင္ဆင္ေရး ဥပေဒ ကိစၥ၊ အေျခခံ ဥပေဒ ကိစၥ၊ ေစာင့္စည္း လိုက္နာ ရမယ့္ ကိစၥ၊ ျမန္မာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ေတြက အပစ္ရပ္ နယ္ေျမ ေတြမွာတရား ဥပေဒ စိုးမိုးေရး ေဆာင္ရြက္မယ့္ ကိစၥ၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္မွာ တင္မယ့္ ကိစၥ၊ တပ္ဖြဲ႕၀င္ တခ်ဳိ႕ ကိစၥ ေတြေပါ့ အဲဒါ ေတြမွာ လက္ခံရ ခက္ခဲ ေနပါတယ္” ဟု၄င္းမွ ဆိုပါသည္။

KNPP သည္ အာမခံခ်က္ ရွိသည့္ အျပင္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ၿပီး နွစ္ဦး နွစ္ဖက္ လက္ခံ ႏိုင္ေသာ အေျခအေန ျဖစ္လာရန္ ေဆြးေႏြး သင့္ေၾကာင္း၊ဤအေျခ အေနမ်ဳိး ရရွိရန္ ႏွစ္ဖက္ စလံုးမွ အေလ်ာ့အတင္း ျပဳလုပ္ ရမည္ ျဖစ္သည္ဟု KNPP က ခံယူေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

KNPP ၏ ထိုသံုးသပ္ ခ်က္ကို ႏို၀င္ဘာ (၂၀) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုး ထားၿပီး လိုင္ဇာ ညီလာခံ၌ ဖြဲ႕စည္း ထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕မ်ားစုေပါင္း ဖြဲ႔ထားသည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ညွိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႕ (NCCT) သို႕ တင္ျပ ေပးပို႕ ရမည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း KNPP သည္ သံုးသပ္ခ်က္ မ်ားကို အေခ်ာသပ္ ေနသျဖင့္ ၂၁ ရက္ ေန႕မွပင္ ေပးပို႔ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

အစိုးရ၏ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ မူၾကမ္း အေပၚ အဖြဲ႔၀င္ မ်ားမွ ေပးပို႔ေသာ သံုးသပ္ခ်က္ မ်ားကို စုၿပီး ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ UNFC သည္ ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား အပါ၀င္ (UNFC) အဖြဲ႔၀င္ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔ မ်ား၏ သေဘာထား ရယူရန္ လာမည့္ ဒီဇင္ဘာ လဆန္း ၌ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္း အရံုး (KNU) နယ္ေျမတြင္ က်င္းပရန္ လ်ာထားသည့္ ဒုတိယ အႀကိမ္ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔မ်ား ညီလာ ခံသို႔ တင္ျပၿပီး အဆံုးအျဖတ္ ယူမည္ျဖစ္ သည္ဟု ဆိုပါသည္။

KNPP သည္ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏အနာဂတ္ အေရးကိုေဆြးေႏြး ႏိုင္ရန္အတြက္အစိုးရ အစီစဥ္ျဖင့္ ေရာက္လာေသာျပည္တြင္း နိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီ မ်ားအား ႀကိဳဆိုေၾကာင္း၊ ယင္းအဖြဲ႔ မ်ားႏွင့္ ယေန႔ ႏို၀င္ဘာလ(၂၂) ရက္ေန႔တြင္ ေဆြးေႏြးရန္ ရွိၿပီး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္တြင္ လိုအပ္သည့္ ျပင္ဆင္မႈ မ်ဳိးအတြက္ လာေရာက္ ေတြ႕ဆံု ညိွနိွုင္း ေဆာင္ရြက္ ၾကမည္ဟု ယူဆေၾကာင္းဆိုပါသည္။

အကယ္၍ ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရး ပါတီ မ်ားမွ အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ ေရးထိုး သင့္သည္ဟု အႀကံျပဳ လာသည့္ အခါ ၄င္း အၾကံျပဳ ခ်က္၏ အတိမ္ အနက္ကို လက္ခံ စဥ္းစားမည္ ျဖစ္သည္။

တဖက္၌ လည္း ျပည္တြင္း ပါတီ မ်ားအား အေျခအေန မွန္မ်ားကို တင္ျပခြင့္ ရသည့္ အတြက္ လက္မွတ္ ထိုးသင့္၊ မထိုးသင့္ ဆိုသည့္ အေကာင္းဆံုး အေျဖမွန္ကို မွန္မွန္ ကန္ကန္ သံုးသပ္ ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္ သံုးသပ္ ထားပါသည္။

KNPP သည္ အစိုးရ၏ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာ တူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ မူၾကမ္းအား သံုးသပ္ ရာတြင္အျခား UNFC အဖြဲ႔ မ်ား၏ သံုးသပ္ခ်က္ အျမင္ မ်ားႏွင့္ တူညီမွဳ ရွိေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s