ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ကုလသမဂၢအတြင္း ကန္႕ကြက္ခ်က္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ကုလသမဂၢအတြင္း ကန္႕ကြက္ခ်က္
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ကုလသမဂၢ ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႕ ပတ္သက္လို႕ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရက ကန္႕ကြက္တာနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ ( ေအပီသတင္းဌာနရဲ႕ အျပည့္အစုံမေဖာ္ျပမႈေၾကာင့္) ျပည္တြင္းမွာ တစ္မ်ဳိး ျပည္ပမွာ တစ္မ်ဳိး ေျပာေနသလို ေ၀ဖန္ေျပာၾကားတာေတြနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးနဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရရဲ႕ တရား၀င္ ကန္႕ကြက္ခ်က္ကို ေျပာၾကားထားျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ကုလသမဂၢစနစ္အရ “တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္” ၊ “ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္” စသည္ျဖင့္ ဆုံးျဖတ္တာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီထက္ပိုဆိုးတဲ့အခါမ်ဳိးမွာေတာ့ “ကန္႕ကြက္ပါသည္” ၊ “ရႈတ္ခ်လိုက္သည္” စသည္ျဖင့္ ရွိတတ္ပါတယ္။ အေထြေထြညီလာခံ တတိယေကာ္မတီရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ဟာ Non-Binding ဆိုတာကိုပဲ သတိခ်ပ္သင့္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ အျမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္ (ကုလသမဂၢသံအမတ္ႀကီး) ဦးေက်ာ္တင္ရဲ႕ ကန္႕ကြက္ခ်က္ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လင့္မွာ ေလ့လာ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရအေနနဲ႕ ဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ကုလသမဂၢမ်က္ႏွာစာမွာလည္း တရား၀င္ ကန္႕ကြက္ထားတာကို သိျမင္ေစလိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

http://www.myanmargeneva.org/pressrelease/EoP%20after%20the%20adoption%20of%20the%20resolution%20at%203rd%20Com%20of%2068%20UNGA.pdf

1454590_10201146748734972_397847820_n1003548_10201146748814974_1232533658_n1459082_10201146748854975_1441577852_n1460308_10201146748894976_62319977_n

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s