“ဘယ္တုိင္းျပည္မွာမဆုိ မြတ္ဆလင္ဟာ လူနည္းစုျဖစ္ေနရင္ေတာ့ လူနည္းစုအခြင့္အေရးကုိ ေမာင္ပုိင္စီးပါေလေရာ – ဘယ္တုိင္းျပည္

Quote of the day!
“ဘယ္တုိင္းျပည္မွာမဆုိ မြတ္ဆလင္ဟာ လူနည္းစုျဖစ္ေနရင္ေတာ့
လူနည္းစုအခြင့္အေရးကုိ ေမာင္ပုိင္စီးပါေလေရာ – ဘယ္တုိင္းျပည္
မွာမဆုိ မြတ္ဆလင္ဟာလူမ်ားစုျဖစ္ေနၿပီဆုိရင္ေတာ့ ဘာလူနည္းစု
အခြင့္အေရးမွ မရွိေတာ့ဘူး”
—————————————————————-
မွန္လြန္းအားႀကီးလုိ ့ ႀကဳိက္လြန္းအားႀကီးလုိ ့ လူနည္းစုအခြင့္အေရး
သမားေတြ လစ္ဗ်ဲေတြ သိေစခ်င္လြန္းလုိ ့ ျပန္လိုက္တာ။

Picture: Credit to ငွက္?

ႏိုင္ငံတကာက ဆုေပး

ႏုိင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳခံဖူးသူမ်ားအေနနဲ႕ေတာ့
ဒီစာေလးေတြက ကေလးကလားပါေနာ္..
ေမာင္ငွက္ရဲ႕ ေထာ့က်ိဳး အဂၤလိပ္စာနဲ႕ ဘာသာမျပန္ျပေတာ့ဘူး

MINORITY RIGTHS

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s