မနက္ျဖန္ ၁၄-၁၁-၂၀၁၃ လားရွိုးၿမိဳ႕တြင္ OIC ျမန္မာျပည္သို႔လာေရာက္ျခင္း

မနက္ျဖန္ ၁၄-၁၁-၂၀၁၃ လားရွိုးၿမိဳ႕တြင္ OIC ျမန္မာျပည္သို႔လာေရာက္ျခင္းကို ၿမိဳ႕လံုးကြၽတ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မည္ျဖစ္သည္။ ေန႔လည္ ၁ နာရီတြင္ လားရွိုးၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္စုရပ္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ လားရွိုးၿမိဳ႕ေနသူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေပးၾကပါ

သခင္ ခက္ထန္

no oic

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s