ဒီအစဥ္အစဥ္အတုိင္း ထေျမာက္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးပါသည္။ !!!!!!!!

I have learnt that Burmese police didn’t allow planned demonstration to protest against OIC delegation coming to Burma. In my opinion, it is totally ridiculous. For example, in UK it is one of the requirements to apply for the permission to organise demonstration but if it is very urgent or if you don’t have enough time to apply in advance, they still allow you to go ahead for the planned demonstration peacefully. Shame on you Burmese police and government.
1465151_638463396205923_2083454140_n
1461008_307462346060654_1071812056_n
မနက္ဖန္
လူလုိေတြး ၊ လူလုိက်င့္ၿပီး ၊ ဗုဒၶအသိုက္အ၀န္းေလးကိုအမ်ိဳးျဖဳတ္ဖုိ႔ အစြမ္းမထုတ္ပါနဲ႔ ၊ ရွင္သန္ခြင့္ေပးပါလုိ႔ကမၻာ့ကုလသမဂၢႀကီးကို ၊ ေတာင္းဆိုလုိက္ပါတယ္။

က်ဳပ္တုိ႕အ၀န္းအ၀ိုင္းကို ၊ က်ဳပ္တုိ႔မွာ ကာကြယ္ခြင့္ရွိတယ္

မျပင္ႏိုင္ဘူး ႏိုင္ငံသား ဥပေဒ။

က်ဳပ္တုိ႔ ယဥ္ေက်းမႈ ၊ က်ဳပ္တုိ႔ ကာကြယ္ခြင့္ရွိတယ္

မလာပါနဲ႔ OIC ။ ။

—————————-
ကၽြန္ေတာ္ ႏွင့္ ရင္းႏွီးခင္မင္ေသာ ၊ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အသင့္ ရွိၾကကုန္ေသာ ၊ ရခုိင္ေျမက ျပႆနာကို ၀ိုင္း၀န္းကူညီေဆာင္ရြက္လုိေသာ သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြ အေပါင္းတို႔ ၊ အိုအိုင္စီ အဖြဲ႕အစည္းအား ကန္႔ကန္႔ကြက္ျခင္း ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒအားအေလးထား ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ေရး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲတြင္
ပူးေပါင္း ပါ၀င္ၾကပါရန္။အစီအစဥ္
အင္းစိန္ (AGTI) ေက်ာင္းေရွ႕တြင္ စတင္စုေ၀းျခင္းအင္းစိန္လမ္းမႀကီးအတိုင္း ေၾကြးေၾကာ္ခ်ီတက္ျခင္း

အင္းစိန္ပန္းၿခံတြင္ တစ္ေထာက္နား၍ ကဗ်ာရြတ္ဆိုျခင္း

YIT ေက်ာင္းေရွ႕အေရာက္ ဆက္လက္ခ်ီတက္၍

ကဗ်ာရြတ္ဆိုျခင္း ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒပါ အခ်က္မ်ား (တိတိက်က်) ကိုင္တြယ္ဆံုးျဖတ္ရန္ ရွင္းလင္းျခင္း ။

1459725_637991939586402_1236326909_n

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s