LETTER TO PRESIDENT BURMA-MYANMAR- ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အေရးကိစၥကို ဥပေဒႏွင့္ အညီ ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ အေမရိကျပည္ေထာင္စု ေရာက္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားမွ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

“Open letter to Burmese President”

The letter urged Mr. President to address recent newly developed incidents which had happened in Rakhine State immediately and efficiently. “Please take bold action swiftly before the problem escalate to the another conflict again”, the letter said.

( ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အေရးကိစၥကို ဥပေဒႏွင့္ အညီ ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ အေမရိကျပည္ေထာင္စု ေရာက္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားမွ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ )
သို ့
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္
ဦးခင္ရီ -လူ၀င္မွဳၾကီးၾကပ္ေရး၀န္ၾကီး
ဦးရဲထြဋ-ဒု ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီး ( ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ )
ဦးလွေမာင္တင္ -၀န္ၾကီးခ်ုဳပ္-ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရ
ျမန္မာနိဳင္ငံ
-ရက္စြဲ -၂-၁၁-၂၀၁၃
ေလးစားစြာျဖင့္ ။ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ျပသနာမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းပါရန္
၁-။ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေပါက္ေတာျမိဳ ့နယ္တြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးတဦးအား ရက္စက္စြာ ၀ိုင္း၀န္းသတ္ျဖတ္ျပီး အျခားအမ်ိဳးသမီးမ်ား ကိုယ္လက္အဂၤါဆံုးရွံုး ခဲ ့ရသည့္ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ နိဳ၀င္ဘာ-၂-ရက္ေန ့က ျဖစ္ပြားခဲ ့ပါျပီ ။ ဤျဖစ္ရပ္မွာ ရာဇ၀တ္ျပစ္မွဳျဖစ္ျပီး ပဋိပကၡမဟုတ္ေသးေၾကာင္း သိရွိနားလည္ပါသည္ ။ သို ့ေသာ္ ၄င္းျပသနာသည္ ပဋိပကၡတစ္ရပ္ဆီသို ့ ဦးတည္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သိရွိေနရပါသည္ ။
၂-။ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေပါက္ေတာျမိဳ ့နယ္ ဆင္အိုင္ေက်းရြာတြင္ လံုျခံဳေရးကိုသာ ခ်ေပးထားသည္ဟု ပါရွိသည္ကို ေတြ ့ရွိရေသာ္လည္း ရာဇ၀တ္မွဳျပစ္မွဳမ်ားကို က်ဴးလြန္သူမ်ားအား ဥပေဒအရ ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္းမ်ိဳးကို ယခုအခ်ိန္ထိ မျပဳလုပ္ေသးေၾကာင္း ျပည္တြင္းမွ ေပးပို ့လာၾကေသာ သတင္းမ်ားအရ ၾကားသိရပါသည္ ။ ထို ့ေၾကာင့္ ရာဇ၀တ္ျပစ္မွဳမွသည္ ပဋိပကၡတစ္ရပ္ဆီသို ့ ဦးတည္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္ ။
၃-။ ။ ရခိုင္ျပည္တြင္-NGOs-INGO-မ်ားသည္ မည္သည့္နိဳင္ငံတကာမွ အစိုးရလည္း မဟုတ္- အစိုးရမ်ားမွ ခို္င္းေစခန္ ့အပ္ထားေသာ သူမ်ားလည္း မဟုတ္ၾက ။ စိတ္တူသေဘာတူ ၀ိုင္းျပီး ေငြေၾကးစုေဆာင္းကာ တစ္ဦးတည္းက ဖြဲ ့စည္းေသာ အဖြဲ ့လည္းျဖစ္သလို လူအမ်ားလည္း စုေပါင္းဖြဲ ့စည္းထားေသာ အဖြဲ ့သက္သက္သာျဖစ္သည္ ။ တစ္ခ်ိဳ ့အဖြဲ ့တြင္ ေငြေၾကးမတတ္နိဳင္လွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ သူတို ့အစိုးရထံမွ ေငြေၾကးေတာင္းခံ၍ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားျဖစ္သည္ ။ ၄င္းအဖြဲ ့အစည္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ သူမ်ားသည္ လခစား၀န္ထမ္းမ်ားသာျဖစ္၍ မည္သည့္အစိုးရ၏ ရာထူးရွိသူမ်ားလည္း မဟုတ္ၾကေခ် ။ သို ့ေသာ္ ရခိုင္ျပည္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ၄င္းအဖြဲ ့အစည္း၏ ေဆာင္ရြက္ေနခ်က္မ်ားကို ၾကားသိေနရသည္မွာ လူထုႏွင့္ အဆင္မေျပမွဳမ်ားကို ေတြ ့ျမင္ေနရပါေသာေၾကာင့္ ၄င္းအဖြဲ ့တို ့၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ထိမ္းခ်ဳပ္ေပးရန္ က်ြန္ေတာ္တို ့မွ လိုလားပါသည္ ။
၄-။ ။ အကယ္၍ ၄င္းအဖြဲ ့တို ့၏ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမ်ားကို ယခုကဲ ့သို ့ လက္လြပ္စပယ္ ဥပကၡာ ျပဳမူထားပါက မလိုလားအပ္ေသာ အေရးကိစၥမ်ား ထပ္ဆင့္ျဖစ္ပြားလာနိဳင္ပါေတာ့ေၾကာင္း သိေစအပ္ပါသည္ ။
၅ -။ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မည္သည့္ျပသနာမ်ားကို မဆို က်ဴးလြန္သူမ်ားမွာ ဘဂၤလီကုလားမ်ားသာ ျဖစ္ေနသည္ ။ ၄င္းျပသနာမ်ားသည္ ရာဇ၀တ္မွဳ မ်ားျဖစ္သည္ ။ ရာဇ၀တ္မွဳမ်ားမွာ ရဲအေရးပိုင္ေသာ ျပစ္မွဳမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဥပေဒအရ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုသည္ ။ အကယ္၍ ျပသနာကို ထိေရာက္စြာ မေဆာင္ရြက္နိဳင္လွ်င္ ၾကီးမားေသာ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္လာတတ္ေသာ မၾကာေသးခင္က သင္ခဏ္းစာမ်ားကို ႏွလံုးမူျပီး အျမန္ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္ ။
ခိုင္ေအာင္ေက်ာ္ ( နယူးေယာက္ )
ႏွင့္
အေမရိကေရာက္ ရခိုင္မ်ား
Moe Han ka

president letter

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s