U WIRA THU : 3.11.2013 ရက္စြဲပါ အတြဲ(၁) အမွတ္ (၄၅) မြန္းတည့္ေနဂ်ာနယ္ ေဆာင္းပါးကုိ ဖတ္ၾကည့္လုိက္ပါ။

998564_350845848392263_1516301023_n1385845_350845818392266_1448062196_n

 

3.11.2013 ရက္စြဲပါ အတြဲ(၁) အမွတ္ (၄၅) မြန္းတည့္ေနဂ်ာနယ္ ေဆာင္းပါးကုိ ဖတ္ၾကည့္လုိက္ပါ။

L.A TIMES သတင္းေထာက္ Kate Linthicum ရဲ႕ ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါးပါ။

Ms.Kate ကုိလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

မြန္းတည့္ေနကုိလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဝီရသူဆုိတာ တစ္ကမၻာလုံးကုိ အန္တုေနတဲ့ တစ္ေယာက္တည္းေသာ ေတာ္လွန္ေရးသမားဆုိတာ ေပၚလြင္ ထင္ရွားေစခဲ့တဲ့ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ေက်းဇူးတင္ရျခင္းပါ။

Newyork TIME ႏွင့္ မေသေသးလုိ႔ L.A TIME က ထပ္မံ လုပ္ႀကံျခင္းပါပဲ။

အၾကမ္းဖက္လုိ႔ပဲ ေျပာေျပာ၊ အစြန္းေရာက္သမားလုိ႔ပဲ ဆုိဆုိ၊ အျမင္က်ဥ္းသူလုိ႔ပဲ စြဲစြဲ၊ ေထာင္ထြက္လုိ႔ပဲ မွတ္မွတ္၊ တူညီတာတစ္ခုကေတာ့ ဝီရသူရဲ႕ ဥပဓိဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအသြင္ေဆာင္တဲ့အေၾကာင္း အသိအမွတ္ ျပဳသြားၾကလုိ႔ပါပဲ။ ဟန္နာဘိခ်္က “ေက်ာက္ဆင္းတုလုိ ျငိမ္းခ်မ္းတယ္” တဲ့။ မစၥက္ကိတ္က “ရုံထားတဲ့ သကၤန္းႏွင့္ လုိက္ဖက္ညီစြာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအသြင္ ရွိေနပါ” သတဲ့။

ဝီရသူဟာ အမုန္းတရားႏွင့္ အလုပ္မလုပ္တတ္ဘူးဆုိတာ…………

ဝီရသူရင္ထဲမွာ ေမတၱာတရားေတြ ျပည့္လွ်ံေနတယ္ဆုိတာ…………

ဝီရသူဆုိတာ လူမ်ဳိးဘာသာ ခြဲျခားသူမဟုတ္ အဓမၼကုိ တြန္းလွန္ေနတဲ့ ဓမၼဝါဒီဆုိတာ ကမၻာၾကီး သိလာတဲ့ တစ္ေန႔ သူတုိ႔တေတြအားလုံး ငေပါၾကီးျဖစ္သြားၾကမွာပါ။

အငုိသန္တဲ့လူေတြ အမွန္ျမင္ၾကပါမွ အတၱမဆန္ၾကပါမွ ကမၻာၾကီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးရမွာပါ။

ဝီရသူဆုိတာ မ်က္ရည္မပါတဲ့ ငုိျခင္းသည္မဟုတ္ဘူးဆုိတာ ကမၻာၾကီး သိလာမည့္ေန႔ကုိ ေစာင့္ႀကဳိေန ၾကေစခ်င္ပါတယ္။ Continue reading “U WIRA THU : 3.11.2013 ရက္စြဲပါ အတြဲ(၁) အမွတ္ (၄၅) မြန္းတည့္ေနဂ်ာနယ္ ေဆာင္းပါးကုိ ဖတ္ၾကည့္လုိက္ပါ။”

ရက္စြဲပါ The Interpreter မွ Andrew Selth ေရးသားေသာ Aung San Suu Kyi’s risky strategy ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္

fight president(30 Oct 2013 ရက္စြဲပါ The Interpreter မွ Andrew Selth ေရးသားေသာ Aung San Suu Kyi’s risky strategy ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဥေရာပတြင္ေရာက္ရွိေနၿပီး ၁၉၉၀ ခုႏွစ္က ဥေရာပပါလီမန္က ခ်ီးျမွင့္ေသာ လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚျခင္းအတြက္ Sakharov ဆုကို လက္ခံရယူခဲ့ပါသည္။ ခရီးစဥ္အတြင္း အႀကီးတန္းတာဝန္ရွိသူမ်ား ႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ လူအမ်ားအား မိန္႔ခြန္းေျပာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

သူသည္ ယခင္က ထိုသို႔ေသာ ခရီးစဥ္မ်ားြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သကဲ့သို႔ သူသည္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ျမန္မာအစိုးရအေပၚ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ နယ္ပယ္ႏွင့္ ႏႈန္းတုိးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ေရး ဖိအားေပးရန္တိုက္တြန္းခဲ့ပါသည္။ ၎က အတိအက်ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခုမွာ ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရွိေနရမည့္ အခ်က္မွာအေျခခံဥပေဒကုိ ေျပာင္းလဲရန္လိုအပ္သည္ဆိုသည့္အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ၎က လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံေရးတြင္ အထူးေနရာယူထားမႈကိုလည္း အဓိကက်ေသာ ျပႆနာအျဖစ္ သတ္မွတ္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ႏိုင္ငံျခားအစိုးရမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို သူ၏ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ ရန္ကူညီေရးအတြက္ လူသိရွင္ၾကားေတာင္းဆိုျခင္း မပာာဗ်ဴပာာမွာ အသစ္အဆန္းတစ္ခုမပာုတ္ပဲ ဤအေျခအေနမ်ိဳး တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ေနမည့္ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းတြင္ စြန္႔စားရမည့္အႏၱရာယ္မ်ားရွိပါသည္။

၁၉၉၀ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ၾကားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သနားညွာတာျခင္းကင္းမဲ့ေသာ စစ္အစိုးရ၏အမိန္႔ျဖင့္ (၁၄)ႏွစ္ခန္႔ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ခံခဲ့ရပါသည္။ ထိုကာလအတြင္း ၎သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း၌ ႏိုင္ငံေရးအရ အသာစီးရေအာင္ သူ၏ေပၚျပဴလာျဖစ္မႈကို အသံုးခ်လုပ္ေဆာင္ရန္ အတိုင္းအတာအနည္းအက်ဥ္းသာ ရရွိခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံျပင္ပတြင္မူ ႀကီးစြာေသာ ေလးစားမႈကို ခံယူရၿပီး ပါဝါရွိႏိုင္ငံေရးပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အင္စတီက်ဴးရွင္း မ်ားႏွင့္ အစိုးရမ်ား၏ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳေပးမႈ ပိုမိုရရွိရန္ သူ၏ ရရွိခဲ့ေသာ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကို အသံုးခ်ႏိုင္ခဲ့ပါ သည္။

ထုိအခ်ိန္ကာလအတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူ၏ႏိုင္ငံျခားမွေထာက္ခံသူမ်ားကို ျမန္မာစစ္အစိုးရ အား ဖိအားေပးၾကရန္ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔သည္ တင္းၾကပ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးအရႏွင့္ စီးပြားေရးအရ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားႏွင့္အတူ သူ႕အားလႊတ္ေပးရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတာင္းဆိုျခင္း၊ အျခားႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လႊတ္ေပးရန္၊ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ လူ႕အခြင့္အေရးစနစ္မ်ား အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရဖန္တီးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါသည္။

၂၀၁၁ တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လည္း လြတ္လပ္ႆ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမွတစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အေရြးခံရပါသည္။ စစ္တပ္သည္လည္း ေန႔စဥ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ေနာက္ဆုတ္သြားခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းကလည္း အၾကံဥာဏ္မ်ား၊ လက္ေတြ႕အကူအညီ မ်ားေပး၍ အေျပးအလႊားဝင္ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကမူ ဝင္ေရာက္သည္မွာ ျမန္ဆန္လြန္းသည္ပာုဆိုပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားသည္ အတိတ္က ႏိုင္ငံတကာခ်ိတ္ဆက္ေရးတြင္ အတားအဆီးအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ျပႆနာတစ္ရပ္ပာု ႐ႈျမင္ျခင္းမရွိေတာ့ေပ။ Continue reading “ရက္စြဲပါ The Interpreter မွ Andrew Selth ေရးသားေသာ Aung San Suu Kyi’s risky strategy ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္”

MYANMAR-BURMA ေတာင္ငူခရိုင္ ၊ေရတာရွည္ျမိဳ ့နယ္အတြင္း

ေတာင္ငူခရိုင္ ၊ေရတာရွည္ျမိဳ ့နယ္အတြင္း သာဂရ..ကိုးပင္ ရိုးမျဖတ္လမ္းေပၚရိွ သာဂရမွ ၈မိုင္၊ရန္ကုန္..မႏၲေလးအျမန္လမ္းမိုင္တိုင္ ၁၇၃/၀ မွအေနာက္ဘက္ ၂ မိုင္ခန့္အကြာရိွ ” ဖိုးပ်ံေတာင္ေတာရ” မွသီတင္းသံုးလ်က္ရိွေသာ ဦးပဥၥင္းငယ္ ဦးစိ႑ာသာရ အားျပီလား ဖိုးက်ားဆင္စခန္းမွ ဆင္မွလာေရာက္၀တ္ျပဳေနစဥ္….
credit-

Myatmoe Zaw

ELEFANT

Poverty, Displacement and Local Governance in South East Burma/Myanmarနယ္စပ္ အေျခစိုက္ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ ျပန္ေရး မေရရာေသး

 

TBC-  ထိုင္းျမန္မာ နယ္စပ္႐ွိ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားမွ ဒုကၡသည္ မ်ားအား ေနရပ္ ျပန္ပို႔ေရးမွာ ၄င္းတို႔၏ ပုဂၢလိက ေနရပ္ ျပန္ေရး မျပန္ေရး ဟူသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေပၚတြင္သာ မူတည္ေၾကာင္း နယ္စပ္ အကူအညီ ေပးေရး ၫြန္႔ေပါင္း အဖဲြ႕ (TBC) မွ ျမန္မာျပည္ တာဝန္ခံ ေဒၚနီလာၿမိဳင္က ေျပာသည္။

LETTER TO PRESIDENT BURMA-MYANMAR- ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အေရးကိစၥကို ဥပေဒႏွင့္ အညီ ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ အေမရိကျပည္ေထာင္စု ေရာက္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားမွ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

“Open letter to Burmese President”

The letter urged Mr. President to address recent newly developed incidents which had happened in Rakhine State immediately and efficiently. “Please take bold action swiftly before the problem escalate to the another conflict again”, the letter said.

( ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အေရးကိစၥကို ဥပေဒႏွင့္ အညီ ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ အေမရိကျပည္ေထာင္စု ေရာက္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားမွ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ )
သို ့
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္
ဦးခင္ရီ -လူ၀င္မွဳၾကီးၾကပ္ေရး၀န္ၾကီး
ဦးရဲထြဋ-ဒု ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီး ( ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ )
ဦးလွေမာင္တင္ -၀န္ၾကီးခ်ုဳပ္-ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရ
ျမန္မာနိဳင္ငံ
-ရက္စြဲ -၂-၁၁-၂၀၁၃
ေလးစားစြာျဖင့္ ။ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ျပသနာမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းပါရန္
၁-။ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေပါက္ေတာျမိဳ ့နယ္တြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးတဦးအား ရက္စက္စြာ ၀ိုင္း၀န္းသတ္ျဖတ္ျပီး အျခားအမ်ိဳးသမီးမ်ား ကိုယ္လက္အဂၤါဆံုးရွံုး ခဲ ့ရသည့္ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ နိဳ၀င္ဘာ-၂-ရက္ေန ့က ျဖစ္ပြားခဲ ့ပါျပီ ။ ဤျဖစ္ရပ္မွာ ရာဇ၀တ္ျပစ္မွဳျဖစ္ျပီး ပဋိပကၡမဟုတ္ေသးေၾကာင္း သိရွိနားလည္ပါသည္ ။ သို ့ေသာ္ ၄င္းျပသနာသည္ ပဋိပကၡတစ္ရပ္ဆီသို ့ ဦးတည္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သိရွိေနရပါသည္ ။
၂-။ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေပါက္ေတာျမိဳ ့နယ္ ဆင္အိုင္ေက်းရြာတြင္ လံုျခံဳေရးကိုသာ ခ်ေပးထားသည္ဟု ပါရွိသည္ကို ေတြ ့ရွိရေသာ္လည္း ရာဇ၀တ္မွဳျပစ္မွဳမ်ားကို က်ဴးလြန္သူမ်ားအား ဥပေဒအရ ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္းမ်ိဳးကို ယခုအခ်ိန္ထိ မျပဳလုပ္ေသးေၾကာင္း ျပည္တြင္းမွ ေပးပို ့လာၾကေသာ သတင္းမ်ားအရ ၾကားသိရပါသည္ ။ ထို ့ေၾကာင့္ ရာဇ၀တ္ျပစ္မွဳမွသည္ ပဋိပကၡတစ္ရပ္ဆီသို ့ ဦးတည္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္ ။
၃-။ ။ ရခိုင္ျပည္တြင္-NGOs-INGO-မ်ားသည္ မည္သည့္နိဳင္ငံတကာမွ အစိုးရလည္း မဟုတ္- အစိုးရမ်ားမွ ခို္င္းေစခန္ ့အပ္ထားေသာ သူမ်ားလည္း မဟုတ္ၾက ။ စိတ္တူသေဘာတူ ၀ိုင္းျပီး ေငြေၾကးစုေဆာင္းကာ တစ္ဦးတည္းက ဖြဲ ့စည္းေသာ အဖြဲ ့လည္းျဖစ္သလို လူအမ်ားလည္း စုေပါင္းဖြဲ ့စည္းထားေသာ အဖြဲ ့သက္သက္သာျဖစ္သည္ ။ တစ္ခ်ိဳ ့အဖြဲ ့တြင္ ေငြေၾကးမတတ္နိဳင္လွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ သူတို ့အစိုးရထံမွ ေငြေၾကးေတာင္းခံ၍ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားျဖစ္သည္ ။ ၄င္းအဖြဲ ့အစည္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ သူမ်ားသည္ လခစား၀န္ထမ္းမ်ားသာျဖစ္၍ မည္သည့္အစိုးရ၏ ရာထူးရွိသူမ်ားလည္း မဟုတ္ၾကေခ် ။ သို ့ေသာ္ ရခိုင္ျပည္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ၄င္းအဖြဲ ့အစည္း၏ ေဆာင္ရြက္ေနခ်က္မ်ားကို ၾကားသိေနရသည္မွာ လူထုႏွင့္ အဆင္မေျပမွဳမ်ားကို ေတြ ့ျမင္ေနရပါေသာေၾကာင့္ ၄င္းအဖြဲ ့တို ့၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ထိမ္းခ်ဳပ္ေပးရန္ က်ြန္ေတာ္တို ့မွ လိုလားပါသည္ ။
၄-။ ။ အကယ္၍ ၄င္းအဖြဲ ့တို ့၏ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမ်ားကို ယခုကဲ ့သို ့ လက္လြပ္စပယ္ ဥပကၡာ ျပဳမူထားပါက မလိုလားအပ္ေသာ အေရးကိစၥမ်ား ထပ္ဆင့္ျဖစ္ပြားလာနိဳင္ပါေတာ့ေၾကာင္း သိေစအပ္ပါသည္ ။
၅ -။ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မည္သည့္ျပသနာမ်ားကို မဆို က်ဴးလြန္သူမ်ားမွာ ဘဂၤလီကုလားမ်ားသာ ျဖစ္ေနသည္ ။ ၄င္းျပသနာမ်ားသည္ ရာဇ၀တ္မွဳ မ်ားျဖစ္သည္ ။ ရာဇ၀တ္မွဳမ်ားမွာ ရဲအေရးပိုင္ေသာ ျပစ္မွဳမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဥပေဒအရ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုသည္ ။ အကယ္၍ ျပသနာကို ထိေရာက္စြာ မေဆာင္ရြက္နိဳင္လွ်င္ ၾကီးမားေသာ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္လာတတ္ေသာ မၾကာေသးခင္က သင္ခဏ္းစာမ်ားကို ႏွလံုးမူျပီး အျမန္ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္ ။
ခိုင္ေအာင္ေက်ာ္ ( နယူးေယာက္ )
ႏွင့္
အေမရိကေရာက္ ရခိုင္မ်ား
Moe Han ka

president letter

ရခိုင္ေတြဘက္မွာ … ရခိုင္ကလြဲလို႕ ဘယ္သူမွမရွိဆိုတာ ရခိုင္ေတြသိသင့္ျပီ…-ARAKAN WOMEN KILLED BY BENGALI illegal immigrants

(Pauk Taw, 4 November 2013) : The authority has tighten the security net in many villages under Pauk Taw township, 30 miles east of Arakan capital city, Sittwe after the murder of two individuals in separate incidents, said the police and local administration officers.

“One column of Burma Army and police personnel have been deployed in our village to enhance the security of the area after one woman belonged to our village was killed by a group Muslim refugees from Sin Thet Maw IDP camp,” said U Aye Tun Thein, the village chief of Sin Ai.

A group of Rakhine women was attacked by some inmates from Sin Thet Maw Muslim refugee camp with swords & javelins on 2 November 2013 afternoon, while they were searching for molluscs and shellfishes near the shore line of a river bank.

A local woman named Ma Hla Khin (38 years old), who was the mother of four children from Sin Ai village died on the spot after the attack. Another lady Ma May Than Khine, 17 was critically injured during the attack and she is now under treatment in Sittwe general hospital.

According to local sources, the attack was seemingly a retaliation of Muslim people after the killing of a Muslim individual named Zaw Ru Saung from Don Wra village by the security forces in early hours of the day.

The villager administrator of Sin That Maw village informed that nearly 50 Muslim villagers clashed with a battalion of security forces at around  9 in the morning of 2 November after the security personnel prevented them in  cutting down of several teak trees illegally, which was actually planted by the Rakhine villagers living in the surrounding localities of a pagoda.

Initially the security forces tried to convince the Muslim villagers not to cut down the trees but they did not comply with it and started disputing with the security personnel. The debate turned violent and finally the security forces shot at the mob to disperse, resulting in the killing of Zaw Ru Saung and injuries to few others. Just after the incident, a small group of Muslim people from Sin Thet Maw refugee camp attacked the group of Rakhine women who were looking for shellfishes in a river bank.

U Thet Tun Aung, a representative of Arakan Parliament from Pauk Taw township, confirmed the news and added that the authority had already beefed up the security measures in the area to avoid any unwanted incidents.

A police officer from Pauk Taw police station told Narinjara over telephone that a number of police personnel were deployed in the localities to ensure the security of the residents since the incidents of killings took place.

 

Yesterday, the innocent Arakan women are brutally killed by Bengali illegal immigrants gangs in Burma. They are doing so so as to get retaliation from Arakan of Burma since OIC, Organisation of Islamic Cooperation, is eyeing on going to Arakan to support and arm Bengali illegal immigrants in Arakan. They are doing so because they see Bengali illegal immigrants’ settlements in Arakan as the FORTRESS for them from where they are planning to colonise the whole Burma as part of their long term strategy.

——–

Can OIC take responsibilities on bengalis who committed killing, crimes almost everyday by killing one by one here and there in our country? Also one more thing, before OIC come and interfere our country problems, they need to look back to their own stages and violations of human rights within their own countries.

If OIC really want to help sorting out the problems, we urge the OIC countries to allow them to resettle and help those who are in need. Our country alone is poor and not in a stage to help those out. We seriously urge the OIC countries to share the burden by allowing them to resettle in their respective countries.

563582_227041667462468_1944804814_n

ARAKAN WOMEN KILLED BY BENGALI GANG
ARAKAN WOMEN KILLED BY BENGALI GANG

1391964_605381019518375_488939799_n

လူသတ္ေကာင္ ကုလားတစ္ေယာက္မွ ဖမ္းမမိေသးတာ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အေကာင္ေတြဘာလုပ္ေနလဲ..

မျဖစ္သင့္တာ မျဖစ္ရေအာင္၊ အကုုန္လံုုး ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း နဲ႔ ျပီးသြား ေအာင္၊ အကာအကြယ္မ့ဲ ရခိုုင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကိုု လွံခြ်န္ေတြနဲ႔ ဓားေတြန႔ဲ အေသသတ္တ့ဲ ၊ ေနာက္ ရခိုုင္အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦးကိုု ေသေလာက္ေအာင္ထိ ဒဏ္ရာ ရေအာင္ တိုုက္ခိုုက္တ့ဲ အၾကမ္းဖက္သမား ရိုုဟင္ဂ်ာလိုု႔ ဆိုုတ့ဲ ဘဂၤလီဒုုကၡသည္ေတြကိုု တရားဥပေဒအရ အျမန္ဆံုုး ဖမ္းဆီးအေရးယူ စစ္ေဆးေပးပါ၊

အကာကြယ္မ့ဲ မိန္းမသားေတြကိုု တိုုက္ခိုုက္တ့ဲ လုုပ္ရက္ဟာ အလြန္ ရြံစရာေကာင္းျပီး ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးထုုရဲ လံုုျခံဳမႈကိုု မႈဆလင္ဘင္ဂၤလီဒုုကၡသည္ေတြက စိန္ေခၚလိုုက္ပါျပီ ၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး ေအာ္ေနၾကတ့ဲ အဖြဲ႔အစည္းေတြ အသံေတြ တိတ္ေနပါတယ္….

Aye Maung

https://democracyforburma.wordpress.com/2013/11/02/rakhine-state-ngo-ingo-သို%E1%82%95မဟုတ္-မထိမ္းတတ္ရ/

ရခိုင္ေတြဘက္မွာ … ရခိုင္ကလြဲလို႕ ဘယ္သူမွမရွိဆိုတာ ရခိုင္ေတြသိသင့္ျပီ…

ကုလားမ်ား ျပသနာဖန္တီးၾကျပန္ၿပီ ။
ရခိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၀င္းမွ ကၽြန္းပင္ကို ကုလားက ထင္း၀င္ခုတ္သည္။
ငါးရွာ ဂံုးရွာ ေနၾကေသာ ရခိုင္သူမ်ားကို ကုလာမ်ား အသားလြတ္ ဓါးျဖင့္ခုတ္ လွံျဖင့္ထိုးၾကသည္။
ရခိုင္သူတစ္ေယာက္ လွံျဖင့္အထိုးခံရ၍ ပြဲခ်င္းၿပီးေသဆံုး ။
ျပင္းထန္ဒဏ္ရာရ ရခိုင္သူတစ္ဦးကို ေလွငယ္ေပၚတင္၍ လိွဳင္းေလထန္သည့္ ကုလားတန္ျမစ္၀ကိုျဖတ္ၿပီး စစ္ေတြေဆးရံုကိုပို႕ေဆာင္ရ ။
ေသမလား ရွင္မလားမေသခ်ာေသး ။
ရခိုင္ ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္တို႕ႏွင့္ အခ်င္မ်ား၍ ဒဏ္ရာရ ကုလား ၃ ေယာက္ကေတာ့
AZG speed boat ႏွင့္ပို႕ စစ္ေတြဆိပ္ကမ္းမွာ ICRC ambulance က အဆင္သင့္ ။
OIC လာခါနီး၍ AZG ျပသနာတစ္ခုဖန္တီးၿပီလား ။
တစ္ခုခုျဖစ္လာရင္ ျပည္ေထာင္စု ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရက
ရခိုင္ေတြကို ပုဒ္မအမ်ိဴးမ်ိဴးတပ္၍ ဖမ္းျပန္ဦးမည္ ။
ကိုင္း… ရခိုင္ေတြဘက္မွာ … ရခိုင္ကလြဲလို႕ ဘယ္သူမွမရွိဆိုတာ လက္ခံလိုက္ရေတာ့မွာလား ။

( Than Tun Than )

————

1385556_604874976235646_1790136421_n

ဆင္ တက္ေမာ္ေက်း ရြာကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ေၾက ျငာခ်က္ ၉ ခ်က္ထုတ္ျပနိ

Sein Down

* ရခိုင္ျပည္နယ္ ေပါက္ေတာျမိဳ႕နယ္ ဆင္အိုင္ေက်းရြာ လူသတ္မူ ျဖစ္ရပ္မွန္ သတင္း *
==========================================
၂-၁၁-၂၀၁၃ ရက္ေန႕ နံနက္(၉)နာရီအခ်ိန္က ေပါက္ေတာျမိဳ႕နယ္ ဆင္တက္ေမာ္ ေက်းရြာ အနီးရွိ ေစတီတစ္ဆူ ရွိရာေတာင္ကုန္းတြင္ ရြာသားမ်ားစိုက္ပ်ိဴးထားေသာ ကၽြန္းပင္္မ်ားကုိ ေပါက္
ေတာျမိဳ႕နယ္ ဒံုရြာ မွထြက္ေျပးလာေသာ ဒုကၡသည္ စခန္းတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ ဘဂါၤလီ ကုလား(၅၀)
ခန္႕က ခုတ္လွဲ ေနသည္ကုိ ဆင္တက္ေမာ္ေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမွ ကုိရင္ငယ္မ်ားေတြ႕ ရွိသျဖင့္ ရြာသားမ်ားကုိသြားေရာက္ တုိင္ၾကားရာ ရြာသားမ်ားႏွင့္တာဝန္က်ေနသည့္ လံုျခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ သြားေရာက္ ဟန္႕တားရာမွ ရံုးရင္း ဆန္ခတ္ျဖစ္ပြါးရာမွ ပစ္ခတ္ရသည္အထိ ျဖစ္ပြါး
ခဲ့ရာ ဒံုရြာသား အသက္(၅၅)ႏွစ္ရွိ ဇူရူေဆာင္းမွာ ေသနတ္ထိမွန္ေသဆုံုးခဲ့ရေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။ Continue reading “ရခိုင္ေတြဘက္မွာ … ရခိုင္ကလြဲလို႕ ဘယ္သူမွမရွိဆိုတာ ရခိုင္ေတြသိသင့္ျပီ…-ARAKAN WOMEN KILLED BY BENGALI illegal immigrants”