၂၀၁၅ မွာ လက္ရွိသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဝင္ေရာက္ အေ႐ြးခ်ယ္ခံမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူးလို႔

၂၀၁၅ မွာ လက္ရွိသမၼတ ဦးသိန္းစိန္
ဝင္ေရာက္ အေ႐ြးခ်ယ္ခံမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူးလို႔
မီဒီယာေတြကို သူရ ဦးေရႊမန္းတစ္ေယာက္
အတည္ေပါက္နဲ႔ ေျပာလိုက္တာေၾကာင့္
ဦးသိန္းစိန္ခမ်ာ မ်က္လံုးျပဴး ၊ မ်က္ဆံျပဴး ျဖစ္ကာ
သမၼတရဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးရဲထြဋ္ ကို
ဗိုလ္ေရႊမန္: ေျပာတာ မမွန္တဲ့အေၾကာင္း ျပန္ၿပီး
သတင္းထုတ္ျပန္ခိုင္းတာ ေတြ႕ရတယ္။

fight president

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s