•ဒီပုံေလးျကည့္ျပီးတမနက္လုံးစိတ္ မ ေကာင္းျဖစ္ ရတယ္

 

BY NAW MEE   •ဒီပုံေလးျကည့္ျပီးတမနက္လုံးစိတ္
မ ေကာင္းျဖစ္ ရတယ္ ………
•လူမမယ္ ခ ေလးေတြကုိသတ္ ရ
ေအာင္ သူတုိ့မွာဘာအျပစ္ ရွိလုိ့လဲ
လူျကီးအျပစ္ေတြကုိခ ေလး ကခံ
ေပးရမွာလား ?????
•ကရင္ ေတြအစုိးရတပ္ကုိ
ေတာ္လွန္တယ္ဆုိတာ သူတုိ့အတြက္
ေအခ်မ္းလုံျခဳံတဲ့ ေန ရာ ေလးရဖုိ့ပါ
•လူမသတ္ခ်င္ ပါဘူးကံငါးပါး
ကုိမက်ဳးလြန္ခ်င္ ပါဘူးဒါ ေပမဲ့မတ
ရားမႈေတြရွိလာ ေတာ့ ခံတုိက္ ရုံကလြဲ
လုိ့ တျခားနည္းမရွွိ …………………
**စစ္မွန္တဲ့ျင္ိမ္းခ်မ္းေရးပဲလုိခ်င္ ပါတယ္ ** …1379435_1401628620073393_1702586674_n1383991_1401628646740057_611663038_n

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s