ရခိုုင္ျပည္ကိုု မီးရႈိးခ့ဲသူေတြကိုု တရားဥပေဒအရ ေဖာ္ထုုတ္အေရးယူေပးပါ

ရခိုုင္ျပည္ကိုု မီးရႈိးခ့ဲသူေတြကိုု တရားဥပေဒအရ ေဖာ္ထုုတ္အေရးယူေပးပါ
………. …………… …………….. ………….
အံ့ဖြယ္သရဲ ဘယ္ေသာအခါမွ မၾကားဖူးခ့ဲတ့ဲ လူမ်ိဳးအမည္စံုုပါ။။ ကမန္၊ ကမန္+ရခိုုင္+ဘဂၤလီတ့ဲ .. ေသခ်ာတယ္ ဒီကေလးမေလး နိုုင္ငံျခားေရာက္သြားရင္ ရိုုဟင္ဂ်ာျဖစ္သြားမယ္ဆိုုတာ၊ ဒါ ဘယ္သူလုုပ္ေပးခ့ဲတာလဲ .. white card ကိုု မျမင္ဖူးတ့ဲ ျမန္မာျပည္သူေတြ ၾကည့္ထားၾကပါ… မဲေပးခြင့္ မေပးပိုုင္ခြင့္ စတ့ဲ လြတ္ေတာ္ အမတ္ေတြ အျခင္းမ်ားေနၾကတ့ဲ white card ဆုုိ တာ အဲဒါဘဲ ၊ မသိရင္ ၾကည့္ထားၾကပါ….. က်ဴပ္ UK မွာ (၄) ေနခ့ဲတယ္ Student Visa ကုုန္တာနဲ႔ အစိုုးရ နွင္ထုုတ္တာ ခံဖူးတယ္….

ကဲ ကမၻာ မွာ ဘယ္နိုုင္ငံမွာ ျမင္ဖူးလဲ ဘဂၤလာက ဒိီေန႔ခိုုး၀င္ မနက္ျဖန္ white card ရ ၊ ဒါ PR တစ္မ်ိဳးဘဲ ၊ နယူးဇီလန္မွာ PR ေလ်ွာက္ဖိုု႔ အလုုပ္ဗီဇာ Work-permit နန္႔ (၂) ေစာင့္ရတယ္… ခုု ရခိုုင္ျပည္မွာ ေမာင္ေတာ နဲ႔ ဘူးသီးေတာင္ ပါသြားျပီ၊ ဘယ္သူေတြေၾကာင္းလဲ ၊ ေျဖေပးၾကပါ၊ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ ဒါေတြကိုု နားမလည္ပါဘူး …. လူ လူခ်င္းေလးစား ပါတယ္ လူ႔အခြင့္အေရး ေလးစားပါတယ္..ဘယ္ဘာသာမဆိုု ေလးစားပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ေျမလုု နယ္လုုျပိီး ဘာသာအေရးအရ ၀ါးမ်ိဳးလိုု႔ေအာင္ လုုပ္ေပးခ့ဲၾကတ့ဲ လူ႔မသာမာ ေတြ ၊ ရခိုုင္လူထုုကိုု ဒုုကၡပင္လယ္ထဲ ဆြဲခ့ဲတ့ဲ လူ႔မဆန္တ့ဲ လူေတြ

ဘယ္မွာလဲ ??????????????

Aye Maung

63690_600437396679404_1422899840_n

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s