အစိုးရတပ္မ်ား မုန္းဒိန္ပါရြာမွဆုတ္သြားေသာ္လည္း အနီးတြင္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားေၾကာက္လန္႔ေနဆဲ

အစိုးရတပ္မ်ား မုန္းဒိန္ပါရြာမွဆုတ္သြားေသာ္လည္း အနီးတြင္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားေၾကာက္လန္႔ေနဆဲ

Post 24 October 2013 by KNG News

kachin

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ခရုိင္ မန္စီျမိဳ႕နယ္ မုန္းဒိန္ပါ (Mung Ding Pa) ေက်းရြာတြင္လႈပ္ရွားေနေသာ အစိုးရတပ္မ်ားသည္ ယေန႔နံနက္ ၄ နာရီတြင္ ရြာမွဆုတ္သြားေသာ္လည္း ရြာအနီးတြင္သာ ဆက္လက္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားေျပာသည္။

အစိုးရတပ္မ်ားသည္ မုန္းဒိန္ပါရြာသားမ်ားအား လြန္ခဲ့သည့္ရက္မ်ားတြင္ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းသုိ႔ ထိမ္းသိမ္းထားျခင္းမွ ယေန႔နံနက္တြင္အနီးသုိ႔ဆုတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

“ဘုရားေက်ာင္း ရြာအတြင္းကေနေတာ့ ထြက္သြားတယ္ ဒါမဲ့ရြာအနီးမွာဘဲရွိေနၾကေတာ့ ရြာသားေတြက ေတာင္ယာ၊ လယ္ယာ ရိပ္သိမ္းဖိုသြားခ်ိန္ လမ္းေတြမွာ အစိုးရစစ္သားေတြအမ်ားၾကီးရွိေနတာ ေတြ႔ေတာ့ ေၾကာက္ျပီးရြာထဲ ျပန္ေျပးလာတယ္” ဟု မုန္းဒိန္ပါမွ ဆရာဇယ္ေထာင္း (Sara Ze Htawng) KNG ကခ်င္သတင္းဌာနသို႔ ေျပာသည္။

မုန္းဒိန္ပါရာတြင္ လႈပ္ရွားေနေသာ စုေပါင္းတပ္သည္ ရြာသားမ်ားအား ျခိမ္းေျခာက္ ႏွိပ္စက္ ပစ္ခတ္ မႈေၾကာင့္ အသက္ၾကီးတဦးျဖစ္ေသာ ေဖာ္လုေကာ့ (Labang Jan Hpaulu Kaw) ထိပ္လန္႔ျပီး ေသဆံုးသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ အစိုးရတပ္မွ သင္းေထာက္ ဦးေမြဖုဂမ္ေအာင္ (Hpungtau Mwihpu Gam Awng)ႏွင့္ ဦးေဖာင္ယမ္ခါး (Slg. Hpauyam Hka) တို႔အား ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားရာ ယခုခ်ိန္ သင္းေထာက္ ဦးေမြဖုဂမ္ေအာင္ သာအိမ္သို႔ ေရာက္ရွိလာေသးေၾကာင္း ရြာသားမ်ားေျပာသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားသည္ အစိုးရတပ္မ်ားဆုတ္သြားသေယာင္ရွိေသာ္လည္း အနီးတြင္ ဆက္လက္လႈပ္ရွား၍ ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာေၾကာင့္ မိမိတုိ႔လုံျခဳံေရးအတြက္စိုးရိမ္ေနၾကသည္။

ထုိ႔သုိ႔ မုန္းဒိန္ပါရြာတြင္ ေသာင္းက်န္းေနေသာ အစိုးရတပ္မ်ားအား ရြာမွဆုတ္ေပးရန္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ ေရးအဖြဲ႔ (KIO)မွ အစိုးရသက္ဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ဦးေအာင္မင္းအား တရားဝင္ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႔ PCG (Peace-talk Creation Group)မွ ဦးလမိုင္ဂြမ္ဂ်ာ (Lamai Gum Ja) ေျပာသည္။

“အစိုးရတပ္ ၁၀ ေက်ာ္ အဲလို လႈပ္ရွားေနေတာ့ ရြာသားေတြစိုးရိမ္ ဒုကၡသည္ေရာက္တယ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ေဆာင္ရာမွာ ယံုၾကည္မႈ မရွိလာဘူး။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ ၾကိဳတင္ျပီး အစိုးရတပ္ေတြကိုေျပာထားတယ္ တခါတည္း ျပန္သြားတာလား ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီကေနဆုတ္ျပီး ဘယ္ေနရာေတြမွာရွိေနလဲေတာ့ မသိဘူး”

မုန္းဒိန္ပါရြာတြင္ လႈပ္ရွားေနေသာအစိုးရတပ္သည္ စခက ၂၁ ႏွင့္ ၁၆ တပ္ရင္းေပါင္း ၁၀ ေက်ာ္ရွိျပီး ခလရ ၆၉၊ ခမရ ၆၀၁ အင္အား ၂၀၀ ေက်ာ္ ရွိေနေၾကာင္းသိရသည္။

ယခုခ်ိန္ ထိုသုိ႔တင္းမာမႈမ်ားေၾကာင့္ ထိမ္းသိမ္းခံရေသာ ရြာသားမ်ားေန႔စဥ္ ေသာက္သုံးေရအခက္ခဲရွိေနျပီး ဘုရားေက်ာင္းတြင္ အိမ္သာ ၂ လံုးသာရွိျခင္းေၾကာင့္ အခက္ခဲရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း စခန္းမွသိရသည္။

၎အစိုးရတပ္သည္ ေကာင္ဂ်ာရြာႏွင့္ မုန္းဒိန္ပါရြာမွ အမိ်ဳးသားအခ်ဳိ႕ကိုလည္း လမ္းျပအျပစ္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အစိုးရဖက္မွသေဘာတူညီအခ်က္အရ မၾကာမီ ေအာက္တုိဘာ ၂၈-၂၉ ရက္ေန႔အတြင္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား လိုင္ဇာျမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲရွိေနခ်ိန္ ယခုကဲ့သုိ႔ျပန္လည္ တင္းမာလာ ေသာေၾကာင့္ စိုးရိမ္ေနရျပီး အေျခအေနကို ႏွစ္ဖက္ထိမ္းထိမ္းသိမ္းသိမ္း လုပ္ေဆာင္သြားရန္ လိုအပ္သည္ဟု ျငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ PCG ဦးလမုိင္ဂြမ္ဂ်ာ ကေျပာသည္။

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s