ဘူးသီေတာင္ သတင္းတပ္ဖြဲ႕(SB)မွ သေဘၤာဝန္ထမ္းအား လက္သီးျဖင့္ထိုးမွဳ ျဖစ္ပြား

ဘူးသီေတာင္ သတင္းတပ္ဖြဲ႕(SB)မွ သေဘၤာဝန္ထမ္းအား

လက္သီးျဖင့္ထိုးမွဳ ျဖစ္ပြား
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ျဖစ္စဥ္မွာ ဘူးသီးေတာင္ ျပည္တြင္းေရေႀကာင္း သေဘၤာတြင္

ေအာက္တိုဘာလ၂၃ရက္ ည၁၀း၃၀အခ်ိန္၌ ဘူးသီးေတာင္သတင္းတပ္ဖြဲ႕မွ

တပ္ႀကပ္ႀကီးခင္ဦးႏွင့္ တပ္သားေက်ာ္လွိဳင္ဦးတို႕သည္ တရားမဝင္

သေႏၶတားေဆး အထုပ္ႀကီးေလးထုပ္ ကာလတန္ဖိုးေငြ က်ပ္သိန္း၈၀ကို

တင္ေဆာင္စဥ္ သေဘၤာဝန္ထမ္း လွေက်ာ္သိန္းက တရားမဝင္ေဆးျဖစ္၍

လက္မခံနိုင္ဟုေျပာႀကားသည္။ တပ္ႀကပ္ႀကီးခင္ဦးမွ

“ဘာေကာင္လဲကြ လက္မခံတာ”

“ငါကသတင္းတပ္ဖြဲ႔ကြ ဘာေကာင္မွ ဂရုစိုက္စရာမလိုဘူး”

“ငါ ဒီမွာတာဝန္က်တာ ၁၀နွစ္ရွိျပီ” စသည္ျဖင့္ ေျပာဆိုျပီး

တပ္ႀကပ္ႀကီးခင္ဦးနွင့္ တပ္သားေက်ာ္လွိဳင္ဦးတို ့က

သေဘၤာဝန္ထမ္း လွေက်ာ္သိန္းအား လက္သီးျဖင့္ ထိုးရာ

မ်က္နွာတြင္ ဒါဏ္ရာမ်ား ရရွိသြားသည္ေျကာင္း

မ်က္ျမင္သက္ေသတစ္ဦးထံမွ သတင္းရရွိပါသည္။

Qing Minya

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s