နမ္႔လင္းပါရြာက သတင္း၀င္လာပါတယ္။ IDP ေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္အတြက္ ၃ ရက္စာ ဆန္ ၂၅ အိတ္ဘဲ က်န္ေတာ႕တယ္။

နမ္႔လင္းပါရြာက သတင္း၀င္လာပါတယ္။

IDP ေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္အတြက္ ၃ ရက္စာ ဆန္ ၂၅ အိတ္ဘဲ က်န္ေတာ႕တယ္။

တပ္မေတာ္က IDP စခန္းကို ဘယ္သူမွ ၀င္ထြက္လို႕ မရေအာင္ လံုျခံဳေရးေပးထားတယ္။
တပ္မေတာ္က ရြာထဲကို ဘယ္သူမွ ၀င္လို႕ မရေအာင္ လမ္းကို ပိတ္ထားေပးတယ္ ဆိုေတာ႕ဒုကၡသည္မ်ားကို ကူညီပံ႕ပိုးႏိုင္တဲ႕ သူမ်ား ပ်ာယာခတ္ျပီ။ ဘယ္ပံုဘယ္လမ္းနဲ႕ ရိကၡာ ပို႕ေပးရပါ႕မလဲ တဲ႕။

Humanitarian assistance ရရွိပိုင္ခြင့္ဟာ IDP/Refugee ေတြ ရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္ျဖစ္တယ္။

အဲဒါကို တားဆီးပိတ္ပင္ ေႏွာက္ယွက္တာဟာ ႏိုင္ငံေတာ္က က်ဴးလြန္တဲ႕ Crime ျဖစ္တယ္။

( by Khon Ja )

KACHIN IDP

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s