တတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပvideo

တတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ
****************************************
ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီႏွင့္ ကရင္နီ အမ်ဳိးသား တိုးတက္ေရး ပါတီ (KNPP) အဖြဲ႕တို႔၏ တတိယ အႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို (၂၂-၁၀-၂၀၁၃) ရက္ေန႔တြင္ ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ရွိ ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႕ရုံး အစည္းအေ၀း ခန္းမတြင္ က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေ၇း ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ ဒုတိယ ဥကၠ႒ သမၼတရုံး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက တစ္ျပည္လုံး အတိုင္းအတာႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ ေရးထိုးပြဲ တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ တိုင္းရငး္သား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ မၾကာမၾကာ ေတြ႕ဆုံၿပီး ေဆြးေႏြး ညွိႏႈိင္း အေျဖရွာရန္ မိမိတို႔ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္ေအာင္ တက္ညီလက္ညီ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ အထူး လိုအပ္ပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားပါသည္။

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s