ဘဂၤလီကုလားမ်ား၏တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ရခိုင္တစ္ဦးျပင္းစြာ ဒဏ္ရာရ coral arakan news

Breaking News

ဘဂၤလီကုလားမ်ား၏တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ရခိုင္တစ္ဦးျပင္းစြာ ဒဏ္ရာရ
===================================
၁၉၊ ေအာက္တိုဘာ ၊ ၂၀၁၃။ Coral Arakan News

ယေန႕နံနက္က ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ေပါက္တာပေလာင္ရြာေန ရခိုင္တစ္ဦး ငါးရွာသြားစဥ္ ဘဂၤလီကုလားမ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ရခိုင္တစ္ဦး ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရရွိသြားၿပီး ေက်ာက္ေတာ္ေဆးရံု သို႕တင္ထားလိုက္ရေၾကာင္းသိရသည္။

တိုက္ခိုက္ေသာ ကုလားမ်ားမွာ ယင္းရြာအနီးရွိဆင္အိုးေပါက္ေတာမွျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ဒဏ္ရာရရွိဦးေက်ာ္သိန္းလွ (၅၂ႏွစ္)မွာ ဒဏ္ရာျပင္းထန္သျဖင့္ ေက်ာက္ေတာ္ေဆးရံုမွ စစ္ေတြေဆးရံုသို႕ ယေန႕ ေန႕လည္ သံုးနာရီခန္႕တြင္ ယူလာမည္ဟုသိရသည္။

လံုျခံဳေရးအားနည္းၿပီး ကုလားရြာမ်ားႏွင့္ နီးေသာရခိုင္ရြာမ်ားကို ကုလားမ်ားကတိုက္ခိုက္ေလ့ရွိၿပီး တရားခံမ်ားကိုဖမ္းဆီးရန္ ရဲမ်ားအဖို႕အခက္အခဲရွိေၾကာင္း သိရသည္။

148935_536964559656456_2114335879_n

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s