ၾကိမ္အုံးမီး သံတြဲ ## အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ (၁၄)ဦး ကုိယ ေန႔႐ုံးထုတ္။

17.10.13.thu
သံတြဲမွ ဖမ္းဆီးခံရသူ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေရး လႈပ္ရွားသူ (14)ဦးအား သံတြဲၿမိဳ႕ နယ္တရားရံုးသို႔ ရံုးထုတ္စဥ္။
မနက္ျဖန္ (18.10.13)တြင္ ဆင္ေခါင္းမွ ဖမ္းဆီးခံရသူ ရခိုင္မ်ားအား ရံုးထုတ္မည္။
လူထုပရိသတ္မ်ားစြာ လာေရာက္နားေထာင္ခဲ႔ၾကၿပီး သံတြဲေထာင္အေရာက္ ျပန္လည္လိုက္ပါ ပို႔ေဆာင္ခဲ႔ၾကသည္။
1383649_640154879338354_1791240391_n1377586_640163436004165_1545777661_n
AUNG HLA PHYU
ၾကိမ္အုံးမီး သံတြဲ
##########                                                 1378839_214390608734914_1321180213_n
အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ
1382969_519106451513475_1077099679_n
(၁၄)ဦး ကုိယ ေန႔႐ုံးထုတ္။1383536_214390545401587_1631568894_n# ေက်ာက္ျဖဴေထာင္ မႇ
ယ ေန႔မနက္ သံတြဲေထာင္
သုိ႔ျပန္လည္ေရာက္႐ႇိလာ
ေသာ သံတြဲျမဳိ႕မႇအမ်ဳိးဘာ
သာ သာသနာ အဖြဲ႕၀င္
(၁၄)ဦးကုိယ ေန႔သံတြဲခ႐ုိင္
တ႐ား႐ုံးသုိ႔ ႐ုံးတင္ တ႐ား
စြဲဆုိသည္။
# အဆုိပါ(၁၄)ဦးကုိယမန္
ေန႕ည ၉း၃၀ နာရီက
ေက်ာက္ျဖဴေထာင္ မႇသံတြဲ
ေထာင္ သုိ႕ညတြင္းခ်င္း
ျပန္လည္ေခၚေဆာင္ လာခဲ့
ျခင္းျဖစ္သည္။၎ ၁၄ဦးကုိ
ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ကာစစ္
ေဆးျခင္း၊တုိက္ပိတ္ျခင္းစ
သည့္ စစ္အစုိးရလက္ထက္
အမူအက်င့္မ်ားျဖင့္ျပဳမူခဲ့
သည္ဟု၎တုိ႔မႇေျပာၾကား
ခဲ့သည္။
‪‬ ေန႔႐ုံးထုတ္ျခင္းကုိ
သံတြဲလူထုႏႇင့္ ဆ႐ာေတာ္
သံဃာေတာ္မ်ားအပါအ၀င္
ဦးေရ တစ္ေထာင္ ခန္႔တက္
ေရာက္ၾကားနာခဲ့ၾကသည္။
ယင္း ၁၄ဦးထဲမႇ (၂)ဦးမႇာ
ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္
နာယကၾကီးသူရဦးေ႐ႊမန္း
ႏႇင့္႐ခုိင္ ၁၇ ျမဳိ႕နယ္မိသားစု
ေတြ႕ဆုံပြဲ၊ရန္ကုန္ မႇျပန္
ေရာက္လ်င္ေရာက္ခ်င္း
ဖမ္းဆီးခံခဲ့႐ျခင္းျဖစ္သည္
ဟုသိိိ႐ႇိ႐သည္။၄င္း(၂)ဦး
မႇာ ဦးညီညီႏုိင္ ႏႇင့္ဦးျမင့္မုိး
တုိ႕ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိ႐ႇိ
ရသည္။
# ယခုလက္႐ႇိ သံတြဲျမဳိ႕
အ ေျခအ ေနမႇာ အျပင္ ပန္းအ ေနျဖင့္တည္ျငိမ္ေန
ျပီဟု ေျပာ၍ရ ေသာ္လည္း
ျဖစ္စဥ္ထဲတြင္ မပါ၀င္ သူ
မ်ားကုိဖမ္းဆီးထားျခင္းအ
ေပၚ လူထုတစ္ ႐ပ္လုံး
ၾကိမ္အုံးမီးတမွ် အပႈလုံး
ၾကြလွ်က္႐ႇိသည္ဟုသိ႐ႇိ႐
သည္။ေအာင္ လႇျဖဴ
၁၇.၁၀.၂၀၁၃္

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s