အဆံုးအျဖတ္မ်ား (Decisions) Written by – ေဒါက္တာေအာင္ကိုကို(စီးပြားေရးပညာ၊ စီးပြားေရးေပၚလစီ)

အဆံုးအျဖတ္မ်ား (Decisions)Written by – ေဒါက္တာေအာင္ကိုကို(စီးပြားေရးပညာ၊ စီးပြားေရးေပၚလစီ)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အီးေမးလ္(E-mail) တစ္ေစာင္လွ်င္ ေထာင္ ၁၅ ႏွစ္ျဖင့္ E-mail ေလးေစာင္အတြက္ ေထာင္အႏွစ္ ၆၀ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ေထာင္ဒဏ္အႏွစ္ ၁၀၀ နီးပါးအထိ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားအတြက္ ယင္းကဲ့သို႔ ျပင္းထန္ေသာ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိေသာ္လည္း ကေလးသူငယ္မ်ားကို မေတာ္မတရားျပဳသူမ်ား အပါအ၀င္ ဒုစ႐ုိက္သမားမ်ားကိုမူ အဘယ္ေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္ အနည္းငယ္သာ က်ခံေစရသနည္းႏွင့္ မၾကာခဏ လႊတ္ေပးရသနည္းဟု လူမႈစီးပြားေရး ေလ့လာသူတစ္ဦး(ႏုိင္ငံျခားသား) က ေျပာဖူးသည္။

ယင္းမွာ ယင္းဒုစ႐ုိက္သမားမ်ား၏ ဒုစ႐ုိက္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အာဏာပိုင္တို႔အတြက္ ျပႆနာဟု မယူဆ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ယင္းတို႔၏ (အာဏာပိုင္ ပုဂၢိဳလ္တို႔၏) မိသားစု၀င္မ်ား အတြက္ အႏၲရာယ္ မရွိေသာသူမ်ား၊ မိမိတို႔၏ လံုျခံဳေရး အျပည့္ျဖင့္ ေနႏုိင္သူမ်ား၊ တစ္ဖန္ ယင္းဒုစ႐ုိက္သမားမ်ားကို လိုသလို သံုးႏုိင္ရန္ ျဖစ္ႏုိင္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္မည္ဟု ၎၏ ထင္ျမင္ခ်က္ကို ဆက္လက္ေျပာပါသည္။

လူမႈစီးပြား ေလ့လာသံုးသပ္သူတို႔သည္ သာမန္အားျဖင့္ ဘက္စံုေထာင့္စံုမွ လူမႈစီးပြား အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို သ႐ုပ္ခြဲေလ့လာကာ၊ ယင္းတို႔ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အေျချပဳကာ ယင္းႏုိင္ငံအသီးသီး၏ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အစရွိသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ေရးသားေလ့ရွိသည္။

ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံ အမ်ားအျပား၏ အေကာင္းျမင္ ႐ႈေထာင့္မ်ားမွ စိတ္၀င္စားခံရေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ေနေသာ္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အဟန္႔အတား ျပဳေစႏုိင္သည့္ (တစ္နည္းအားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ခ်ည့္နဲ႔ သြားေစႏုိင္သည့္) အျပဳအမူမ်ားကို ႀကိဳတင္ ကာကြယ္တားဆီးႏုိင္မွသာ အနာဂတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္လည္း သာယာ၀ေျပာေသာ ႏိုင္ငံ (Welfare State) စာရင္း၀င္ ႏုိင္ငံအဆင့္သို႔ တက္လွမ္းေရာက္ရွိ ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရး (National Security) ႏွင့္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရး (National Defence) တို႔မည္သည္ မိမိႏုိင္ငံသားမ်ားကို ေဘးအႏၲရာယ္ အသြယ္သြယ္မွ လံုလံုျခံဳျခံဳ ကာကြယ္ေပးျခင္း သေဘာျဖစ္ေပရာ တစ္မ်ိဳးသားလံုးကလည္း မိမိႏုိင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရး က်စ္က်စ္လ်စ္လ်စ္ ရွိေစရန္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားေစရန္ အၿမဲတမ္း အရန္သင့္ ရွိေနေစရန္ ၀ိုင္း၀န္း ႀကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္ ေပးရေပလိမ့္မည္။ Continue reading “အဆံုးအျဖတ္မ်ား (Decisions) Written by – ေဒါက္တာေအာင္ကိုကို(စီးပြားေရးပညာ၊ စီးပြားေရးေပၚလစီ)”

ကရင္အမ်ဳိးသားႏွစ္သစ္ကူးပဲြေတာ္ ငါးၿမိဳ႕နယ္ စုေပါင္းက်င္းပႏုိင္ေရး ေကာ္မတီ ဖဲြ႕စည္း ေအာက္တုိဘာလ ၁၆ရက္။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္။ ေစာသိန္းျမင့္

KIC    ကရင္အမ်ဳိးသားႏွစ္သစ္ကူးပဲြေတာ္ ငါးၿမိဳ႕နယ္ စုေပါင္းက်င္းပႏုိင္ေရး ေကာ္မတီ ဖဲြ႕စည္း
ေအာက္တုိဘာလ ၁၆ရက္။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္။ ေစာသိန္းျမင့္

1383031_461214600663347_710217679_n

ကရင္သကၠရာဇ္ ၂၇၅၃ခုႏွစ္အတြက္ ကရင္အမ်ဳိးသား ႏွစ္သစ္ကူးပဲြေတာ္ကို ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၅ၿမိဳ႕နယ္ စုေပါင္း က်င္းပႏုိင္ရန္ ကရင္အဖဲြ႕အစည္းေပါင္းစုံ ပါ၀င္ေသာ ကရင္အမ်ဳိးသား ႏွစ္သစ္ကူးပဲြေတာ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီတစ္ခုကို ယမန္ေန႔က ဖဲြ႕စည္းလုိက္သည္။

ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊကုကၠိဳၿမိဳင္ရြာခမ္းမတြင္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉နာရီမွ ညေန ၅နာရီေက်ာ္အထိ အစည္းအေ၀း က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ကရင္လက္နက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ကရင္ႏုိင္ငံေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဖားအံ၊ လႈိင္း ဘဲြ၊ ေကာ့ကရိတ္၊ ၾကားအင္းဆိပ္ႀကီး၊ ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားက ကရင္အမ်ဳိးသား ႏွစ္သစ္ကူးပဲြေတာ္ စုေပါင္းက်င္းပႏုိင္ေရးကို ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၿပီး ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါေကာ္မတီတြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ BGF (၁၀၁၉)တပ္ရင္းမႉး ဗုိလ္မႉးေမာင္၀င္း၊ ဒုဥကၠ႒အျဖစ္ ေကအဲန္ယူ စည္း႐ုံးေရးဌာနတာ၀န္ခံ ပဒိုေစာလွထြန္း၊ အတြင္းေရးမႉး ေရႊကုကၠိဳေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး မန္းစုိးေရႊ၊ တဲြဘက္အ တြင္းေရးမႉး BGF အမွတ္(၃)တုိက္နယ္မွ ဗုိလ္မႉးတင္၀င္း၊ ဘ႑ာေရးမႉး ေရႊကုကၠိဳရပ္မိရပ္ဖိ မန္းၾကည္ေအးႏွင့္ စာရင္းစစ္အျဖစ္ ဖားအံခ႐ုိင္ ဥကၠ႒ ပဒိုေစာေအာင္ေမာ္ေအးတုိ႔ အပါအ၀င္ ေကာ္မတီ၀င္ေပါင္း ၁၉ဦးျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ၎ေကာ္မတီကို ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားရန္ ေကအဲန္ယူ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေဂ်ာ္နီ၊ KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီမွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ရင္ႏု၊ BGF ကြပ္ကဲေရးဥကၠ႒ ေစာထြန္းလႈိင္ႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕မွ ခြဲကေဘာင္အထက္တန္း ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး မန္းဗလရွင္တုိ႔ကိုလည္း နာယကအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဗုိလ္မႉးေမာင္၀င္းက “ဒီႏွစ္ ကရင့္ႏွစ္သစ္ကူးပဲြေတာ္ကို ၿမိဳ႕နယ္ ငါးၿမိဳ႕နယ္ စုေပါင္းက်င္းပဖုိ႔ရယ္။ ေနာက္ၿပီး ဒီ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးပဲြေတာ္ဟာ အနစ္သာရရွိရွိ က်င္းပႏုိင္ဖုိ႔နဲ႔ ကရင္အမ်ဳိးသားရဲ႕ စည္းလုံးညီညြတ္ေရး ကမၻာကို ျပသဖုိ႔အတြက္ ဒီေကာ္မတီကို ဖဲြ႕စည္းလုိက္တာျဖစ္တယ္။”ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။ Continue reading “ကရင္အမ်ဳိးသားႏွစ္သစ္ကူးပဲြေတာ္ ငါးၿမိဳ႕နယ္ စုေပါင္းက်င္းပႏုိင္ေရး ေကာ္မတီ ဖဲြ႕စည္း ေအာက္တုိဘာလ ၁၆ရက္။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္။ ေစာသိန္းျမင့္”

THAILAND: International Court of Justice (ICJ) sets Nov 11 for judgement on Preah Vihear conflict

BANGKOK, 12 November 2013 (NNT) – Prime Minister Yingluck Shinawatra has affirmed the Thai military troops will not be withdrawn from the disputed border area as required by the International Court of Justice (ICJ) until a meeting is held between the Thai and Cambodian governments.

The premier said the security personnel will stay put while Thailand awaits a conclusive meeting with the Cambodian side. In its ruling, the ICJ has requested that both nations sort out their differences through peaceful means.

The Foreign Ministry is in the process of arranging the bilateral meeting while a subcommittee will be established to study details of the latest ICJ ruling.

Prime Minister Yingluck reiterated that the verdict created a win-win situation for both countries and there have been no reports of border clashes as previously anticipated.

The ruling awarded Cambodia a disputed promontory bearing Phra Viharn Temple on the border with Thailand. However, the court denied Cambodia’s sovereignty over Phnom Trap or Phu Makhua, which is part of the 4.6-square-kilometer overlapping area.

UPDATE 11 .NOVEMBER :

THAILAND: International Court of Justice (ICJ) Promontory land bearing Preah Vihear belongs to Cambodia

 Thai military top brass have met with their Cambodian counterpart on Monday morning to boost ties between the two countries before the International Court of Justice’s ruling in the afternoon.Lt. Gen. Chanchai Phoothong, chief of Army Region 2 along with other high ranking Thai military officers have just met with Gen Chia Mon, Cambodia’s deputy army chief and his team at a hotel in Surin, a province on the Thai-Cambodian border to talk on how to ensure peace after the ICJ ruling.Both sides agreed to increase channels of communication to better understand each other which will lessen risks of misunderstanding that can lead to arm clashes, according to Lt. Gen Charnchai.

SEOUL, Oct 16 – The International Court of Justice (ICJ) will judge on the border dispute between Thailand and Cambodia on November 11, the Thai foreign minister said today.

Surapong Tovichakchaikul, deputy prime minister and foreign minister, who is currently visiting South Korea said the Thai government would broadcast live the ICJ’s judgement together with a Thai translation.

He said he would chair a meeting of the Thai ad hoc committee to discuss measures to cope with the ruling, no matter what the results will be, and future procedures for joint management on the Thai-Cambodian border.

He expressed strong confidence that Thailand and Cambodia would come to an understanding thanks to a good relationship with Cambodian Prime Minister Hun Sen.

Mr Surapong said he did not believe in the success of those who want to instigate unrest in case the judgement is unfavourable to Thailand.

“The present government is capable of holding talks with the Cambodian counterpart. It’s different from the previous government which ruined the bilateral relationship to the point that Cambodia had to bring up the issue in the international court,” said Mr Surapong. (MCOT online news)

 Surapong: World Court to read its verdict on the Phra Viharn dispute case between Thailand and Cambodia on Nov 11, live TV coverage planned
TEMPEL CAMBODIATEMPEL CAMBODIA

MYANMAR-BURMA: Three bomb blast suspects detained for questioning

ဗုံးခဲြတရားခံမ်ားဟု ယူဆရသူမ်ား
=================
ရန္ကုန္ၿမိဳ့၌ ဗံုးခြဲသူဟု သံသယ ရွိသူမ်ား ဖမ္းမိၿပီ ။
———————————————————

 

1380731_267337110057664_1189857178_n
ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး ပ်က္ျပား ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း တိုင္းေဒသႀကီး အခ်ဳိ႕တြင္ မသမာသူမ်ားက ေဖာက္ခြဲမႈမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္
ၿပည္သူမ်ား ထိတ္လန္႔မႈ၊ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ ၾကမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ႏိုင္ငံတည္ၿငိမ္
ေအးခ်မ္းမႈကို ထိခိုက္ ပ်က္ျပားေစရန္ ဦးတည္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ ရသည္။

ေအာက္တုိဘာ ၁၃ ရက္ နံနက္ ဝဝ နာရီ ၁၅ မိနစ္ခန္႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္း အေဝးေျပး ကားဝင္းေရွ႕ ကားမွတ္တိုင္ရွိ ခရီးသည္ နားေနေဆာင္ ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ညေန ၅ နာရီ ၄၅ မိနစ္ခန္႔တြင္ သာေကတ ၿမိဳ႕နယ္ အခြန္လြတ္ ေစ်းၿခံစည္း႐ိုး အနီး ေပါက္ကြဲခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္၊
ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္ နံနက္ ၁ဝ နာရီခန္႔တြင္ အလံုၿမိဳ႕နယ္ ကမ္းနားလမ္းရွိ Western Park II စားေသာက္ဆိုင္ စားပြဲခံု ေအာက္၌ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ အနက္ျဖင့္ ထုပ္ထားသည့္ မိုင္းေတြ႕သည့္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ည ၁၁ နာရီ မိနစ္ ၂ဝ ခန္႔တြင္
ေက်ာက္တံတား ၿမိဳ႕နယ္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား ဟိုတယ္ အခန္းအမွတ္ ၉၂၁ ၌ ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္စဥ္တို႔ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံသား ႏွစ္ဦးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသူ တစ္ဦးတို႔ ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ၿပီး ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ သံသယရွိသူ ေစာျမင့္လြင္ (ခ)ေမာထ ဆိုသူအား ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားၿပီး ၂၄ နာရီအတြင္း ျပည္သူလူထု၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈျဖင့္
ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္က ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕မွ ျဖဴးၿမိဳ႕သို႔ ထြက္ခြာ လာသည့္ ေဇယ်ာဟိန္းယာဥ္ လိုင္းေပၚ၌ ေတြ႕ရွိရေသာ ၾကြပ္ၾကြပ္အိပ္ႏွင့္ ထုပ္ထားသည့္ မိုင္းေတြ႕သည့္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ေအာက္တုိဘာ ၁၁ ရက္က ေတာင္ငူၿမိဳ႕ ခ်မ္းေျမ့တည္း ခိုခန္း အေပၚထပ္ အခန္းအမွတ္ ၆ တြင္ ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္စဥ္တို႔
ၿဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူႏွစ္ဦး ေသဆံုးၿပီး တစ္ဦးဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ရာ အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူဟု ယူဆရသူမွာ ေစာထြန္းထြန္း ဆိုသူျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ရရွိၿပီး ၄င္းအား ဖမ္းဆီးရမိေရး အတြက္ ျပည္သူလူထု
ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။

အလားတူ ေအာက္တုိဘာ ၁၄ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းက မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေအာင္ေျမသာစံ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၆ လမ္းႏွင့္ လမ္း ၈ဝ ေထာင့္ စားေသာက္ဆိုင္ တစ္ဆိုင္တြင္ မိုင္းေတြ႕သည့္
ၿဖစ္စဥ္ႏွင့္ ယေန႔ နံနက္ ၃ နာရီခြဲ ခန္႔တြင္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ မင္းလမ္းရပ္ကြက္ ေရႊျပည့္စံု တည္းခိုခန္း အေပၚဆံုး တတိယထပ္ စားေသာက္ခန္း ေပါက္ကြဲမႈႏွင့္ နံနက္ ၅ နာရီ ၄၅ မိနစ္ ခန္႔တြင္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ဆြမ္းဦး ပုညရွင္ေစတီ ယာဥ္ရပ္နားေနရာ ေပါက္ကြဲမႈ
ၿဖစ္စဥ္တို႔ ဆက္တိုက္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရၿပီး တရားခံမ်ား ေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီး
ရမိေရး အတြက္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး အဖြဲ႕မ်ားက ျပည္သူ လူထုႏွင့္ ပူးေပါင္း
ေဖာ္ထုတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။

အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ျပည္သူလူထု၏ အားတက္သေရာ ဝိုင္းဝန္း ကူညီမႈျဖင့္
ေဖာ္ထုတ္ ရရွိသူမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္ အညီ ထိေရာက္စြာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္
သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တရားခံ ေပၚေပါက္ျခင္း မရွိေသးသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကိုလည္း
ၿပည္သူလူထု၏ ပူးေပါင္း ကူညီမႈ မ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္း ရရွိသည္။

(ျမ၀တီ)

 

EMG

Three suspects allegedly involved in recent bomb blasts and attempted bombings in Yangon, Mandalay and Taungoo have been detained for questioning, according to concerned officials and official reports.

Time bomb blasts in Yangon Region were said to have been conducted by groups, but police managed to arrest a key alleged suspect in Mon State yesterday morning.

In connection with a series of bombings in Yangon Region, police arrested the suspect on his motorbike on Belin-Natgyi-Phapun Road in Mon State at 7:30 a.m. yesterday, said Police Lt-Col Win Ko, deputy chief of Mon State Police Force.

The suspect is 27-year old Saw Myint Lwin, who lives in Phapun Township, according to his National Registration Card. Among the bombings he is said to have planned or conducted was the bomb blast in Room 921 at Traders Hotel on Monday night.

“At 1:30 a.m. on October 15, the Special Branch sent us a photo and evidence of the suspect involved in the bomb blast and instructed us to pursue him immediately. According to the Yangon Region and Mon State police forces that carried out the search operation, the suspect came to Mon State from Yangon Region by car. The suspect was arrested on his way to Belin from Phapun as he drove his motorbike. We immediately handed over the suspect to Yangon Region Police Force,” said Police Lt-Col Win Ko.

Bomb plots outside Yangon keep police busy

On October 9, a mine wrapped in a polyethylene bag was discovered in a bus travelling from Nyaunglaybin to Phyu in Bago Region. The next day, a bomb blast occurred at Chanmyae Guest House in Bago Town. In connection with the incident, police have already identified a suspect, Saw Tun Tun, but are still in pursuit of him, Myanmar Radio and Television said yesterday. Continue reading “MYANMAR-BURMA: Three bomb blast suspects detained for questioning”

US Embassy alerts travellers to Myanmar after recent bombings

In the wake of recent bombings in Myanmar, US Embassy alerted its citizens on October 15 to take caution in traveling around the country.

Since a week ago, seven Improvised Explosive Devices (IEDs) have detonated, or have been discovered and rendered safe in Yangon and other regions. The bombings have reportedly killed two people and injured several others, including an American tourist.

The Embassy has asked the US citizens to take appropriate caution especially in public places such as parks, markets, and bus stops, even though there is no indication that any of these bombings were specifically directed toward U.S. citizens. Travellers have been requested to remain aware of their surroundings, including local events; and monitor local news stations for updates. The Embassy recommended informing the authorities and leaving the area if anything suspicious is discovered.

The Embassy also advised the US travellers to enrol in the Department of State’s Smart Travellers Enrolment Program (STEP) at http://www.Travel.State.Gov.  STEP enrolment gives latest security updates and makes it easier for the U.S. embassy or nearest U.S. consulate to contact the travellers in case of emergency.  The Embassy also suggested enrolling directly with the nearest U.S. embassy or consulate if the internet access is not available.

1378737_622341031150397_89077231_n

ဗုံးခဲြတရားခံမ်ားဟု ယူဆရသူမ်ား ရန္ကုန္ၿမိဳ့၌ ဗံုးခြဲသူဟု သံသယ ရွိသူမ်ား ဖမ္းမိၿပီ ။

ဗုံးခဲြတရားခံမ်ားဟု ယူဆရသူမ်ား
=================
ရန္ကုန္ၿမိဳ့၌ ဗံုးခြဲသူဟု သံသယ ရွိသူမ်ား ဖမ္းမိၿပီ ။
———————————————————
ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး ပ်က္ျပား ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း တိုင္းေဒသႀကီး အခ်ဳိ႕တြင္ မသမာသူမ်ားက ေဖာက္ခြဲမႈမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္
ၿပည္သူမ်ား ထိတ္လန္႔မႈ၊ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ ၾကမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ႏိုင္ငံတည္ၿငိမ္
ေအးခ်မ္းမႈကို ထိခိုက္ ပ်က္ျပားေစရန္ ဦးတည္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ ရသည္။

ေအာက္တုိဘာ ၁၃ ရက္ နံနက္ ဝဝ နာရီ ၁၅ မိနစ္ခန္႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္း အေဝးေျပး ကားဝင္းေရွ႕ ကားမွတ္တိုင္ရွိ ခရီးသည္ နားေနေဆာင္ ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ညေန ၅ နာရီ ၄၅ မိနစ္ခန္႔တြင္ သာေကတ ၿမိဳ႕နယ္ အခြန္လြတ္ ေစ်းၿခံစည္း႐ိုး အနီး ေပါက္ကြဲခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္၊
ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္ နံနက္ ၁ဝ နာရီခန္႔တြင္ အလံုၿမိဳ႕နယ္ ကမ္းနားလမ္းရွိ Western Park II စားေသာက္ဆိုင္ စားပြဲခံု ေအာက္၌ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ အနက္ျဖင့္ ထုပ္ထားသည့္ မိုင္းေတြ႕သည့္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ည ၁၁ နာရီ မိနစ္ ၂ဝ ခန္႔တြင္
ေက်ာက္တံတား ၿမိဳ႕နယ္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား ဟိုတယ္ အခန္းအမွတ္ ၉၂၁ ၌ ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္စဥ္တို႔ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံသား ႏွစ္ဦးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသူ တစ္ဦးတို႔ ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ၿပီး ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ သံသယရွိသူ ေစာျမင့္လြင္ (ခ)ေမာထ ဆိုသူအား ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားၿပီး ၂၄ နာရီအတြင္း ျပည္သူလူထု၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈျဖင့္
ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္က ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕မွ ျဖဴးၿမိဳ႕သို႔ ထြက္ခြာ လာသည့္ ေဇယ်ာဟိန္းယာဥ္ လိုင္းေပၚ၌ ေတြ႕ရွိရေသာ ၾကြပ္ၾကြပ္အိပ္ႏွင့္ ထုပ္ထားသည့္ မိုင္းေတြ႕သည့္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ေအာက္တုိဘာ ၁၁ ရက္က ေတာင္ငူၿမိဳ႕ ခ်မ္းေျမ့တည္း ခိုခန္း အေပၚထပ္ အခန္းအမွတ္ ၆ တြင္ ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္စဥ္တို႔
ၿဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူႏွစ္ဦး ေသဆံုးၿပီး တစ္ဦးဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ရာ အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူဟု ယူဆရသူမွာ ေစာထြန္းထြန္း ဆိုသူျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ရရွိၿပီး ၄င္းအား ဖမ္းဆီးရမိေရး အတြက္ ျပည္သူလူထု
ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။

အလားတူ ေအာက္တုိဘာ ၁၄ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းက မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေအာင္ေျမသာစံ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၆ လမ္းႏွင့္ လမ္း ၈ဝ ေထာင့္ စားေသာက္ဆိုင္ တစ္ဆိုင္တြင္ မိုင္းေတြ႕သည့္
ၿဖစ္စဥ္ႏွင့္ ယေန႔ နံနက္ ၃ နာရီခြဲ ခန္႔တြင္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ မင္းလမ္းရပ္ကြက္ ေရႊျပည့္စံု တည္းခိုခန္း အေပၚဆံုး တတိယထပ္ စားေသာက္ခန္း ေပါက္ကြဲမႈႏွင့္ နံနက္ ၅ နာရီ ၄၅ မိနစ္ ခန္႔တြင္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ဆြမ္းဦး ပုညရွင္ေစတီ ယာဥ္ရပ္နားေနရာ ေပါက္ကြဲမႈ
ၿဖစ္စဥ္တို႔ ဆက္တိုက္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရၿပီး တရားခံမ်ား ေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီး
ရမိေရး အတြက္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး အဖြဲ႕မ်ားက ျပည္သူ လူထုႏွင့္ ပူးေပါင္း
ေဖာ္ထုတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။

အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ျပည္သူလူထု၏ အားတက္သေရာ ဝိုင္းဝန္း ကူညီမႈျဖင့္
ေဖာ္ထုတ္ ရရွိသူမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္ အညီ ထိေရာက္စြာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္
သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တရားခံ ေပၚေပါက္ျခင္း မရွိေသးသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကိုလည္း
ၿပည္သူလူထု၏ ပူးေပါင္း ကူညီမႈ မ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္း ရရွိသည္။

(ျမ၀တီ)

 

 

1380731_267337110057664_1189857178_n