U WIRA THU : “Khin Myo Thant ဆုိတဲ့ မြတ္ဆလင္မ၏ * ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူအား ေစာ္ကားခ်က္ကုိ ျပန္လည္ ေျဖရွင္းျခင္း”

“Khin Myo Thant ဆုိတဲ့ မြတ္ဆလင္မ၏
******************************
ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူအား ေစာ္ကားခ်က္ကုိ ျပန္လည္ ေျဖရွင္းျခင္း”
*******************************************
FOR WIRATHU (969)
Khin Myo Thant
ဦးဇင္း ရဲ ့ အလုပ္ က သာ သနာ ျပု ရ မွာ နိုင္ ငံေရး တရား ဥ ပေဒ စိုး မိုး ေရး ဆို တာ လူ သား ေတြ ရဲ့ အလုပ္။ကိုယ္ ့ သာ သနာ ပ့်ံ ပြါး ဖို ့ တျခား ဘာ သာ ေတြ ကို ေစာ္ ကား ပုတ္ ခတ္ ျပီး ေဟာရ မယ္ လို ့ ေဂါ ဓမ ဘုရား က်င္ ့ ခဲ ့ တဲ ့ အထဲ မွာ ပါ သလား ေဂါ ဓမရဳ ့ လမ္း စဥ္ မဟုတ္ တာ ကို တီထြင္ ဖန္ တီး သူ ဟာ ဘု ရား ကိုဆန္ ့ က်င္ တဲ ့ဘုရား ရ ဲ ့ ေဟာ ႀကား တာ ကို မလိုက္ နာ သူ ဘု ရား ကို ယွဥ္ ျပိ ုင္ သူ သာ သနာ ဖ်က္ ေတြ ရဲ ့ အလုပ္ဒါ ငို က်ဳးလြန္ သူ ဟာ လူ သား ဆို ရင္ ႀကား လို ့ ေကာင္း ေသး တယ္ ဘုရား ရဲ ့ သား ေ တာ္ အမည္ ခံ ျပီး ကိုယ္ တ္ုင္ တရား လမ္း ေႀကာင္း အမွား မ်ား ကို ေဟာ ျခင္း ပုတ္ ခတ္ ေစာ္ ကာ း ျခင္း က နဲနဲ မ အမ ႀကည္ ညုိ ခ်င္ စရာ ဗုဒၶဘာသာ က သူ မ်ား ဘာ သာ ကို ေစာ္ ကား ျပီး ေျပာ ဆို သိမ္း သြင္း မွသက္ ဝင္ယုံ ႀကည္ နိုင္ မဲ ့ ဘာ သာ လို ့ ဦး ဇင္း ကိုယ္ တိုင္ ေစာ္ ကား ေန သလို ျဖစ္ ေန ပါ တယ္တျခား ဘယ္ ဘာ သာ ဝင္ ရဲ ့ ့ သာ သနာ ေခါင္း ေဆာင္ မွတချား ဘာ သာကိုေစာ္ကား တဲ ့ စကား မပါ ပါ ဘူး အထူး သျဖင္ ့ ျမင္ ့ မျတ္ တဲ ့ သာသနာ ့ စကား ဝိုင္း လို ေနရာ မ်ိဳး မွာ ေပါ ့ ေနာ္ အျမင္ မွန္ ရွီမယ္ ဆို ရင္ တျခား ဘာ သာ ရဲ ့ ့ အား သာခ်က္ လိုက္ နာ က်င့္ သံုး မွူ ့ ေတြ ကို နမူ နာ ျပ ျပီး ဒို ့ လည္း ဒီလိုျဖစ္ သင္ ့ ကေိဳး စား ကင္ ့ ႀငံသင္ ့ တယ္ လို ့ ေဟာ ရင္ ေတာ ့ ေလး စား ႀကည္ ညို မဲ ့ ဘာသာျခား ေတြ နဲမယ္ မထင္ ဘူး အခု ဟာ က တရား ေဟာ တာနဲ မတူပဲ ရပ္ ကြက္ထဲ က ပညာ မတတ္ အလုပ္ ရွိတဲ ့ ခပ္ ညံ ့ ည့ံ မိန္း မ ေတြ ရဲ ့ အတင္း ေျ ပာ ေန သလို ပဲ ဘယ္ ပ ရွီမွဒါမ်ိဳး မလုပ္ ဘူး ။ အကုန္ သိျပီး သား ငါ လုပ္ ျခင္ လို ့ ကို လုပ္ တာ ဆိိုရင္ ေတာ ့ ဘု ရား ရား သား ေတာ္ မဟုတ္ ဘူး ဦး ဇင္း က ေဒဝဒါတ္ ကိုယ့္ ဟာ ကိုယ္ စဥ္း စား အခု မ ေလး မွာ ဆယ္ ေယာက္ ေလာက္ ေသ တာ ကို တနိုင္ ငံ လုံး ေႀက ကြဲ ၿပ ေန လိုက္ တာ ဒီမွာ သဃၤန္း ဝတ္ ျပီး သတ္ ခဲ ့ တဲ ့ အခ်ိန္ တုန္း ကအရသာ နဲ ့ဘယ့္ နဲ ့ လဲ သတ္ ခံ ရသူ ေတြ က ဘယ္ ဘာ သာ ဝင္ ပဲ ျဖစ္ ျဖစ္ လူ ျဖစ္ ေန တဲ ့ အတြက္ သူ ့ ေနရာ မွာ ငါ သာ ဆို ရင္ ဆို တဲ ့ အ ေတြး သာ သ နာ ျပ ု သူ ဦး ဇင္း တို ့ လို ဘု ရား သား ေတာ္ ေတြ မွာ မွ မရိွ ရင္ ဦး ဇင္းတို ရဲ ့ တရား ကို နာ ျပီး လိုက္ နာ ေန ရမဲ ့ သာ မန္ လူ ေတြ ရဲ ့ လား ရာ က နိဗၺာန္ ေတာ ့ ဟုတ္ လိမ္ ့ မယ္ မထင္ ။ သိ သိ ႀကီး နဲ ့ လုပ္ ေန တာ ဆို ရင္ လည္း တမ်ိဳး ေပါ့ ေလ။ (Khin Myo Thant) ရဲ႕ ေစာ္ကားခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

ေျဖရွင္းခ်က္။ ။ သူမ်ားေတာ့မသိဘူး ဦးဇင္းေတာ့ သူ(Khin Myo Thant) ဆုိတဲ့ မြတ္ဆလင္မ ေရးထားတာကုိ ေတာ္ေတာ္ေလး မ်က္စိရွင္ရွင္ထားျပီးဖတ္ရပါတယ္။ မ်က္စိရွင္ရွင္ထားတယ္ဆုိလုိ႔ စာေပ အဆင့္အတန္းျမင့္မားလုိ႔လား လုိ႔ ေမးေကာင္းေမးနုိင္ပါတယ္။ စာေပအဆင့္အတန္း မျမင့္မားသည့္အျပင္ သတ္ပုံမမွန္ဘဲ တခ်ဳိ႕စာလုံးမ်ားဆုိ ဖတ္လုိ႔ေတာင္မရဘူး။

(Khin Myo Thant) နဲ႔ သူရဲ႕ေနာက္လုိက္မ်ား ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ေနာ္။ အနည္းဆုံးေတာ့ ငါေရးတဲ့ ပုိစ့္က သတ္ပုံေတာ့ မင္းတုိ႔ထက္ မွန္ကန္လိမ့္မယ္။ အမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာတည္တံ့ဖုိ႔အတြက္ အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ ခ်မွတ္ေစတာ သာသနာျပဳမဟုတ္ဘူးလား။ ငါတုိ႔ ရဟန္းေတာ္ေတြ ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ သိကၡာပုဒ္ေတြမွာ နုိင္ငံေရး မလုပ္ရဘူးဆုိတဲ့ သိကၡာပုဒ္မရွိပါဘူး။ ကုိယ့္သာသနာတုိးတက္ဖုိ႔ သူတစ္ပါးသာသနာကုိ ေစာ္ကားပုတ္ခတ္တယ္ဆုိရေအာင္ ဘယ္လုိအခ်က္အလက္ကုိၾကည့္ျပီးေျပာတာပါလဲ။ ဆရာေတာ္ေဟာတဲ့တရားေတြထဲမွာ မြတ္ဆလင္ေတြကုိ သတ္ျဖတ္ပစ္ရမယ္ဆုိတဲ့ အသုံးအႏႈန္းမ်ဳိး ပါ-ပါသလား။ မင္းေရာ ၾကားဖူး နာဖူးပါသလား။ မြတ္ဆလင္ေတြ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းေလ့ရွိတဲ့ (ဗလီ)ေတြကုိ ျဖိဳဖ်က္ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္စီးပစ္ရမယ္ဆုိတာေရာ ၾကားဖူးပါသလား။ နာဖူးပါသလား။ ဖတ္ဖူး မွတ္ဖူးပါသလား။ မြတ္ဆလင္ေတြ လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ စီးပြားေရးပုိင္ဆုိင္မ်ားကုိ ပိတ္ပစ္ရမယ္၊ ဖ်က္စီးပစ္ရမယ္။ မီး႐ႈိ႔ပစ္ရမယ္ဆုိတဲ့ အသုံးအႏႈန္း ၾကားဖူးပါသလား။ မြတ္ဆလင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ယူျပီး ဗုဒၶဘာသာဇာတ္သြင္းပစ္ရမယ္ဆုိတဲ့ စကားလုံးေတြ၊ ဗုဒၶဘာသာကုိလက္မခံတဲ့ ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္တဲ့ ဘာသာျခားမ်ားကုိ ႏွိပ္ကြက္ဖ်က္စီး၊ အၾကမ္းဖက္ခုိင္းတဲ့ စကားလုံးအသုံးအႏႈန္းေတြ ပါ-ပါသလား။ မင္းမွတ္ထားေစခ်င္တာက ရဟန္းေတာ္မ်ားရဲ႕ ဝိနည္းသိကၡာပုဒ္မ်ားကုိ ဘယ္ေလာက္ထိ ေလ့လာဖူးပါသလဲ။ ဘယ္ေလာက္ထိသိထားပါသလဲ။ ျမတ္စြာဘုရား လမ္းစဥ္ဆုိတာကုိ မင္းဘယ္ေလာက္နားလည္ထားပါသလဲ၊ ဘယ္ေလာက္နားလည္ေအာင္ ၾကိဳးစားေလ့လာဖူးသလဲ။ ျမတ္စြာဘုရားလမ္းစဥ္မဟုတ္တာကုိ တီထြင္ဖန္တီးတယ္ဆုိတာ ဘယ္လုိအခ်က္အလက္ေတြေၾကာင့္ပါလဲ။ ဘယ္လုိအခ်က္အလက္ေတြကုိ ၾကည့္ျပီးေျပာတာပါလဲ။ အမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာတည္တံ့ဖုိ႔အတြက္ ဘာသာတူလူမ်ဳိးတူအခ်င္းခ်င္း အေရာင္းအဝယ္လုပ္ကုိင္ေစျခင္း၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေစျခင္း၊ လက္ထပ္ေစျခင္းဆုိတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြက ျမတ္စြာဘုရားလမ္းစဥ္နဲ႔ ဆန္႔က်င္ေနတယ္လုိ႔ ယူဆထားတာပါလား။ တစ္ခုထပ္ေျပာမယ္။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ေဟာတယ္။ ဟုတ္တယ္ မွန္တယ္ အက်ဳိးရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ နာၾကားသူမ်ား ၾကိဳက္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မၾကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ ေဟာေပး ေျပာရမယ္။
ေနာက္တစ္ခု ဟုတ္လည္းမဟုတ္၊ မွန္လည္းမမွန္ အက်ဳိးမရွိတဲ့တရားဆုိရင္ နားၾကားခ်င္သူ ရွိသည္ျဖစ္ေစ မရွိသည္ျဖစ္ မေဟာၾကားရဘူးတဲ့၊ ဆုိတဲ့အခ်က္ကုိ ေထာက္ဆၾကည့္ရင္ ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူ ေဟာတဲ့ တရားေတာ္မ်ားမွာ မဟုတ္တဲ့တရား မမွန္တရား အက်ဳိးမရွိတဲ့တရား ဆုိလုိ႔ ဘာတစ္ခုမွ မပါ-ပါဘူး။ အားလုံးေသာ ဆရာေတာ္ရဲ႕ အဆုံးအမတရားေတာ္မ်ားမွာ ဟုတ္လည္းဟုတ္တယ္။ မွန္လည္းမွန္တယ္။ အက်ဳိးလည္းရွိတဲ့ တရားမ်ား အဆုံးအမေတာ္မ်ားပင္ျဖစ္ပါတယ္။ မဟုတ္တာ မမွန္တာ အက်ဳိးမရွိတာဆုိတဲ့တရားမ်ဳိးက…. ဆန္႔က်င္ဘက္ဘာသာျခားမ်ားကုိမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္ေစျခင္း၊ မိမိရဲ႕ ဘာသာကုိ မကုိးကြယ္သူမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ဘက္ရန္သူလုိသေဘာထားျပီး လည္လွီးသတ္ေစျခင္း၊ အုတ္က်ဳိး အုတ္ခဲမ်ားႏွင့္ ဝုိင္းဝန္းထုသတ္ေစျခင္း၊ မိမိနဲ႔ဘာသာမတူသူအိမ္ေထာင္ျပဳတဲ့အခါ ဘာသာမတူသူရဲ႕ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္လုိစိတ္- မရွိကုိ စမ္းစစ္မေနဘဲ အတင္းအဓမၼ မိမိဘာသာထဲကုိ သြတ္သြင္းျခင္း၊ သတၱဝါေတြရဲ႕ အသက္ကုိ ရက္ရက္စက္စက္ ညွဥ္းဆဲ သတ္ျဖတ္တဲ့ အမႈဟာ ေကာင္းတဲ့အလုပ္လုိ႔ဆုိျပီး လိမ္ညာေဟာၾကားျခင္း စတဲ့အခ်က္ေတြကမွ ဟုတ္လည္းမဟုတ္၊ မွန္လည္းမမွန္၊ အက်ဳိးလည္းမရွိတဲ့ အဆုံးအမမ်ားပင္ျဖစ္ပါတယ္။

အခု မ ေလး မွာ ဆယ္ ေယာက္ ေလာက္ ေသ တာ ကို တနိုင္ ငံ လုံး ေႀက ကြဲ ၿပ ေန လိုက္ တာ ဒီမွာ သဃၤန္း ဝတ္ ျပီး သတ္ ခဲ ့ တဲ ့ အခ်ိန္ တုန္း ကအရသာ နဲ ့ဘယ့္ နဲ ့ လဲ သတ္ ခံ ရသူ ေတြ က ဘယ္ ဘာ သာ ဝင္ ပဲ ျဖစ္ ျဖစ္ လူ ျဖစ္ ေန တဲ ့ အတြက္ သူ ့ ေနရာ မွာ ငါ သာ ဆို ရင္ ဆို တဲ ့ အ ေတြး သာ သ နာ ျပ ု သူ ဦး ဇင္း တို ့ လို ဘု ရား သား ေတာ္ ေတြ မွာ မွ မရိွ ရင္ ဦး ဇင္းတို ရဲ ့ တရား ကို နာ ျပီး လိုက္ နာ ေန ရမဲ ့ သာ မန္ လူ ေတြ ရဲ ့ လား ရာ က နိဗၺာန္ ေတာ ့ ဟုတ္ လိမ္ ့ မယ္ မထင္ ။ သိ သိ ႀကီး နဲ ့ လုပ္ ေန တာ ဆို ရင္ လည္း တမ်ိဳး ေပါ့ ေလ ။ (Khin Myo Thant)

မေလးမွာ ဆယ္ေယာက္ေလာက္ေသတာက အမွန္ျဖစ္ေနတဲ့ ျဖစ္စဥ္ပဲေလ။ ဆုိလုိတာက တကယ္အသတ္ခံရတာ၊ အဲဒီလုိအသတ္ခံရတာကလည္း တရားေသာနည္းႏွင့္ အသတ္ခံရျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ မတရားေသာနည္း၊ ကလိမ္ကက်စ္နည္း၊ ျမန္မာနုိင္ငံမွာေမြး၊ ျမန္မာနုိင္ငံမွာၾကီးျပင္း၊ ျမန္မာနုိင္ငံက ဆန္၊ ေရ၊ စပါးတုိ႔ကုိ စားေသာက္ျပီး ျမန္မာနုိင္ငံသားမ်ားကုိ ျပန္ျပီး သစၥာေဖာက္တဲ့ လူမဆန္တဲ့ တိရစၦာန္ထက္ရုိင္းျပ ေကာက္က်စ္တဲ့ နည္းေတြးနဲ႔ အသတ္ခံရတာ။ ဒါကုိ ျမန္မာတစ္နုိင္ငံလုံးမဟုတ္ဘူး၊ နုိင္ငံတကာမွာေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာတုိင္းေၾကကြဲေနၾကတာ။
မင္းတုိ႔ ဘာသာဝင္ေတြလုိ မမွန္တဲ့နည္းေတြနဲ႔ နုိင္ငံတကာကုိ ငုိျပေနတာမဟုတ္ဘူး။ တကယ္မဟုတ္တဲ့ လုပ္ၾကံဇာတ္ေတြခင္းျပီး(ဥပမာ) ၄၈လမ္းဗလီမီးေလာင္တုန္းက ကုိယ့္ဘာကုိ႐ႈိ႕ျပီး ဗမာေတြ ႐ႈိ႕သေယာင္၊ မိတၳီလာအေရးမွာလည္း ကုိယ့္အိမ္ကုိယ္ မီး႐ႈိ႕ျပီး ဗမာေတြမီး႐ႈိ႕သေယာင္ေယာင္၊ ရခုိင္အေရးအခင္းမွာ ကုိယ့္အိမ္ကုိယ္ မီး႐ႈိ႕ထြက္ေျပးျပီး ဗမာေတြ ရခုိင္ေတြကပဲ မီး႐ႈိ႕သေယာင္ေယာင္၊ တျခားနုိင္ငံက ကပ္ေဘးအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ေသဆုံးသြားတဲ့ အေလာင္းေကာင္ေတြကုိ ဓာတ္ပုံရုိက္ျပီး ဗမာေတြကပဲ သတ္သလုိလုိ လုပ္ၾကံဇာတ္ခင္းျပီး ေၾကကြဲျပတာမဟုတ္၊ နုိင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့ေတြရေအာင္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ကလိမ္ကက်စ္က်ေနတာမဟုတ္ဘူး။ မေလးကိစၥက အမွန္ျဖစ္ေနလုိ႔ အမွန္ေၾကကြဲတာ မဆန္းဘူး။ သကၤန္းဝတ္နဲ႔ လူသတ္တာကုိ မင္းဘယ္တုန္းက ျမင္ဖူးထားလဲ။ သကၤန္းဝတ္ထားတဲ့ ရဟန္းေတာ္မ်ားမွာ လက္နက္ဆုိလုိ႔ အပ္တုိတစ္ေခ်ာင္းေတာင္မရွိဘူး။ ဆန္႔က်င္ဘက္ရန္သူေတြကုိ သတ္ျဖတ္ဖုိ႔ ဓာတ္ဆီေတြလည္းသုိေလွာင္မထားဘူး၊ အက္ဆစ္ေတြလည္း သုိေလွာင္မထားဘူး။ လက္နက္ေတြလည္း စုေဆာင္းထားတာမ်ဳိးမရွိဘူး။

သူ႔ေနရာမွာ ငါသာဆုိတဲ့ စကားလုံး မင္းအရင္ဆင္ျခင္ပါ။ မင္းေျပာတဲ့ မေလးမွာ ဆယ္ေယာက္ေလာက္ အသတ္ခံရတာကုိ တစ္နုိင္ငံလုံးေၾကကြဲျပေနလုိက္တာဆုိတဲ့ စကားလုံးက ကုိယ္ခ်င္းစာတရားရွိတဲ့ စကားလုံးမ်ဳိးမဟုတ္ဘူး။ စာကုိ ေရွ႕စကားေနာက္စကားညီေအာင္ေရးပါ။ သတ္ပုံအမွားေတြထဲက မင္းသိေအာင္ တစ္ခုေတာ့ေထာက္ျပမယ္ေနာ္။ (တနုိင္ငံလုံး) ဆုိရင္ မွားပါတယ္။ (တစ္နုိင္ငံလုံး) ဆုိမွမွန္ပါတယ္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာ တည္တ့ံတုိးတက္ျပန္႔ပြားေစရန္ အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ ခ်မွတ္ေစျခင္း၊ ဘာသာတူလူမ်ဳိးတူ အခ်င္းခ်င္း ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေစျခင္း၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေစျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ျပဳေစျခင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရားအဆုံးအမျဖစ္တဲ့ အပရိဟာနိယတရား(၇)ပါး

“အဌအပရိဟာနိယဓမၼ=အပရိဟာနိယတရား” ခုႏွစ္မ်ဳိးသည္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္မွ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဟာေျပာသင္ျပခ်က္ ျဖစ္ပါသည္၊၊ “အပရိဟာနိယ”ပုဒ္ကုိ ပါဠိသဒၵါနည္းျဖင့္ (အ+ပရိ+ဟာ+ဣယ)ဟုေလးပုဒ္ခြဲျပီး အဓိပၸါယ္ဖြင့္ရပါသည္၊၊

ဟာ=ဆုတ္ယုတ္ျခင္း၊ အ=မရွိျခင္း၊ဟု အဓိကက်သည့္ပုဒ္ရင္းႏွစ္ပုဒ္မွ အနက္ျပန္လိုက္လ်င္ မဆုတ္ယုတ္ျခင္း၏အေၾကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ “တုိင္းျပည္ တုိးတက္ျခင္း၏ အေၾကာင္းခုႏွစ္မ်ဳိး”ဟု အဓိပၸါယ္ ရပါသည္၊၊
“အပရိဟာနိယတရား(၇)မ်ဳိး”
(၁) အျမဲမျပတ္စည္းေ၀းတုိင္ပင္ျခင္း၊
(၂) အလုပ္ကုိ ညီညီညာညာလုပ္ျခင္း၊
(၃) ျမင္သာခုိင္မာသည့္ ဥပေဒရွိျခင္း၊
(၄) ၾကီးသူကို ရုိေသေလးစားျခင္း၊
(၅) အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ မေစာ္ကားျခင္း၊
(၆) ရုိးရာကုိးကြယ္ပသမႈကုိ မေစာ္ကားျခင္း၊
(၇) ပညာရွင္၊ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚျခင္းႏွင့္၊
ႏုိင္ငံတြင္းရွိပညာရွင္ႏွင့္ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားကုိ ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ထားျခင္း၊ ႏွင့္ျပည့္စုံပါသျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားအဆုံးအမႏွင့္ ညီညြတ္ပါေၾကာင္း၊ ပညာမဲ့ဆန္ဆန္ ေပါက္ကရအေရးအသားမ်ားႏွင့္ ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူအား စြပ္စြဲပုတ္ခတ္သူအား ျပန္လည္ရွင္းျပလုိက္ပါသည္။
စာဖတ္သူအားလုံး သက္ရွည္က်န္းမာစိတ္ခ်မ္းသာျပီး လုိရာဆႏၵမ်ားတစ္လုံးတစ္ဝတည္းျပည့္ဝၾကပါေစ။
အရွင္ဝိမလဝံသ(နာလႏၵာတကၠသုိလ္)

1395965_677360278941668_383872343_n

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s