သတိကို သတိထားၿပီးမွယံု မညီညြတ္လို႔ ဆီဆြက္ခံရေပါင္းလည္း မနည္းဗ်ာလ္

 

သတိကို သတိထားၿပီးမွယံု မညီညြတ္လို႔ ဆီဆြက္ခံရေပါင္းလည္း မနည္းဗ်ာလ္

1384247_515521188538668_670898141_n

သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္နဲ႔ ခ်ိန္ညွိၿပီး ၂ဝ၁၅ အတြက္ မဲစာရင္းခိုင္မာတိက်ဖို႔ လုပ္မည္ဟု ေကာ္မရွင္ကတိျပဳ
၂ဝ၁ဝနဲ႔ ၂ဝ၁၂ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ မဲစာရင္းတိက်မႈမရွိတဲ့ အမွားအယြင္းေတြကို သင္ခန္းစာယူၿပီး ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မွန္ကန္တိက်တဲ့ မဲစာရင္းေတြရဖို႔ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠဌက ေအာက္တိုဘာ ၁၁ရက္ေန႔မွာ ကတိေပးလိုက္ပါတယ္။

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s