မူဆလင္ေက်းရြာတြင္ တစ္ဦးတည္းက်န္ေသာ ထိုင္းဗုဒၶဘာသာဝင္အဘြားအိုအား လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနရvideo

Yangon Media Group

မူဆလင္ေက်းရြာတြင္ တစ္ဦးတည္းက်န္ေသာ ထိုင္းဗုဒၶဘာသာဝင္အဘြားအိုအား လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနရ

[ ဘန္ဂါေဒါ႔ ၊ ေအာက္တုိဘာ ၈ ၊ Ref-AFP ]

အသက္၈ဝအရြယ္ရွိၿပီျဖစ္ ေသာ ထိုင္းအဘြားအိုတစ္ဦး သည္ ထိုင္းနိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ ဘန္ဂါေဒါ့မူဆလင္ေက်းရြာတြင္ တစ္ဦးတည္းက်န္ရွိေသာဗုဒၶဘာ သာဝင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ေနအိမ္ကို စြန႔္ခြာရန္ ျငင္းဆိုလ်က္ရွိကာ ထိုင္းလုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနရသည္ဟု သိရသည္။
ထိုင္းနိုင္ငံေတာင္ပိုင္း မူဆ လင္ဘာသာဝင္အမ်ားစုေနထိုင္ ရာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ၂၀၀၄ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ဘာသာ ေရးပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လူ နည္းစုျဖစ္ေသာ ထိုင္းဗုဒၶဘာ သာဝင္တို႔သည္ အိမ္နီးခ်င္းနာရာ သီဝပ္ျပည္နယ္ရွိ လုံျခဳံေရးတင္း က်ပ္ထားေသာ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ အဘြားအိုေဂ်ာ ေပါင္ေသာ္ဝယ္လ္သည္ မေလး မူဆလင္၁၂၀၀ဝခန႔္ေနထိုင္ေသာ ဘန္ဂါေဒါ့တြင္ တစ္ဦးတည္းဆက္ လက္ေနထိုင္ခဲ့ၿပီး မၾကာခဏတိုက္ ခိုက္မႈမ်ားလည္း ခံေနရသည္ဟု သိရသည္။ အဘြားအိုေဂ်ာေပါင္ ေသာ္ဝယ္လ္ကို ေမးျမန္းရာတြင္ ေၾကာက္ရြံ့မိေသာ္လည္း မိမိပိုင္ ေျမျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ စရာအေၾကာင္းမရွိဟု ဆိုသည္။
ထိုင္းနိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ပက္ ယန္နီ၊ ယာလာႏွင့္ နာရာသီဝက္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဆူပူအုံႂကြမႈ မ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္း ၅၁၇၀၀၀ ေက်ာ္သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရၿပီး ကိုးႏွစ္ တာစစ္ပြဲမ်ားကာလအတြင္း ထိုင္း ဗုဒၶဘာသာဝင္ေလးသိန္းခန႔္သည္ မူဆလင္ဘာသာဝင္မ်ား၏ရန္မွ လြတ္ကင္းရန္ ထြက္ေျပးတိမ္း ေရွာင္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

တိုင္းတာမႈမ်ားအရ အဆို ပါေဒသသုံးခုတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ထိုင္းဘာသာဝင္မ်ားမွာ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လူဦးေရ ၂၈၈၀၀၀ ခန႔္ရွိၿပီး ၂၀၀ဝျပည့္ႏွစ္တြင္ ျပည္ တြင္းစစ္ပြဲမ်ားမတိုင္မီႏွင့္ႏွိုင္းယွဥ္ လၽွင္ လူဦးေရရာခိုင္ႏႈန္း ၂ဝခန႔္ ေလ်ာ့က်လာခဲ့သည္ဟုသိရသည္။ ထိုင္းအဘြားအို ေပါင္ေသာ္ဝယ္လ္ က ေစာင့္ေရွာက္ေပးေသာ ထိုင္း အေစာင့္တပ္မ်ားကို ေက်းဇူးတင္ လ်က္ရွိၿပီး အိမ္နီးခ်င္းမူဆလင္ ဘာသာဝင္မ်ားသည္ ယခင္ကလို အေခၚအေျပာမရွိေတာ့သည့္အ တြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနသည္ ဟု သိရသည္။

1378566_164788083719699_1523293683_n

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s