ရခိုင္ အမ်ိဳးသား လူမႈကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕ကို Myanmar Miss Universe မိုးစက္၀ိုင္-donate to ethnic rakhine people

ရခိုင္ အမ်ိဳးသား လူမႈကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕ကို Myanmar Miss Universe မိုးစက္၀ိုင္ ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းလႊာ ေပးအပ္

( နိရဥၥရာ- ၈ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၃) / ေမာင္ရမၼာ

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အလိုေတာ္ျပည့္ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ရခိုင္အမ်ိဳးသား လူမႈ ကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕သို႕ Myanmar Miss Universe မိုးစက္၀ိုင္ ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ျပီး ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ေပးအပ္ခဲ့သည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

http://www.narinjara.com/burmese/?p=7291

miss-myanmar

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s