Myanmar laborers in Malaysia fly home for free – မေလးရွားမွဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားကိုေခၚေဆာင္လာသည့္ျမင္ကြင္းင္း

CREDIT POPULAR MYANMAR NEWS

မေလးရွားနိင္ငံတြင္ ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားကို
သီတဂူ အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ့ ထပ္မံေခၚေဆာင္လာသည့္ျမင္ကြင္း

ရန္ကုန္-ေအာက္တိုဘာ၈
သီတဂူ အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ့မွ မေလးရွားနိင္ငံတြင္ ဒုကၡေရာက္အခက္အခဲျဖစ္ေနသူမ်ားကို
သြားေရာက္ေခၚေဆာင္လ်က္ရွိရာ ယေန့တြင္ ၁၇၅ဦးရန္ကုန္ေလဆိပ္သို့ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည္။
မေလးရွားျပန္ဒုကၡေရာက္လုပ္သားတခ်ိဳ့ ရန္ကုန္ေလဆိပ္အေရာက္ ေနရပ္ျပန္နိုင္ရန္ ခက္ခဲေနသူမ်ားကို၈၈(ၿငိမ္း/ပြင့္)မွ
ကူညီေပးနိင္ရန္ ယေန့ညပိုင္းကေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္းသိရသည္။ ဓါတ္ပ-ံုေအာင္နိင္စိုး(ကစၦပ)

1377190_742033882479076_173223634_n1390782_742035442478920_1566771581_n

ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္၊ေလွ်ာက္ထားခြင့္၊ပ်က္ပ်ယ္ျခင္းဥပေဒအားေလ့လာၾကည့္ျခင္းARAKAN TIMES

ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္၊ေလွ်ာက္ထားခြင့္၊ပ်က္ပ်ယ္ျခင္းဥပေဒအားေလ့လာၾကည့္ျခင္း

Mmt (ေဆာင္းပါး)
Myanmar-Constitution

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ အေျခခံဥပေဒေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိေပသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာဥပေဒမ်ားသည္ ျပင္းထန္၍ျပည္သူမ်ား သေဘာတူရန္ခက္ခဲသျဖင့္ လက္မခံႏိုင္သကဲ့သို႔ အခ်ိဳ႕ေသာဥပေဒမ်ားသည္ ျပည္သူအမ်ားလက္ခံက်င့္သံုးသျဖင့္ ေရွးကာလမွ ယေန႔အထိ တိုင္အသံုးျပဳေနဆဲျဖစ္သည္ကုိ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ- အေရးေပၚစီမံမႈ အက္ဥပေဒသည္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ ယခင္ကျပဌာန္းထားျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎ဥပေဒအား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ဖ်က္သိမ္းျခင္းမရွိေသးသျဖင့္ ယေန႔အထိတိုင္ အာဏာတည္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ၎ဥပေဒအား ဖ်က္သိမ္းရင္ လြတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္သြင္းေနၾကေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္ျခင္းမရွိေသးသည္ကုိ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ စာအုပ္မ်က္ႏွာဖုံး။ (ဓါတ္ပုံ- အင္တာနက္)၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ စာအုပ္မ်က္ႏွာဖုံး။ (ဓါတ္ပုံ- အင္တာနက္)

အခုျဖစ္ေနတဲ့ ဘဂၤါလီကိစၥမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူ႔အခြင့္အေရးမရွိဘူး ဘာျဖစ္တယ္ညာ ျဖစ္တယ္ဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း ျပန္လွန္ေလ့လာၾကည့္ေလေတာ့ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္(၄)ဆိုတာကို ေတြ႕တယ္။ အဲဒီဥပေဒရဲ႕ အပို္ဒ္(၁)တြင္ ၎ဥပေဒအား ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒဟုေခၚတြင္သည္လို႔ ေရးထားတာေတြ႔ရပါတယ္။ အထဲမွာပါတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြဟာျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္၊ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္ေလွ်ာက္ထားပိုင္ခြင့္၊ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္မွရပ္စဲျခင္းတို႔ပါဝင္တဲ့အတြက္အခုျဖစ္ေနတဲ့ဘဂၤါလီအေရးအခင္း မွာအမ်ားႀကီး အေထာက္အကူျဖစ္မယ္လို႔ ယူဆလို႔ ေလာ့လာၾကည့္ပါတယ္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္က ျပဌာန္းထားတဲ့အတြက္ အေျခခံဥပေဒတြင္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း မရွိခဲ့သလို၊ ယခုလႊတ္ေတာ္မွာလည္း ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္းမရွိတဲ့အတြက္ အဲဒီဥပေဒဟာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု ဥပေဒအခန္း(၁၄) ကူးေျပာင္းေရးကာလ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ပုဒ္မ ၄၄၆၊ ၄၄၇ အရ ဆက္လက္ အာဏာတည္ေနပါတယ္။ အကယ္၍ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို လက္မခံသူမ်ား အတြက္လည္း ၎ဥပေဒဟာ ပင္ကိုပကတိအတုိင္းကို အာဏာတည္ေနဆဲပါပဲ။

စၿပီးေတာ့ ရွင္းလင္းမယ္ဆိုရင္ အဲဒီဥပေဒရဲ႕ ေနာက္ဆံုးအပိုဒ္ကိုပဲ အရင္ထုတ္ႏႈတ္တင္ျပပါရေစ။ မလုိလားအပ္တဲ့ အျငင္းပြားမႈေတြ မျဖစ္ေစခ်င္တဲ့အတြက္လည္း ပါပါတယ္။ ၎ဥပေဒ၏ အခန္း(၈) အေထြေထြ၏အပိုဒ္ခြဲ(က)ႏွင့္(ခ) ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္(ေရြးခ်ယ္ေရး) အက္ဥပေဒ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ အက္ဥပေဒမ်ားအား ယခုဥပေဒျဖင့္ ႐ုတ္သိမ္းလိုက္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ျဖစ္သည့္အတြက္ ယခင္ရွိခဲ့သည့္ ဥပေဒမ်ားအစား ယခုအာဏာ သက္ဝင္ေနသည့္ ဥပေဒျဖင့္သာ ဆက္လက္ေျဖရွင္း ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ Continue reading “ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္၊ေလွ်ာက္ထားခြင့္၊ပ်က္ပ်ယ္ျခင္းဥပေဒအားေလ့လာၾကည့္ျခင္းARAKAN TIMES”

Amendments of the Constitution: At stake is not just military but also the ethnic military groups

As to amendments of the Constitution, it is not easy to amend all aspects to prepare for 2015. At stake is not just military but also the ethnic military groups. The Constitution needs to be amended before 2015 and before 2020 step-by-step. We need to prepare the election in three parts:
(1) To arrange and prepare for the establishment of the “democratic federal union”
(2) To reorganize the balance of power to sustain national reconciliation
(3) To prepare free and fair election in 2015
The Constitution is difficult to amend, especially Chapter 12 Article 436 (A) and (B). I think everyone who is involved in amending the Constitution needs to understand the National Reconciliation Framework and know what to amend before and after 2015.
———————
436.(a)If it is necessary to amend the provisions of Sections 1 to 48 inChapter I, Sections 49 to 56 in Chapter II, Sections 59 and 60 in ChapterIII, Sections 74, 109, 141 and 161 in Chapter IV, Sections 200, 201,248 and 276 in Chapter V, Sections 293, 294, 305, 314 and 320 inChapter VI, Sections 410 to 432 in Chapter XI and Sections 436 inChapter XII of this Constitution, it shall be amended with the prior approvalof more than seventy-five percent of all the representatives of thePyidaungsu Hluttaw, after which in a nation-wide referendum only withthe votes of more than half of those who are eligible to vote.

(b)Provisions other than those mentioned in Sub-Section (a) shall beamended only by a vote of more than seventy-five percent of all therepresentatives of the Pyidaungsu
Hluttaw.

———-

CONSTITUTION

(1)

More than a week ago, I wrote that the current Myanmar’s economic, political and social agenda were showing signs vis-à-vis national reconciliation of possible backtracking.

The national reconciliation means bringing together the people including the national ethnic groups and the military, as their relations have been strained since 1962 when the military seized power. To achieve this, the military should take up its primary responsibility in defense of the country, and to refrain from governing and politics, and to give the power back to the people, who are real owners of the country. That is the goal of the national reconciliation. Continue reading “Amendments of the Constitution: At stake is not just military but also the ethnic military groups”

MYANMAR: Naw Zipporah Sein KNU leader – Govt’s Labels Nationwide Ceasefire ‘Untimely’-VIDEO

n an exclusive three-part interview with Karen News, the Karen National Union’s vice-chairperson, Padoh Naw Zipporah Sein, voiced her concerns that the government is rushing to sign a nationwide ceasefire without regard for the on-the-ground realities of ongoing armed conflict in ethnic areas or of failing to complete its obligations agreed to in previous peace talk meetings.

Naw Zipporah Sein in the interview with Karen News stressed that “the situation is not yet conducive for a nationwide ceasefire agreement. A nationwide ceasefire, we need to think about it carefully. This is one of the demands that we – the KNU and other ethnic nationalities made to the government previously.”

တူရကီ အကူအညီျဖင့္ ကုလားကိုအိမ္ေဆာက္ေပးမည့္ကိစၥ ကန္႕ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ေသာ ဦးေက်ာ္ေဇာဦးႏွင့္ ေဒၚညိဳေအး တို႕အားအစိုးရက ယေန႕ ေထာင္သံုးလခ်

တူရကီ အကူအညီျဖင့္ ကုလားကိုအိမ္ေဆာက္ေပးမည့္ကိစၥ ကန္႕ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ေသာ ဦးေက်ာ္ေဇာဦးႏွင့္ ေဒၚညိဳေအး တို႕အားအစိုးရက ယေန႕ ေထာင္သံုးလခ်
==========================================

၈ ေအာက္တိုဘာ။ ၂၀၁၃။ Coral Arakan news

၂၀၁၃ မတ္ ၇ ရက္ေန႕က စစ္ေတြၿမိဳ႕ တြင္ တူရကီ အကူအညီျဖင့္ နိဳင္ငံသား မစီ စစ္ဘဲ ကုလားကိုအိမ္ေဆာက္ေပးမည့္ကိစၥ ကန္႕ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ေသာ ဦးေက်ာ္ေဇာဦးႏွင့္ ေဒၚညိဳေအး တို႕အား စစ္ေတြတရားရံုးမွ ယေန႕ေန႕လည္ ၁၂ နာရီ တြင္ ေထာင္သံုးလ က်ခံရန္ စီရင္ခ်က္ခ် လိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။
ကန္႕ကြက္ဆႏၵျပရန္ အစိုးရထံတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္မေပးခဲ့ဟုသိရသည္။
အလားတူ ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ ေတာင္ကုတ္ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕တို႕တြင္ ကန္႕ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္း ေထာင္သံုးလစီ လြန္ခဲ့ေသာ လက အမိန္ခ်ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

575687_668484619837782_1900626454_n-1

ရခိုင္ အမ်ိဳးသား လူမႈကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕ကို Myanmar Miss Universe မိုးစက္၀ိုင္-donate to ethnic rakhine people

ရခိုင္ အမ်ိဳးသား လူမႈကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕ကို Myanmar Miss Universe မိုးစက္၀ိုင္ ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းလႊာ ေပးအပ္

( နိရဥၥရာ- ၈ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၃) / ေမာင္ရမၼာ

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အလိုေတာ္ျပည့္ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ရခိုင္အမ်ိဳးသား လူမႈ ကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕သို႕ Myanmar Miss Universe မိုးစက္၀ိုင္ ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ျပီး ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ေပးအပ္ခဲ့သည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

http://www.narinjara.com/burmese/?p=7291

miss-myanmar

Myanmar: People Network for Constitutional Reform ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာ ျပည္သူ႕ကြန္ယက္

People Network for Constitutional Reform is scheduled to meet on 17th October 2013 at Royal Rose in Yangon, Myanmar from 1.00 pm. You are cordially invited to discuss how to deal with 2008 constitution; to amend or to abolish. And the basic principles and facts that should be included in the constitutions and those that should not be included in the constitution regardless of the fact that is amended or newly drafted. For more information please contact 09 421158936, 09 49255024, 09 31230598

၂၀၀၈ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ကို ျပင္ဆင္ရန္ (သို႕မဟုတ္)
အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲရန္ ႏွင့္ အကယ္၍ ျပင္ဆင္ခဲ့လွ်င္ (သို႕မဟုတ္)
အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲခဲ့လွ်င္ မည္သည္တို႕ကို မည္ကဲ့သို႕ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ
(သို႕မဟုတ္) အသစ္ေရးဆြဲမည္ ဆိုသည္ကို အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊
ျပည္သူမ်ားအားလံုး ၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြး၍ ျပည္သူ႕သေဘာထား
ထုတ္ျပန္လိုပါေသာေၾကာင့္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးေပးပါရန္ ေလးစားစြာ
ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာ ျပည္သူ႕ကြန္ယက္
ဆက္သြယ္ရန္ – ၀၉ ၄၂၁၁၅၈၉၃၆
– ၀၉ ၄၉၂၅၅၀၂၄
-၀၉၃၁၂၃၀၅၉၈

Dear All

You are all invited to come and discuss on How to deal with 2008 constitution to amend or to abolish .

And the basic principles and facts that should be included in the
constitutions and those that should not be included in the
constitution regardless of the fact that is is amended or newly
drafted .

Political parties ,ethnic armed groups and government , Parliament are
on their own agenda on constitutional reform so that People of Myanmer
as genuine owner of the nation will discuss our own agenda on
constitutional reform

Venue . Royal Rose , Yangon

Date . 17th october 2013

Time 1.00 pm

 1380433_10201528556688572_1876640577_n

Most Wanted Islamist Terrorists were arrested by Thai Police with Karen Army-KNU help-VIDEO

Karen Army, KNU helped the Thai Police to arrest the most wanted Islamist terrorists from Southern Thailand.

ကရင္ေတာ္လွန္ေရးတပ္သားအကူအညီျဖင့္ ထုိင္းေတာင္ပုိင္းမွာ အစၥလာမ္မစ္ အၾကမ္းဖက္သမား မြတ္ဆလင္ ကုလားေတြကုိ ထုိင္းအာဏာပုိင္ေတြက ဖမ္းဆီးရမိ