ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ(ANP)ကိုမွတ္ပံုတင္ေတာ့မည္၊ ရခိုင္ႏွစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက သံတြဲ၌ မတရားဖမ္းဆီးထားသည့္ အျပစ္မဲ့ရခိုင္တို႔အား ျခြင္းခ်က္မရွိခ်က္ခ်င္း ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆို။

credit share arakan news

ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ(ANP)ကိုမွတ္ပံုတင္ေတာ့မည္၊
ရခိုင္ႏွစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက သံတြဲ၌ မတရားဖမ္းဆီးထားသည့္ အျပစ္မဲ့ရခိုင္တို႔အား ျခြင္းခ်က္မရွိခ်က္ခ်င္း ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆို။
===========
ေအာက္တိုဘာ ၅ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊၇မိုင္ခြဲရွိ Café 47 ခန္းမတြင္က်င္းပေသာ RNDP ႏွင့္ ALD ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ပထမေန႔ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမွ မၾကာမီရက္အတြင္း ရခိုင္ႏွစ္ပါတီေပါင္းစည္းသည့္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ Arakan National Party (ANP)ကို လာမည့္ရက္ပိုင္းအတြင္း ေကာ္မရွင္၌ မွတ္ပံုတင္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ပထမေန႔ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဦးေအးသာေအာင္(ALDဥကၠ႒)ႏွင့္ ေဒါက္တာေအးေမာင္(RNDPဥကၠ႒) တို႔က “သံတြဲ၌ မတရားဖမ္းဆီးထားသည့္ အျပစ္မဲ့ရခိုင္တို႔ကို ျခြင္းခ်က္မရွိခ်က္ခ်င္းျပန္လႊတ္ေပးရန္” အစိုးရအား အေလးအနက္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ပထမေန႔ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ပါတီတစ္ခုစီမွ CEC ၁၅ဦးစီ ပါ၀င္သည့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္စုစုေပါင္း ၃၀တို႔ စံုညီစြာတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။၊ဒုတိယေန႔ေတြ႕ဆံုပြဲကိုလည္း မနက္ျဖန္(ေအာက္တိုဘာ၆ရက္) ေန႔လည္၁နာရီတြင္ တိုေနရာ၌ပင္ ဆက္လက္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ANPအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ အျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ေဆြးေနြးသြားၾကမည္ျဖစ္သည္။

Thein Hlaing

1383096_589957217727422_1698884470_n

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s