ပတိုက္ထဲထည့္သကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းကို ဆလုံလူမ်ိဳးမ်ားက မႀကိဳက္ၾက DAWEI WATCH

ပတိုက္ထဲထည့္သကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းကို ဆလုံလူမ်ိဳးမ်ားက မႀကိဳက္ၾက
=========================================
Dawei Watch
=========================================

216e854e1c1543768b9e64c2a046ffcb_M
ထားဝယ္ ၊ စက္တင္ဘာ ၂၃။ ။ ဆ လုံလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ၎တို႔အား ျပတိုက္ထဲ ထည့္သကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ ျခင္းကိုမႀကိဳက္ၾကဟု ဘုတ္ျပင္း ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဆလုံေက်းရြာမ်ားကိုသြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၿပီး ဆလုံလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဘာသာျပန္ မွတစ္ဆင့္ေတြ႕ဆုံစကားေျပာခဲ့ သည့္ ေဂဟအေျခခံသဘာဝသ ယံဇာတမ်ားေရရွည္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ လတ္က ေျပာသည္။

ဆလုံလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ၎ တို႔၏ ထုံးစံျဖင့္ သီးသန႔္ရွင္သန္ရပ္ တည္လိုၾကၿပီး ၎တို႔၏အႀကီး အကဲက အုပ္ခ်ဳပ္သည္ကိုသာ လိုလားၾကသည္ ဟုေျပာေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္လတ္က ေျပာသည္။

”ရႈပ္ေထြးတဲ့ စီမံခန႔္ခြဲမႈေတြ ကိုသူတို႔မႀကိဳက္ဘူး။ အစိုးရတို႔ ဘာတို႔နဲ႔ သူတို႔တိုက္ရိုက္မဆက္ ဆံခ်င္ဘူး။ အဲလိုဆက္သြယ္ေပးဖို႔ ၾကားခံ အဖြဲ႕အစည္းထားဖို႔ကို သူ တို႔က လိုလားတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ပထမအႀကိမ္ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အ႒မ ပုံမွန္အစည္း အေဝးတြင္ ဘုတ္ ျပင္းမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းေအး က ဆလုံလူမ်ိဳးမ်ား မေပ်ာက္ကြယ္ ေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ ရန္အစီ အစဥ္ရွိ မရွိေမးျမန္းရာ ဆလုံလူ မ်ိဳးမ်ားအနာဂတ္ဘဝျမႇင့္ တင္ေရး ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းကာ ေလ့လာမႈ မ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္း စီမံခ်က္မ်ားကိုလည္း တိုင္းေဒသ ႀကီး လႊတ္ေတာ္သို႔ေပး ပို႔ထား ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သစ္ေတာႏွင့္ သတၱဳ ဝန္ႀကီး ဦးတင္စိုးက ျပန္လည္ေၿဖ ၾကားသည္။ 

ယင္းေကာ္မတီသည္ ၿပီးခဲ့ သည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလေႏွာင္းပိုင္း က ဆလုံ လူမ်ိဳးမ်ား၏ေနထိုင္မႈ ဘဝႏွင့္ က်န္းမာသန္စြမ္းမႈအေၿခ အေနမ်ားကို ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္အ တြင္းရွိ ဆလုံရြာသုံးရြာတြင္ တစ္ ပတ္တာေလ့လာ မႈျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလ တြင္ဘုတ္ ျပင္းႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ နယ္အ တြင္းရွိ ဆလုံရြာမ်ားကို ဂ်ပန္နိုင္ငံ မွပညာရွင္မ်ားပါဝင္ေသာအဖြဲ႕ မ်ားႏွင့္အတူ သြားေရာက္ေလ့လာ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ေျပာ သည္။
”အဓိက လူေနမႈဘဝတိုး တက္ဖို႔က ေက်ာင္းေနအရြယ္ ဆလုံလူမ်ိဳး ကေလးေတြအားလုံး ေက်ာင္းကိုေရာက္ဖို႔လိုပါတယ္” ဟု ဝန္ႀကီးဦးတင္စိုးကဆိုသည္။

ဆလုံလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဉာဏ္ ရည္ဉာဏ္ေသြးျမင့္မားၿပီး စိတ္ ပိုင္းဆိုင္ ရာေကာင္း စြာဖြံ့ၿဖိဳးမႈရွိ ျခင္း၊ လူစိမ္းျမင္လၽွင္ ေၾကာက္တတ္ ျခင္းႏွင့္ ဆလုံကေလးမ်ားသည္ သာမန္လူမ်ိဳးမ်ားထက္ က်န္းမာ သည္ ကိုေတြ႕ ရေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

ဆလုံလူမ်ိဳးမ်ားသည္ အမိန႔္ ေပးေစခိုင္းျခင္း၊ တင္းက်ပ္သည့္ စည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းကို မႏွစ္ သက္ၾက၊ အတင္း အက်ပ္ေစခိုင္း ေဆာင္ ရြက္လၽွင္ လ်င္ျမန္စြာေျပာင္း ေရႊ႕တတ္ၾကသည္ဟု ဝန္ႀကီးဦး တင္စိုးက ေျပာသည္။

Link=>http://goo.gl/t49PkQ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s