CORAL ARAKAN NEWS 21.SEPTEMBER ရခိုင့္လူထုကိုယ္စား စကားေျပာခြင့္ မည္သူေတြမွာ ရွိသလဲ By Kyaw Zaw Oo

By Kyaw Zaw Oo

စစ္ေတြ ၊ ၂၁ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၃ ၊ Coral Arakan News ၊ [ op-ed ]

# လာမည့္ စက္လင္ဘာ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ IBC ခန္းမ ၌ ရခိုင္လူထု ကိုယ္စားျပဳ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးေရႊမန္း က ေတြ႕ဆံုကာ ရခိုင္ျပည္နယ္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ လွ်ပ္စစ္က႑ ႏွင့္ လူငယ္က႑မ်ားကို ေဆြးေႏြးသြားမည္ ဆိုရာ ႀကိဳဆိုလိုက္ရပါသည္။

# သို႔ေသာ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ ရခိုင္လူထု ကိုယ္စားျပဳမည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ေရြးခ်ယ္ ေစလႊတ္ျခင္းျဖစ္ပါသနည္း ဆိုေသာ ေမးခြန္း တစ္ခု ရွိလာပါသည္။

# (၁၇) ၿမိဳ႕နယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရရန္အတြက္ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ရခိုင္သဟာယအသင္း က ရန္ကုန္ရွိ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္သာေရးနာေရးအသင္းမ်ားက တစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးက ေရြးခ်ယ္ခိုင္း လိုက္ပါသည္ ဟု ဆိုပါသည္။ စစ္ေတြမွအပေသာ အျခားရခိုင္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕မ်ား၏ အစီအစဥ္အတိုင္း ေရြးခ်ယ္ၾကပါလိမ့္မည္။ ယခု မိမိ ေျပာလိုသည့္ အေၾကာင္းအရာက စစ္ေတြကိစၥ ျဖစ္ေလသည္။

# စစ္ေတြလူထုကိုယ္စားလွယ္ သံုးဦးကို မည္ကဲ့သို႔ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသနည္း ဟု ဆရာဦးသန္းထြန္းကို ဖုန္းဆက္ ေမးျမန္းေသာအခါ ၄င္း ႏွင့္ ဦးသာပြင့္ကို ဦးေရႊမန္းက by name ႏွင့္ ေခၚထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ မျဖစ္မေန ကိုယ္စားျပဳသြားရေတာ့မည္ ျဖစ္ကာ၊ ၄င္းတို႔ႏွစ္ဦးကပင္ စစ္ေတြအေျခစိုက္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးေရႊထြန္းေအာင္အား တတိယေျမာက္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ထားသည္ ဟု ဆိုပါသည္။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ဆရာတို႔မွာ စစ္ေတြလူထု ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟု မွတ္ယူႏိုင္ပါမည္လား ဟု မိမိက ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ရပါသည္။

# ရပ္ရြာအက်ိဳးကို ရပ္ရြာကိုယ္စားျပဳၿပီး ရင္ဆိုင္ေျပာဆိုေနသူမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ရပ္ရြာအက်ိဳးကို ရပ္ရြာကိုယ္စားျပဳၿပီး ရင္ဆိုင္ေျပာဆိုေနသူမ်ားသည္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ တရား၀င္ျဖစ္မႈ သေဘာတရား (legitimacy) ၊ ကိုယ္စားျပဳမႈသေဘာတရား (Representation) ၊ လႊဲအပ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးေသာ အခြင့္အာဏာ (mandate) စသည္တို႔ကို ေကာင္းစြာ နားလည္ သေဘာေပါက္လွ်င္ အလုပ္လုပ္ရာ၌ ပိုမိုခြန္အားရွိပါသည္။

# ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ေသာ မိမိ၏ပုဂၢလိက စြမ္းပကား ရွိေနပါေသာ္ျငားလည္း လူထု၏ကိုယ္စားျပဳမႈမရွိလွ်င္ လုပ္ရပ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္၏ သက္ေရာက္မႈအားနည္းသြားႏိုင္ပါသည္။ အမွန္တကယ္ ကိုယ္စားျပဳသူမ်ားျဖစ္ပါက လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ပိုမိုအားရွိႏိုင္ပါသည္။

# ဆရာဦးသန္းထြန္းမွာ မိမိအား ငယ္စဥ္က စာသင္ခဲ့ေသာ ဆရာျဖစ္သည့္အျပင္၊ မိမိတို႔ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ၿငိမ္း/စီ ပုဒ္မ-၁၈ အမႈအတြက္ မိမိႏွင့္တြဲဖက္တရားခံျဖစ္သူ ေဒၚညိဳေအးက ထည့္သြင္းထားသည့္ တရားခံျပ သက္ေသတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ လာမည့္ စက္တင္ဘာ (၂၄) ရက္ေန႔ ရံုးခ်ိန္းတြင္ ဆရာဦးသန္းထြန္းက ထြက္ဆိုခ်က္ေပးရ ဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

# ဥပေဒပညာရွင္ ဦးသာပြင့္ ဆိုသည့္ ပုဂၢိဳလ္မွာလည္း ေရွ႕ေနမငွားဘဲ ရင္ဆိုင္ေနေသာ မိမိတို႔အမႈအတြက္ အစဥ္အၿမဲ ေစတနာျဖင့္ အႀကံေပးေနသူ ျဖစ္ပါသည္။ ပုဂၢိဳလ္ေရး သေဘာျဖင့္ မိမိက နစ္နာေအာင္ ေျပာရမည့္ သူ မဟုတ္ပါ။

# သို႔ရာတြင္ မေျပာမျဖစ္သည့္ အျခအေနကိုေရာက္ေနၿပီ ဟု ထင္ျမင္ေသာေၾကာင့္ ၀င္ေျပာရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေျပာရသည္ကိုလည္း အားနာပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေနာက္ထပ္ေျပာရန္ က်န္ပါေသးသည္။ စစ္ေတြ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားအဖြဲ႕ဆိုသည့္ ကိစၥျဖစ္ပါသည္။

# ဟိုးယခင္က ေစ်းမိေစ်းဖ အမည္ခံအဖြဲ႕မ်ားသည္ ေစ်းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္ကုန္ၾကၿပီ။ ဟိုစဥ္ယခင္ စစ္တိုင္းမွဴးမ်ား ဓါးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ကာလ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမ်ား ဓါးထက္စဥ္ကာလက၊ တိုင္းမွဴးေတြက ပိုက္ဆံအလွဴထည့္ပါဟု ေျပာတိုင္း လက္မတြန္႔ဘဲ အလွဴထည့္ႏိုင္သူမ်ားကို ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား ဟု အာဏာပိုင္မ်ားက အမည္ကင္ပြန္းတပ္ေပးခဲ့သည္။ ယခုတိုင္ ထိုအမည္က မေျပာင္းေသး။

# ခရိုနီၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ျဖန္႔စာ တစ္ေစာင္ အေတာ္အသင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ ဖတ္ရႈရဖူးသည္ ဟု ဆိုသည္။ မိမိကား မဖတ္ဖူး။ တစ္ဆင့္စကား ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ သိရသည္က ထိုစာတြင္ ေရးသားထားသည္မွာ စစ္ေတြၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖအဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္ေနသူအခ်ိဳ႕၏ ေနာက္ေၾကာင္းမ်ားကို ေရးသားထားသည္ ဟု ဆိုသည္။ အခ်ိဳ႕က ေမွာင္ခိုရာဇာ၊ အခ်ိဳ႕က အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ လက္၀ါးခ်င္းရိုက္ကာ လူထုကို ဂုတ္ေသြးစုတ္သူ၊ မိသားစုရာေပါင္းမ်ားစြာ၏ ဘ၀ကို ပ်က္ေစခဲ့သူ၊ စသည္ျဖင့္ စသည္ျဖင့္ . . . . ။ မိမိကား ထိုစာကို မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕ ဖတ္လိုက္ရျခင္း မရွိခဲ့။

# အဆိုပါ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖအဖြဲ႕သည္ ေျပာင္းလဲလာေသာ ေခတ္စနစ္ႏွင့္ အညီ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားကို တံု႕ျပန္ေျပာဆိုလႈပ္ရွားႏိုင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ဦးသာပြင့္ ႏွင့္ ဦးသန္းထြန္း တို႔ကဲ့သို႔ ေခတ္ပညာတတ္ လူလတ္တန္းစားအလႊာမ်ား ပါ၀င္လာေလသည္။ ၄င္းတို႔သည္ စြမ္းရည္စြမ္းပကားရွိသူမ်ားျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖအဖြဲ႕ကို ကိုယ္စားျပဳေျပာဆိုႏိုင္ေသာ ပါးစပ္ေပါက္မ်ားျဖစ္လာသည္။ ၀မ္းသာစရာေကာင္းသည္ကား အမွန္ပင္။ သို႔ရာတြင္ ၄င္းတို႔မွာ လူထုကို ကိုယ္စားျပဳသည့္တရား၀င္ ကိုယ္စားျပဳမႈ မရွိေသး။ လူထု၏ အမိအဖ လည္း ေသခ်ာေပါက္ ဟုတ္ကို မဟုတ္ႏိုင္။

# မိမိတို႔လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ ေအာက္ေျခအဆင့္မ်ား၌ ဒီမိုကရက္တိုင္ေဇးရွင္းကို တျဖည္းျဖည္းပံုသြင္း လုပ္ေဆာင္ယူရာတြင္ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ရွိေလသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက ခန္႔ထားျခင္းျပဳရမည့္အစား လူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေသာ ၿမိဳ႕၀န္မ်ား (elected mayors) ျဖင့္ အစားထိုးရန္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က လက္သင့္ရာစားေတာ္ေခၚကာ by name ျဖင့္ ခန္႔ထားသည့္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ အဖြဲ႔ဆိုသည္၏ အစား၊ ၿမိဳ႕ဆိုင္ရာေကာင္စီမ်ား (city councils) မ်ားဖြဲ႕စည္းကာ စည္ပင္သာယာေရး ႏွင့္ အျခားေသာ ေဒသႏၱရ ကိစၥ အ၀၀တို႔ကိုေဆာင္ရြက္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕၀န္ကိစၥက ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္၍ အလွမ္းေ၀းႏိုင္ေသာ္လည္း၊ လူထုေရြးခ်ယ္ေသာ ၿမိဳ႕ေကာင္စီကိုမူ နည္လမ္းတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ရွာႀကံတင္ေျမွာက္ဖြဲ႕စည္းထားႏိုင္ေျခရွိသည္ ဟု ထင္ျမင္မိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ဖြဲ႕စည္းထားပါက လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ မရွိေသးေသာ္လည္း ေျပာေရးဆိုခြင့္ တစ္ခုခုေတာ့ ရွိလာမွာကေတာ့ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

# ေနာက္တစ္ခ်က္က လက္ရွိ အသြင္ေျပာင္း အရပ္သားအစိုးရသည္ လက္ပံေတာင္းၿဖိဳခြင္းမႈအတြင္း ရဟန္းမ်ားကို မီးေလာင္ဒဏ္ရာမ်ားစြာရေအာင္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ မသက္ဆိုင္သူ သံဃာမ်ားကို ပင့္ဖိတ္ေတာင္းပန္တတ္ေသာ အစိုးရျဖစ္သည္။ တိုက္ခိုက္ခံရသူ ရဟန္းမ်ားကို ေတာင္းပန္ခဲ့သည္ ဟုကား မိမိ သိသေလာက္ မၾကားမိေသးေခ်။ ပရိယာယ္မ်ားလွပါေပသည္။

# သူရဦးေရႊမန္း ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေသာအခါ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား က႑ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေရး က႑ တို႔ကိုလည္း ေဆြးေႏြးမည္ ဟု ၾကားသိရပါသည္။ ဤေနရာတြင္ အေျခအေနမ်ား၏ အေၾကာင္းအက်ိဳး ဆက္စပ္မႈကို သေဘာေပါက္ႏိုင္က ပိုေကာင္းပါသည္။ ရခိုင့္သယံဇာတ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရရွိေရးေကာ္မီတီ က signature campaign လုပ္ကာ လႈပ္ရွားေနမႈမ်ားေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အခင္းအက်င္းမ်ား လႈပ္ရွားလာသည္ ဟု သေဘာေပါက္ရန္လိုသည္။

# အထက္ပါတို႔မွာ သတိမူရန္အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ သတိမူစရာမ်ား ရွိပါေသးသည္။ ရခိုင္လူမႈကြန္ရက္ (စစ္ေတြ) က တစ္ၿမိဳ႕လံုးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ကိစၥအခ်ိဳ႕ကို ၀ိုင္း၀န္းဆံုးျဖတ္ ဦးေဆာင္မႈေပးခဲ့သည္ကို မေမ့သင့္ပါ။ ယခုမူ ေက်ာက္ေတာ္မွ ကြန္ရက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား စစ္ေတြ ေထာင္ထဲကို ေရာက္ေနၾကပါၿပီ။ ရခိုင္လူမႈကြန္ရက္ (ေတာင္ကုတ္)၏ ေခါင္းေဆာင္ သံုးဦးလည္း သံတြဲေထာင္ထဲ ေရာက္ေနၿပီ။ စစ္ေတြမွ မိမိ ႏွင့္ ေဒၚညိဳေအးတို႔က ေထာင္၀င္ရန္ အလွည့္ေစာင့္ေနၾကသည္။ ရေသ့ေတာင္မွ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ ႏွစ္ဦးလည္း ထိုနည္း ႏွင္ႏွင္ပင္။

# ဒီမိုကရက္တိုင္ေဇးရွင္းကို လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း သက္၀င္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေျခလွမ္းမ်ား အဆင့္မ်ားမွာ ေသးငယ္သည္ဟူ၍မရွိ၊ လုပ္ႏိုင္သမွ်လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ ႏိႈးေဆာ္ၾကသည့္သေဘာ ျဖစ္ပါသည္။ လက္သင့္ရာ စားေတာ္ေခၚေနေၾကာင္းစြပ္စြဲသည္ ဟု မျမင္ေစလိုပါ။

# ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ဗဟိုအစိုးရ ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရတို႔သည္ အဆိုပါ “ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ” အမည္ခံ အုပ္စုငယ္တစ္စုအား လာတိုင္း ေရာက္တိုင္း ဆံုတိုင္း ႀကံဳတိုင္ ေခၚယူေတြ႕ဆံုကာ၊ လူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးသည္ ဟု အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ဖူးေလၿပီ။ ဘာေတြ ေဆြးေႏြးလို႔ ဘာေတြ သေဘာတူလိုက္ၾကမွန္း မသိၾကရ။ ထိုသူမ်ားမွာ မိမိတို႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း မေျပာလိုက္ၾကရ။ ရခိုင္လူထုကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ရခိုင္ပါတီႏွစ္ပါတီကို အာဏာပိုင္မ်ားက အဖက္အလုပ္။ အဖက္လုပ္လွ်င္လည္း အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ ဆိုတဲ့သူေတြ ေရွ႕က ေလးေယာက္တက္၊ ပါတီေတြက တစ္ပါတီတစ္ေယာက္တက္ ဆိုတာမ်ိဳး မဖြယ္မရာျပဳမူေလသည္။ RNDP က ငါတို႔လာတဲ့သံုးေယာက္စလံုး ေရွ႕တန္းတက္ထိုင္ၿပီးေျပာမယ္၊ မေျပာရရင္ျပန္မယ္ ဟု ေျပာၿပီး အမွန္တကယ္ ထျပန္ေတာ့မွ ကိစၥျပတ္ေလသည္။

# ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္တတ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီတို႔ကို ေၾကာက္ရကား ျပည္နယ္အစိုးရ ဗဟိုအစိုးရ အရာရွိႀကီးမ်ားသည္ “ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ” ဆိုေသာ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ တီတြင္ဖန္တီး ထားေလသည္။ ၄င္းတို႔အားလိုသည့္အခ်ိန္တြင္ ေခၚယူေတြ႕ဆံုကာ ငါတို႔ လူထု ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ေတြ႕ၿပီးၿပီ ဟု ေျပာတတ္ၾကေလသည္။ အဆိုပါ လူထုကိုယ္စားလွယ္ ဆိုသူႀကီးမ်ားကလည္း သေဘာေခြ႕ မေနာေတြ႕ေနရကား ေပ်ာ္မဆံုးေမာ္မဆံုးေပ။ မိုးမျမင္ ေလမျမင္ေပ။ ေအာက္ေျခကိုယ္စားျပဳမႈရွိမရွိကိုလည္း သတိမရေပ။ ေဆြမ်ိဳးေမ့သည္ ဆိုသည့္ စကားမွာ ဤသည္ကိုပင္ ဆိုလိုပံု ရေခ်သည္။

# နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ သူရဦးေရႊမန္းကို တစ္ခုေမးလိုက္ခ်င္ပါေသးသည္။ ယခုလို လူထုကိုယ္စားလွယ္ေတြ ဆိုၿပီး စကားေျပာဖို႔ လိုက္ရွာေနသည္မွာ ယခုတင္ေျမွာက္ထားေသာ အရပ္ရပ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို လူထု ကိုယ္စားလွယ္ ဟု မမွတ္ယူျခင္းေလာ ဆိုသည့္ေမးခြန္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။

( ေက်ာ္ေဇာဦး )

543458_659938304025747_539266268_n

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s