ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွတရား၀င္သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

SOURCE BLACK ANGEL

(ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွတရား၀င္သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္)____________________ေကအိုင္ေအ(ကခ်င္) လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕က တိုက္ပြဲအတြင္း ဒဏ္ရာရ အရာရွိအား ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ျခင္း ။
(ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ တရား၀င္သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္)
(ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ တရား၀င္ထုတ္ျပန္သည့္ သတင္းျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ထုတ္
ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပမည္ျဖစ္သည္)

၁။ ပူတာအိုခရိုင္၊ မခ်မ္းေဘာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ နယ္ေျမခံတပ္ရင္းမွ တပ္စု ၁ စုသည္ မခ်မ္းေဘာၿမိဳ႕၀န္းက်င္အတြင္းပိုင္း နယ္ေျမအတြင္း နယ္ေျမစိုးမိုးေရး၊ စည္းရံုးေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ ၾသဂုတ္လ ၂၈ရက္ေန႔တြင္ မလြတ္ဒမ္းေက်းရြာမွထြက္ခြာလာခဲ့ရာ ေကအိုင္ေအ(ကခ်င္)လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အင္အား ၂၀ ဦးခန္႔မွ အသင့္ေစာင့္ၾကိဳတိုက္ခိုက္မႈ ႏွစ္ၾကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ျဖစ္စဥ္တြင္ တပ္မေတာ္မွ အရာရွိ ၁ ဦးႏွင့္ စစ္သည္ ၁ ဦးလူစုကြဲေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့ၿပီး ျဖန္႔ခြဲရွာေဖြခဲ့ရာ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ တြင္ စစ္သည္ကို ျပန္လည္ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။

၂။ ေပ်ာက္ဆံုးအရာရွိအား ဆက္လက္ရွာေဖြခဲ့စဥ္ ေျမျပင္သတင္း စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ခ်က္အရ ေကအိုင္ေအ(ကခ်င္) လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ တပ္ရင္း(၇)မွ တပ္စုမွဴး တန္ခမ္ဦးစီးအင္အား ၂၀ ဦးခန္႔သည္ ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္တြင္ အင္ခန္ဂါးေက်းရြာသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ တပ္အား အသင့္ေစာင့္ၾကိဳ ၂ ၾကိမ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ေကအိုင္ေအ(ကခ်င္) လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အင္ခန္ဂါးေက်းရြာမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ေပ်ာက္ဆံုးအရာရွိသည္ ဘက္ဘက္လက္ေမာင္းတြင္ လက္နက္ငယ္ဒဏ္ရာျဖင့္ အင္ခန္ဂါးေက်းရြာ သို႔ ေရာက္ရွိလာရာ ၎ေက်းရြာရွိ ေကအိုင္ေအ(ကခ်င္) လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိသူတစ္ဦးမွ သြားေရာက္သတင္းပို႔ခဲ့သျဖင့္ ေကအိုင္ေအ(ကခ်င္) လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မွ လာေရာက္ဖမ္းဆီးေခၚ ေဆာင္သြားခဲ့ပါသည္။

ဖမ္းဆီးခံအရာရွိအား ျပန္လည္ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔တြင္ အင္ခန္ဂါးေက်းရြာအနီး ေနထိုင္သည့္ ဦးဖုန္ေဇာ္လဆိုင္းႏွင့္ သားျဖစ္သူေမာင္ဖုန္းေဇာင္ခင္ဆိုင္းတို႔မွ ၎တို႔ေတာင္ယာအနီးတြင္ အပုပ္နံ႔ရရွိိေၾကာင္း တပ္မေတာ္သို႔ လာေရာက္အေၾကာင္းၾကားသျဖင့္ လိုက္လံရွာေဖြရာ အင္ခန္ဂါးရြာ၏ ေျမာက္ဘက္ မီတာ(၁၀၀၀) ခန္႔အကြာ ေတာင္ယာသြားလမ္း၏ ညာဘက္ ကိုက္(၁၀၀၀) ခန္႔ရွိေတာင္ေစာင္းေနရာတြင္ ေျမပံုတစ္ခုအား ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး တူးေဖာ္ၾကည့္ရာ ေကအိုင္ေအ(ကခ်င္)လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မွ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည့္ အရာရွိအား ရက္စက္စြာ ဦးေခါင္းျဖတ္ သတ္ျဖတ္ၿပီး ျမဳပ္ႏွံထားသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။

၃။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အေလးအနက္ထားလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိၿပီး ေတြ႕ၾကံဳရသည့္အခက္အခဲ၊ သေဘာထားကြဲလြဲမႈႏွင့္ နားလည္မႈလြဲမွားေသာ ျပႆနာမ်ားအား သေဘာထားၾကီးမားစြာျဖင့္
ထိန္းသိမ္းေျဖရွင္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။ တပ္မေတာ္မွ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာ္လည္း ေကအိုင္ေအ(ကခ်င္)လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္စဥ္ အခ်ိန္တြင္ပင္ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ အရာရွိအား ရက္စက္စြာသတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ အရာရွိအား ရက္စက္စြာသတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည့္ လူသတ္မႈက်ဳးလြန္သူ ေကအိုင္ေအ(ကခ်င္)လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ တပ္ရင္း(၇)မွ တပ္စုမွဴး တန္ခမ္ႏွင့္အေပါင္းအပါ ၂၀ဦးခန္႔အား တရားဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး
မခ်မ္းေဘာၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာမွ အမႈဖြင့္လွစ္ထားရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

(ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ တရား၀င္ထုတ္ျပန္သည့္ သတင္းျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ထုတ္
ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပမည္ျဖစ္သည္)

BREAKING NEWS

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s