ဘာျဖစ္လို႕ကိုထင္ေက်ာ္အမႈကိုဒီေလာက္ရဲအင္အားကိုသံုးထားတာလဲ?

 

source kyaw lwin

ဘာျဖစ္လို႕ကိုထင္ေက်ာ္အမႈကိုဒီေလာက္ရဲအင္အားကိုသံုးထားတာလဲ?
ခရိုင္၇ဲမူးျမိဳနယ္မူးသံုးပြင့္၊နွစ္ပြင့္။တစ္ပြင့္၊အရာရွိ၊အရာခံအၾကပ္တင္သား
ေပါင္းစံုနဲ႔။တရားရံုးတံခါးပိတ္ျပီး။တရားရံုးမွာအမႈစစ္သတဲ့။ရည္ရြယ္ခ်က္က
ဘာလဲ။ခရိုနီကာကြယ္ေရးလား?။ကိုထင္ေက်ာ္အျပစ္ေပးေထာင္ခ်ေရးလား?
တရားရံုးထဲဝင္ရင္တာဝန္ရွိမွဝင္ရမ်ာလား?
ေမာင္တရားၾကီးေျပာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕တရားစီရင္ေရးကလြတ္လတ္ပြင့္လင္းတဲ
အိုးပင္းကုတ္(OpenCourt)တရားစီရင္ေ၇းေျပာျပီးေတာ့ေနာက္ေန႕ကစျပီး
တခါးပိတ္ေတာ့တာဘဲ
အေျပာနဲ႕အေဟာမညီတဲ့အစိုးရဝန္ထမ္းေစာင္း/ဝန္ထိမ္းေဟာင္းေတြ

4756_213255752169371_1242512211_n1000626_213255715502708_958666421_n1185462_213255595502720_1286280393_n1237850_213259655502314_1607159715_n

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s