” ျပည္တြင္း ျပည္ပ သတင္းမီဒီမ်ားထံ အႏူးအညြတ္ အကူအညီေတာင္းခံျခင္း “

source Kowai Lu

” ျပည္တြင္း ျပည္ပ သတင္းမီဒီမ်ားထံ အႏူးအညြတ္ အကူအညီေတာင္းခံျခင္း ”

ပဲခူးျမိဳ႕တြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရျပီး ပဲခူးေထာင္တြင္ အခ်ဳပ္ခံေနရကာ ပဲခူးတရားရုံးေတာ္တြင္ အမႈရင္ဆိုင္ေနရေသာ ဦး၀င္းခ်ဳိ္ ႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ၊ ပဲခူးလယ္သမားမ်ား ရုံးခ်ိန္း (၁၂) ရက္ေန႔ ထပ္မံ တရားရင္ဆိုင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္ ။

၃၁.၈.၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရျပီး မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ားမွ ၁၃.၉.၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ရုံးုထတ္မည္ဟု ကာယကံရွင္မ်ား ႏွင့္အတူ သိခဲ့ရေသာ္လည္း ေရွာင္တစ္ခင္ မိသားစုမ်ား ေရာက္ရွိဧည့္ေတြ႕ခဲ့သည့္ ၂.၉.၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ညေန ၃း၃၅ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ရုံးထုတ္ စစ္ေဆးခဲ့ သည္ ။

၅.၉.၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ရုံးခ်ိန္း ျပန္လည္ ဆင့္ဆိုခံရမႈေၾကာင့္ ေဒသခံ လယ္သမားမ်ား ၊ တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ား ႏွင့္ နိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား ၊ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုမ်ားမွ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ေျပာဆို လုပ္ေဆာင္ေနမႈအေပၚ လြန္စြာ မေက်လည္ခဲ့ၾကျပီး ၅.၉.၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္ တရားရုံး အေပၚထပ္ စစ္ေဆးရာ တရားရုံးခန္းသြား အေပၚထပ္ ျပိဳက်လုမတက္ မတရားစြဲဆိုခံရသည့္ အမႈအား လာေရာက္ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံေနရသူမ်ားအား အားေပး ဂုဏ္ယူ ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ၾကပါသည္ ။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွ ဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္ ဦးေရာဘက္စန္းေအာင္ ႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ားမွ အခမဲ့ လာေရာက္၍
ဥပေဒ အက်ဳိးေဆာင္ၾကသလို တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ား ၊ ျပည္သူ႔ အက်ဳိးေဆာင္မ်ား ၊ ရန္ကုန္ လယ္သမားမ်ားမွ လည္း ကား (၂) စီးျဖင့္ တရားမ်ွတမႈ ႏွင့္ ျပည္သူ႔ဘ၀ ဥပေဒအရ လုံျခံဳစိတ္ခ်မႈ ရရွိေရးအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတာင္းဆို ဆႏၵျပခဲ့သည့္ ဦး၀င္းခ်ဳိ ႏွင့္ တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူ လူငယ္မ်ား ၊ ေဒသခံ ပဲခူးလယ္သမားမ်ားအား ေထာက္ခံ အားေပးေၾကာင္း သြားေရာက္ ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္ ။

မူလ ပထမက ယင္းေန႔တြင္ စီရင္ခ်က္ခ်မည္ဟု ထိုေန႔တြင္ ၾကားသိေနရျပီး ေနာက္ဆုံးတြင္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔မွ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကိုသာ စစ္ေဆး၍ ၁၂.၉.၂၀၁၃ ရက္ေန႕ ရုံးျပန္ ခ်ိန္းလိုက္ပါသည္ ။ သက္ဆိုင္ရာသို႔ အၾကိမ္ၾကိမ္ အဆင့္ဆင့္ ေဒသခံ လယ္သမားမ်ား၏ နစ္နာ ဆုံးရႈံးမႈမ်ား အား အခ်ိန္မွီ သက္ဆိုင္ရာမွ ေဆာင္ရြက္နိင္ရန္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ တရား၀င္ စာမ်ားတင္ျပခဲ့ေသာလည္း ိိိိအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို ဥပေးႏွင့္အညီ မေပးပဲ ပဲခူးတိုင္းမွာ ဆႏၵျပခြင့္ ဘယ္တုန္းကမွ မရဘူး ၊ ေပးလဲ မေပးခဲ့ဘူး စေသာ အာဏာရွင္ ဓေလ့ အေျပာအဆိုမ်ား အပါအ၀င္ ဆႏၵျပရသည့္ အေၾကာင္း အရင္းသည္ တပ္မေတာ္ အရာရွိအခ်ဳိ႕ပါ၀င္ေနေသာ အေၾကာင္းတရား မ်ား ျဖစ္သျဖင့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ဳိးစုံ ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း သိရွိရပါသည္ ။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၅၄ အရ စာတင္ရန္မလိုေသာ ျပည္သူ႔ဆႏၵ တင္ျပ ထုတ္ေဖာ္ မႈမ်ားျပဳလုပ္နိင္ရန္ လက္နက္မပါလ်ွင္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ လူသူစုေ၀းခြင့္ ၊ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ရွိသည္ ။ ခြင့္ျပဳခ်က္ မေပးသျဖင့္ ေဒသခံ လယ္သမားထု၏ အခ်ိန္ႏွင့္ ဘ၀ လိုအပ္မႈအရ ဘ၀ကို ရင္း၍ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ လွည့္လည္ တင္ျပခဲ့ၾကပါသည္ ။ နိင္ငံသားမ်ားသည္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရပဲ စီတန္းလွည့္လည္
သျဖင့္ တည္ဆဲ(အမ်ားျပည္သူ လက္မခံေသာ ) ပုဒ္မ (၁၈) ျဖင့္သာ အေရးယူရမည္ျဖစ္သည္ ။အာမခံျဖင့္ အမႈရင္ဆိုင္ေစကာ တင္ျပခ်က္ အေၾကာင္းအရာကိုလဲ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရမွ ေျပလည္ ေအာင္ ညိွႏိႈင္းေျဖရွင္းရမည့္ အေျခအေနကို ေနာက္ကြယ္က မည္သည့္လက္မ်ားမွ စီစဥ္သည္ မသိေသာ အထက္အမိန္႔အရဟု ဆိုကာ အာမခံေပးရန္ ခက္ခဲေသာ ပုဒ္မ (၅၀၅/ခ) ျဖင့္ တရားစြဲဆို အက်ဥ္းေထာင္သို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္း ၊ ပုဒ္မ (၁၈) မ်ားအား အာမခံမေပးပဲ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထာားျခင္းမ်ားသည္ ဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိသာထင္ျမင္ေစေသာ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ပါသည္ ။

နိင္ငံသားအခြင့္အေရး ၾကိဳးပမ္းေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ ၊ ေနာက္ဆုံးခ်ိန္ထိ ဆႏၵျပေဟာေျပာမႈတြင္ပင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒပါ အက်ဳိးခံစားခြင့္ ႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကို ယုံၾကည္စြာ ေျပာေဟာခဲ့သူ ၊
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ဒလျမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္အျဖင့္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ေသာ ဦး၀င္းခ်ဳိ
အပါအ၀င္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ လူငယ္မ်ား ၊ နစ္နာသူလယ္သမားမ်ားအား ယခုကဲ့သို႔ ပစ္မႈ ပစ္ဒဏ္
မသင့္ပဲ ၊ မမ်ွပဲ ထိန္းသိမ္းထားမႈအား သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႔ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္မွျပန္လည္သုံးသပ္ ေျဖရွင္းလာရန္ လိုအပ္လာပါသည္ ။

ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္လာနိင္ေစရန္ စတၱဳတမ႑ိဳင္အျဖစ္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳျပည္တြင္း ျပည္ပ သတင္း မီဒီယာမ်ားမွ ေဖာ္ျပမႈမွာလည္း သြားလာေရး ႏွင့္ အေၾကာင္းမ်ားစြာေၾကာင့္ အားနည္းေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္ ။ သို႔ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ယခုလ လာမည့္ ၾကာသေပးေတးေန႔ ၁၂.၉.၂၀၁၃ ရက္ေန႔
ပဲခူးျမိဳ႕တရားရုံးေတာ္တြင္ ရုံးထုတ္စစ္ေဆးမည့္ ဥိး၀င္ခ်ဳိ ၊ ကိုရန္ပိုင္စိုး (၅၀၅/ခ) ၊ (၁၈) ႏွင့္ ဦးထိန္လင္း ၊ ဦးဘုံဘုံ ၊ ကိုေလးနိင္ဦး ၊ ကိုဟန္လင္းေအာင္တို႔ က ပုဒ္မ(၁၈) ကို အာမခံ မရပဲ ပဲခူးေထာင္ထဲကို ျပန္ထည့္လိုက္ခံခဲ့ရမႈဟာ ျပည္တြင္းသတင္းဂ်ာနယ္ေတြနဲ႔ ျပည္ပ သတင္းဌာနေတြမွာ ျဖစ္စဥ္မွန္ကို ေဖာ္ျပနိင္မႈ အားနည္းခဲ့တာေၾကာင့္ ယခု က်ေရာက္မည့္
၁၂.၉.၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ရုံးခ်ိန္းတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ လိုက္ပါနိင္ရန္ ရန္ကုန္လယ္သမားမ်ားမွ
ေျမာက္ဥကၠလာ မယ္လမု ဘုရားေရွ႕မွ နံနက္ ၈ နာရီတြင္ စတင္ သြားေရာက္မည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ လိုက္ပါ သတင္းယူ ေဖာ္ျပေပးၾကပါရန္ ေလးစားစြာ ေမတၱာရပ္ခံ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္ ။

ဆက္သြယ္ရန္
၀၉ ၄၂၀၀၂၈၁၈၄

မိသားစုဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္
၀၉ ၇၃၂၀ ၆၈၃၈

ပဲခူးရုံးခ်ိန္းသြားမည့္ အခ်ိန္ ၊ ေန႔ရက္ ၊ ေနရာ

ေန႔ရက္ ။ ။ ၁၂.၉.၂၀၁၃
အခ်ိန္ ။ ။ နံနက္ (၈) နာရီ
ေနရာ ။ ။ မယ္လမုဘုရားေရွ႕ ေျမာက္ဥကၠလာအ၀င္

ေလးစားလ်ွက္
ရန္ကုန္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးေဆာင္ ကြန္ရက္

1233469_518410731569729_167716456_n1234230_518410591569743_361461132_n1236629_518415658235903_1094699912_n1234752_518469054897230_662416314_n

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s