မေလးရွားေရာက္ျမန္မာမ်ား အဖမ္းဆီးခံအိုဗာစေတးသမားမ်ားထဲမွ လိုအပ္သူမ်ားကို တရားဝင္ျပန္လည္ပါမစ္ထုတ္ေပးမည္ ။

အဖမ္းဆီးခံအိုဗာစေတးသမားမ်ားထဲမွ လိုအပ္သူမ်ားကို တရားဝင္ျပန္လည္ပါမစ္ထုတ္ေပးမည္ ။
************************************************

ယေန႕ ဖမ္းဆီးေနေသာ OPS 6P တြင္ ယခင္ 6P က ပါမစ္အတြက္ ေငြေပးသြင္းျပီး ပါမစ္မရသူမ်ားႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ပါမစ္ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ လိုအပ္သည့္ အလုပ္သမားမ်ားကို တရားဝင္ပါမစ္ထုတ္ေပးရန္ စီစဥ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႕ Thestar သတင္းစာမွ တရားဝင္ေၾကာ္ျငာသြားသည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား သိရွိေစရန္ ခ်က္ခ်င္း တင္ဆက္ေပးရပါသည္ ။

ယေန႕အထိ ဖမ္းဆီးထားသူ တရားမဝင္ အလုပ္သမား စုစုေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္ရရွိေနျပီျဖစ္ျပီး ထိုသူမ်ားအားလံုးကို ျပည္လည္ပို႕ေဆာင္သြားမွာမဟုတ္ေၾကာင္း ၊ လိုအပ္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားကို စီစစ္္ျပီးတရားဝင္ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရေအာင္ျပန္လည္စီစဥ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကို ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး ဒါတြတ္စရီ အာမက္ဇာဟစ္က ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားသြားသည္ ။

” ကၽြန္ေတာ္တို႕ အလုပ္ရွင္ေတြအတြက္ 6P ျပန္လည္ခ်ထားေပးမႈအစီအစဥ္အျဖစ္ ဒီလိုေဆာင္ရြက္မွာပါ ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အလုပ္သမားလိုအပ္ေနတာေတြကို သိပါတယ္” လို႕ ဝန္ၾကီးက ေျပာၾကားသည္ ။

” ကၽြန္ေတာ္တို႕ အလုပ္ရွင္ေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ၾကားပါတယ္ သူတို႕ဆီမွာ လက္ရွိလုပ္ေနတဲ့ အလုပ္သမ်ားအခ်ဳိ႕က ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြ (Outsourcing Worker) ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ အမ်ားဆံုးသိရပါတယ္ ၊ သူတို႕ ေတြမွာ တရားဝင္ စာရြက္စာတမ္းေတြမေတြ႕ရပါဘူး အဲ့တာေတြကုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ျပန္လည္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေတြ ေပးမွာပါ ၊ သူတို႕ေတြ ၃၀၀၀ ကေန ၈၀၀၀ ၾကားမွာ ေငြကုန္ခံထားၾကရတာကိုလဲ ေတြ႕ရွိရပါတယ္” လို႕ ယခု စီမံခ်က္တြင္းေတြ႕ရွိရသည္မ်ားကို ဆက္လက္ေျပာၾကားသြားသည္ ။

“ဒီလိုအလုပ္သမားေတြအတြက္ ပစ္ဒဏ္ မရွိေစသင့္ပါဘူး ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႕အခု Outsourcing Companies ေတြကို စီစစ္ရပါေတာ့မယ္လို႕ ” လဲ ဆက္လက္ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္ ။

အဆို ပါ ပါမစ္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္သူမ်ားမွာ 6P အစီအစဥ္၏ ကြန္ပ်ဴတာ စနစ္ ေဖာ္ျပခ်က္အတိုင္း စီစစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္ ။ အျခားေသာ သူမ်ားကိုမူ မေလးရွားႏိုင္ငံမွ ျပန္လည္ပို႕ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္ ။

အဆိုပါစီစဥ္မႈ႕အား မေလးရွားႏိုင္ငံ လူ႕အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ၾကိဳဆိုလိုက္ျပီး မေလးရွားႏိုင္ငံရွိ အလုပ္ရွင္မ်ား အတြက္ တရားဝင္လုပ္သားမ်ာသာ ခန္႕အပ္ေရးကို ထိေရာက္စြာအေကာင္ထည္ေဖာ္ ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္ ။

သို႕ေၾကာင့္ အလုပ္သမား ျပတ္လပ္မႈျပႆနာမ်ား အလုပ္ရွင္မ်ားရင္မဆိုင္လိုပါက တရားဝင္အလုပ္သမားမ်ားကိုသာ ခန္႕အပ္သြားရန္ အဓိကျဖစ္ေၾကာင္းဆက္လက္ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္ ။

သို႕ေၾကာင့္ ဝန္ၾကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ယခု အစီအစဥ္အား ျပီးဆံုးေအာင္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္အေၾကာင္း ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ တရားဝင္အလုပ္သမားမ်ားသာ တိုင္းျပည္တြင္ က်န္ခဲ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ဝန္ၾကီး က ဆက္လက္ေျပာၾကားသြားသည္ ။

ယခုအစီအစဥ္အရ မေလးရွားႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ တရားမဝင္ေနထိုင္သူမ်ား ပမာဏႏွင့္ လက္ရွိ အေျခအေနကို ေဖာ္ျပသြားႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္ ။

ယခု စီမံခ်က္ေၾကာင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံအတြင္း တရားမဝင္ေနထိုင္ေနသူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္း ၊ အမွန္လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္သမားမ်ားကိုေနရာပိုေပးႏိုင္ျခင္း ၊ အျခား မလိုအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ရပ္တံထားႏိုင္ျခင္း ၊ ပစ္မႈရွိသူမ်ားကိုေတြ႕ရွိအေရးယူႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ ေရာဂါကူးစက္ျပန္႕ပြားႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ားကို ေတြ႕ရွိျပဳျပင္သြားႏိုင္ျခင္းဆိုေသာ အက်ဳိးမ်ားရရွိေၾကာင္း ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူမ်ားက ယေန႕ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္ ။

ယေန႕အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ တရားမဝင္လုပ္သားမ်ား ခန္႕အပ္မႈကို ေနာက္ဆံုးရပ္တန္႕ပစ္ရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း ကို THESTAR သတင္းဌာနမွ ယေန႕ တရားဝင္ေၾကာ္ျငာသြားခဲ့ပါသည္ ။

မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာမ်ားမွ ယေန႕သတင္းအား တင္ဆက္မႈတြင္ အဖမ္းဆီး ကိစၥမ်ားအား ရပ္တံ့မည္ဟု မေတြ႕ရပါ ။

ဖမ္းဆီးမႈကိုဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ျပီး ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားထဲမွ တရားဝင္ျပန္လည္ ပါမစ္ထုတ္ေပးရန္ လိုအပ္သူမ်ားကို တရားဝင္ပါမစ္ထုတ္ေပးသြားမည့္အေၾကာင္းသာပါသည္ကို မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာမ်ား သိရွိရန္ ေရးသားေပးပါသည္ ။

လက္ရွိ ကြာလာလမ္ပူ ၊ ဆလန္းေဂါ ၊ ပီနန္း ၊ ဂ်ဳိဟိုး ၊ မလကာ ရွိ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ ယေန႕ ၇.၉.၂၀၁၃ အထိ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားရွိေနေသးေၾကာင္းကို ယေန႕ သတင္းအျဖစ္ေရးသားတင္ဆက္ေပးရပါသည္။

SOURCE : THESTAR
WWW.FACEBOOK.COM/MMRINMY
WWW.EDINOOYIN.COM

 

1233461_217613378406998_1142351168_n

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s