မေလးရွားနိုင္ငံတြင္ စက္တင္ဘာ ၁ မွ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္ထိ နိုင္ငံျခားသား -Malaysia mulls amnesty again

မေလးရွားနိုင္ငံတြင္ စက္တင္ဘာ ၁ မွ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္ထိ နိုင္ငံျခားသား ပါမစ္မဲ႔ဖမ္းဆီးထားသူဦးေရ ၅၀၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး မေန႔ကေျပာသြားပါသည္၊၄င္းက “ဖမ္းဆီးထားသူအားလံုးအားေနရပ္သို႔ျပန္ပို႔မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ မေလးရွားတြင္လုပ္သားလိုအပ္လွ်က္ရိွေၾကာင္း” “၂၀၁၁ 6P အစီစဥ္တြင္ စရင္းေပးသြင္းေသာသူမ်ားကိုဦးစားေပးမည္ေၾကာင္းေျပာၾကားသြားပါသည္။thutatuam
Photo : theborn post
အေသးစိတ္ပိုမိုဖတ္ရူလိုပါက http://www.thedailystar.net/beta2/news/malaysia-mulls-amnesty-again/

1186155_627702217269505_1853408948_n

So far 444 Bangladeshis held in crackdown

Staff Correspondent

Illegal foreign nationals detained in the ongoing crackdown in Malaysia will be given another chance to be legalised, the Malaysian home minister has said.
This move was in view of the country’s need for foreign manpower in certain sectors, Malaysian English daily The Star reported yesterday.
Some 5,000 illegal immigrants have so far been detained since the start of the drive on last Sunday.
Of them, 444 are Bangladeshi nationals, said Shameem Ahsan, director general (external publicity) of the foreign ministry, quoting Bangladesh high commission in Kuala Lumpur.
Malaysian Home Minister Ahmad Zahid Hamidi has said that not all of those detained will be deported.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s