စက္တင္ဘာ မနက္ ၅ နာရီေလာက္မွာ မူခင္းတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက စလန္ေဂါ စကင္ခ်န္ ရိွ ဆီအုန္းေတာ မွာ ရာဇဝတ္မူ႔မ်ားနဲ႔ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္တဲ႔ တယ္လို႔သံသယရိွသူ ၆၆ ကို ဖမ္းဆီးစစ္ေဆပါတယ္

စက္တင္ဘာ မနက္ ၅ နာရီေလာက္မွာ မူခင္းတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက စလန္ေဂါ စကင္ခ်န္ ရိွ ဆီအုန္းေတာ မွာ ရာဇဝတ္မူ႔မ်ားနဲ႔ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္တဲ႔ တယ္လို႔သံသယရိွသူ ၆၆ ကို ဖမ္းဆီးစစ္ေဆပါတယ္

၆ ေယာက္ ဟာ ေက်ာင္းေျပးသူမ်ားျဖစ္ျပီ ၂ ဦးမွာနိုင္ငံျခားသားျဖစ္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္

အားလံုးကို စဘာ႔ဘာနန္ စခန္းကိုေခၚသြားျပီး ေဆးစစ္မူ႔ျပဳလုပ္ၾကာင္း စလန္ေဂါ ရဲတပ္ဖြဲ႕သတင္းအရသိရိွရပါတယ္

thutatuam
(ပါမစ္မဲ႔မ်ားမဟုတ္ပါ)

1237615_626845224021871_1076665564_n1208574_626845210688539_1329342923_n559227_626845194021874_1600008708_n

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s