ဘဂၤ ါလီ မြတ္စလင္ အၾကမ္းဖက္သမား (၃)ေကာင္အား AK-47 ေမာင္း

1237747_504815869599129_149201034_n

SOURCE ARAKAN YOUTH ORGANIZATION

ဘဂၤ ါလီ မြတ္စလင္ အၾကမ္းဖက္သမား (၃)ေကာင္အား AK-47 ေမာင္းျပန္ရိုင္ဖယ္ တစ္လက္၊ က်ည္အေတာင့္ (၂၀၊ က်ည္ကပ္ (၂)ခုႏွင့္ အတူ ဖမ္းဆီးရမိ ေနာက္ဆက္တဲြ သတင္း

တရား၀င္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္မရိွေသာ ေသနတ္အားကိုင္ေဆာင္၍ ဘဂၤ ါလီလူမ်ဳိးမ်ားအား ဘဂၤလားေဒရ္ွ႕ ႏိုင္ငံမွ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ပို႔ေဆာင္ရန္ႀကံစည္အားထုတ္ခဲ့ၾကေသာ ေကာင္းျမတ္ဟသၤာစက္ေလွမွ ေလွသား(၁၃)ဦး ႏွင့္ ဘဂၤ ါလီလူမ်ဳိး(၃)ေကာင္အား ၿမိဳ႕မရဲစခန္း (ပ)၄၄၄/၂၀၁၃ လက္နက္ ယာယီ ျပင္ဆင္ခ်က္ ဥပေဒပုဒ္မ၁၉-က ျဖင့္ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။ ဘဂၤ ါလီလူမ်ဳိး(၃)ေကာင္မွာ ေမာင္ေမာင္(ခ)လာျမား(ဘ) ခင္ေမာင္ ဘဂၤ ါလီလူမ်ဳိး၊ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕၊ မိုအာမက္ဖာရု(ခ)ေမာင္ေမာင္စိုး (၂၆)ႏွစ္(ဘ)ေက်ာ္မင္း(ခ)မာမြတ္မြန္နစ္ ဘဂၤ ါလီ လူမ်ဳိး၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ မိုဟာမက္ဟာရွင္း(၃၀)ႏွစ္(ဘ)ေပၚယာဇူ ဘဂၤ ါလီလူမ်ဳိး၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ နယ္ တို႔မွျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

(Source : ၿမိတ္ပုလဲေျမ ဘေလာ့)

ရခိုင္လူငယ္မ်ားအဖြဲ႕

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s