MALAYSIA Nation’s biggest ever crackdown soon_မေလးရွားလဝကရဲ႕ ရာဇာသံ ထြက္ေပၚလာခဲ့ျပီ (မေလးေရာက္ ျမန္မာ မ်ားအတြက္ အထူးသတင္း)

လာမည့္ တနဂၤေႏြေန႕က စၿပီး မေလးရွား အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္း အားလံုးက ခန္႕မွန္းေျခ ၅၀၀၀၀၀ (၅သိန္း) ခန္႕ရွိတ့ဲ တရားမဝင္ ေနထိုင္ သူမ်ား အားလံုးကို တိုင္းျပည္လံုး ပိုက္စိပ္တိုက္ ရွာေဖြေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ယေန႕ The Star သတင္းစာမွာ ျပည့္ျပည့္ စံုစံု ရွင္းလင္း တင္ျပ သြားခဲ့ပါသည္ ။

ယခင္ တင္ျပခဲ့သည့္ အတိုင္း ယခု စီမံခ်က္ Operation တြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ လဝက ၊ရဲ ၊ စစ္တပ္ ၊ ေရးလား ၊ ျပည္သူ႕စစ္ အပါအဝင္ တိုင္းျပည္ရွိ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္း အားလံုး ပူးေပါင္း ရွာေဖြမည့္ အင္အား ၁၃၅၀၀၀ ပါဝင္မည့္ အေၾကာင္းကို ေရးသား ထားခဲ့သည္ ။

ထိုအထဲတြင္ လဝက မွာ အဓိက ပါဝင္ စစ္ေဆးမည္ ျဖစ္သည္ ။ ယခု အစီအစဥ္တြင္ ကြာလာမ္ပူ ၊ ဆလန္းေဂါ ၊ ပီနန္း ၊ ဂ်ဳိဟိုး စသည့္ ေနရာ မ်ားရွိ တရားမဝင္ အလုပ္သမားမ်ား ရွိသည့္ သတ္မွတ္ ေနရာမ်ားကို အဓိက စစ္ေဆး သြားမည့္ အေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။

ဖမ္းဆီး ရမိသူမ်ား အားလံုးကို မည္သည့္ ရဲစခန္းသို႔မွ ပို႔မည္ မဟုတ္ပဲ မေလးႏိုင္ငံရွိ တရားမဝင္ ေနထိုင္ သူမ်ားကို ထိန္းသိမ္းမည့္ လဝက ကန္႕ ၁၂ ခုသို႔ တိုက္ရိုက္ပို႔ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို လည္း လဝက အရာရွိ Datuk Alias Ahmad ကေျပာၾကား သြားသည္။

ထို႕အျပင္ တရားမဝင္ အလုပ္သမားမ်ားကို အလုပ္ေပး ထားသည့္ အလုပ္ရွင္ မ်ားကိုလည္း တရား ဥပေဒ အရ Migrants Act 2007 အတိုင္း အေရး ယူသြားမည့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသား ထားသည္။ယခု စီမံခ်က္ အတြက္ တရားဝင္ အလုပ္သမားမ်ား မပါဝင္ေစရန္ ထိုသူတို႕အတြက္ လံုေလာက္ေသာ အေထာက္အထား မ်ားကို သူေဌးမ်ားမွ ထုတ္ေပး ထားရန္ ယေန႕တရားဝင္ ေၾကာ္ျငာ ထားျပီး ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ ။

ယခု စီမံခ်က္သည္ 6P စီမံခ်က္ အတြင္း မွတ္ပံုတင္ ထားသူမ်ား ထဲမွ တရားဝင္ လာေရာက္ မေဆာင္ရြက္ေသာ သူမ်ား အားလံုးကို အဓိကထား ရွာေဖြမည္ ျဖစ္ျပီး ေတြ႕ရွိပါက မည္သည့္ တရားဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ဳိးမွ ေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ႏွင့္ တရားဝင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ေအးဂ်င္းမ်ားမွ အဓိက တာဝန္ ယူရမည့္ အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားသည္ ။

အဆိုပါ 6P စီမံခ်က္တြင္ တရားဝင္ ေဆာင္ရြက္ ထားေသာ သူ ၂ သန္းေက်ာ္ အတြင္း ခန္႔မွန္းေျခ ၁.၃ သန္းမွာ စာရြက္ စာတမ္း မျပည့္စံု သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ။ထိုသူမ်ား ထဲမွာ ၅ သိန္းေက်ာ္ကို တရားဝင္ ပါမစ္မ်ား ထုတ္ေပး ခဲ့ျပီး က်န္သည့္ ၃သိန္း ၃ ေသာင္းေက်ာ္မွာ ယေန႕ထိတိုင္ တရားဝင္ ပါမစ္ အတြက္ မေဆာင္ရြက္ ေသးေၾကာင္း ။

ယခု မေလးရွား အစိုးရမွ အခြင့္အေရး အျပည့္ေပးထားျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ။
ယခု အခ်ိန္သည္ 6P စီမံခ်က္၏ enforcement ေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်ိန္ က်ေရာက္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အထူးသျဖင့္ ဂ်ဳိဟိုး ပါစီဂူးဒန္းမွ ဝင္ေရာက္ လာေသာ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံသားမ်ားမွာအိုဗားေတးေနထိုင္မႈ အထူးမ်ားျပားေၾကာင္း ။

ထပ္မံၿပီး တရားမဝင္ ေနထုိင္သူမ်ား အေနျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၊ ျမန္မာ ၊ ဗီယက္နမ္ ႏွင့္ နီေပါႏိုင္ငံသားမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ။

ဒါတြတ္အလီ မွ ဆက္လက္ ေျပာၾကား ရာတြင္ ေၾကာင္ႏွင့္ၾကြက္ ကစားပြဲၾကီး အတြက္ မေလးရွား အစိုးရမွ အျပည့္အဝ ျပင္ဆင္ျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ လာမည့္ တနဂၤေႏြေန႕မွ စတင္ၿပီး ထိုတရားမဝင္ ေနထိုင္ သူမ်ား ရုတ္တရက္ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကို..။

တရားမဝင္ ေနထိုင္သူမ်ား အားလံုး ပုန္းေနခဲ့တာ ၾကာၿပီ မည္မွ် ဆက္လက္ ပုန္းေအာင္းႏိုင္မည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေစလိုေၾကာင္း ။

၃ လတိတိ ဆက္တိုက္ ျပဳလုပ္မည့္ အဆိုပါ ေအာ္ပေရးရွင္းတြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံမွ တရားမဝင္ ေနထိုင္သူမ်ား အားလံုး ေပ်ာက္ကြယ္ ရမည္ ဆုိသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္သည့္ အေၾကာင္း .. ။

တရားမဝင္ ေနထိုင္သူမ်ား အတြက္ ကာကြယ္ေပးသူ ၊ အကူအညီ ေပးသူမ်ား အားလံုးကို ဒဏ္ေငြ ၅၀၀၀၀၀ ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္ ၂၀ အထိ အျမင့္ဆံုး သတ္မွတ္ ထားသည့္ အတြက္ မည္သူမွ် ကာကြယ္ မေပးေစလိုေၾကာင္းကို …။

အလုပ္ရွင္မ်ား အားလံုး သိေစရန္မွာ အခြင့္အေရး ေပးထားၿပီးသည့္ အတြက္ မည္သည့္ တရားမဝင္ အလုပ္သမားကိုမွ ဆက္လက္ မထားေတာ့ရန္ အခ်ိန္ေရာက္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္းကို .လဝက ဒါရိုက္တာ ဒါတြတ္အလီမွ ေျပာၾကားသည့္ အတိုင္း မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား သိရွိေစရန္ဘာသာျပန္ တင္ဆက္ ေပးရပါသည္ ။

Come Sunday, the authorities will be hunting down an estimated 500,000 illegal immigrants in the nation’s biggest ever operation to flush out unwanted foreigners.

main_sy_2808_4a_

The operation will involve some 135,000 personnel from the Immigration Department, police, Armed Forces, Rela, Civil Defence, National Registration Department and local councils.

The Immigration Department is the lead agency.

The authorities will conduct raids mainly in Kuala Lumpur, Selangor, Penang and Johor which have been identified as the dens for illegals.

Once arrested, they will be deported immediately as the Immigration Department does not want its 12 detention centres around the country, each with a capacity of 1,000 people, to be overcrowded.

Employers found hiring illegals could be charged under the Anti-Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants Act 2007 (Amendment 2010).

Immigration director-general Datuk Alias Ahmad said the department would seek the cooperation of foreign missions through Wisma Putra to issue the illegals with travelling documents to speed up their deportation.

http://www.thestar.com.my/News/Nation/2013/08/28/Nations-biggest-ever-crackdown-soon.aspx

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s