အုန္းေတာဒုကၡသည္စခန္း ေနာက္ဆံုးရသတင္းဓာတ္ပံု._RSV

 (RSV)

စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ ၊ အုန္းေတာႀကီးဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ဧရိယာ၀င္းမွ အရာရွိရုံးထုိင္အေဆာင္၊ကင္းေစာင့္ရုံ၊ အျခားအေဆာင္နွစ္ခု စုစုေပါင္း (၄)ေဆာင္ မီးေလာင္းသြားေၾကာင္း သိရွိရၿပီး အစိုးရမွ ေသနပ္ေဖာက္ လူစုခဲြမႈေၾကာင္း ဘဂၤလီကုလား (၂)ေကာင္ ျပင္းထန္္းစြာ ဒဏ္ရာရွိၿပီး အေရးေပၚက်န္မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားရေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။
အခင္းျဖစ္စဥ္မွာ အုန္းေတာၾကီးေက်းရြာ အနီးရွိ ေခ်ာင္းမွ ဘဂၤလီ အမ်ိဳးသမီး အေလာင္း တစ္ေလာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရာ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမခံရဲစခန္းသို႕ ယူေဆာင္ကာ စစ္ေဆးမွဳ မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ယူေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါအေလာင္းအား ဘဂၤလီမ်ား က မိမိတို႕ထံ ေပးရန္ေတာင္းဆိုရာ မရရိွသျဖင့္ ေခ်ာင္း၀ ရဲစခန္းအား မီးရွိဳ႕ဖ်က္ဆီးလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယေန႕ ညေနထိ အေျခအေနမွာ တင္းမာလွ်က္ရွိသည္။ အုန္းေတာႀကီးဒုကၡသည္စခန္းသို႕ သြားေသာလမ္းအားလည္း လံုၿခံဳေရးမ်ားမွ ပိတ္ထားၿပီး အေျခအေနကို ထိန္းသိမ္းေနသည္ဟု က်န္မာေရး၀န္ထမ္းတစ္ဦးမွ RSV အား ေျပာျပသြားပါသည္။

 အုန္းေတာဒုကၡသည္စခန္း ေနာက္ဆံုးရသတင္းဓာတ္ပံု.
အုန္းေတာဒုကၡသည္စခန္း ေနာက္ဆံုးရသတင္းဓာတ္ပံု.

 

 အုန္းေတာဒုကၡသည္စခန္း ေနာက္ဆံုးရသတင္းဓာတ္ပံု.
အုန္းေတာဒုကၡသည္စခန္း ေနာက္ဆံုးရသတင္းဓာတ္ပံု.

 

 အုန္းေတာဒုကၡသည္စခန္း ေနာက္ဆံုးရသတင္းဓာတ္ပံု.
အုန္းေတာဒုကၡသည္စခန္း ေနာက္ဆံုးရသတင္းဓာတ္ပံု.

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s