“ မြတ္ဆလင္ေတြက ရာဇသံေပးလိုက္ျပီ။ ” “Muslims in Burma Warn Not to Attack Quran, Zero Tolerance to Anyone ”

“ မြတ္ဆလင္ေတြက ရာဇသံေပးလိုက္ျပီ။ ”

ကုန္အာရ္ကို ေ၀ဖန္ရင္ ဘယ္သူ႔ကိုမွ သည္းခံမွာမဟုတ္လို႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္နာမည္ခံထားတဲ့ မျငိမ္းခ်မ္းတဲ့လူေတြက လူမိုက္ေလသံနဲ႔ ျမန္မာေတြကို ရာဇသံေပးလိုက္ပါတယ္။
မူရင္း video မွာေတာ့ ေခါင္းစဥ္ကို “ Muslims in Burma Warn Not to Attack Quran, Zero Tolerance to Anyone ” ျပည္တြင္းေနမြတ္ဆလင္ေတြက ကုရ္အာန္ကို ေ၀ဖန္ပုတ္ခတ္မယ္ဆိုရင္ လံုး၀သည္းမခံဘူးလို႔ သတိေပးလို္က္တယ္ လို႔ေရးထားတယ္။

ကိုေနမ်ဳိးေ၀ ေျပာထားတာေတြဟာ မမွန္မကန္ေျပာထားတာမဟုတ္ဘဲ ကုန္အာရ္က်မ္းထဲက မူရင္းစာသားေတြကို ကိုးကားေျပာဆိုတာျဖစ္လို႔ တရားရုံးမွာ ရဲရဲ၀ံ့၀ံံ့ရင္ဆိုင္နိုင္ပါတယ္။ ခုလို သည္းခံမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ စိမ္ေခၚတဲ့ေလသံနဲ႔ေျပာလိုက္တဲ့ အစြန္းေရာက္ေတြကို ျမန္မာ ျပည္သူေတြကို ျခိမ္းေျခာက္မႈနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာက အေရးယူသင့္ပါတယ္။

မြတ္ဆလင္ေတြရဲ႔ ဒီလိုေျပာဆိုမႈဟာ ျပည္တြင္းမွာ အဓိကရုဏ္းေတြမျဖစ္ဘဲ ေအးခ်မ္းေအာင္ ၾကိဳးစားေနတဲ့ အစိုးရနဲ႔ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ားရဲ႔ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ဖ်က္လိုဖ်က္စီးလုပ္ရာ၊ ျပႆနာကို မီးေမႊးရာေရာက္ပါတယ္။ ဒီလိုေျပာဆိုမႈဟာ ျမန္မာေတြကို မခံခ်င္စိတ္ျဖစ္ေအာင္ ႏိႈးဆြေပးတဲ့သေဘာျဖစ္လို႔
နိုင္ငံေတာ္တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို ပ်က္ျပားေအာင္ ျပႆနာကို မီးေမႊးေနသူေတြကို အစိုးရကထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူသင့္ပါတယ္။

ကိုေနမ်ဳိးေ၀ ကုရ္အာန္က်မ္းကို ေ၀ဖန္ထားတဲ့ စာအုပ္ပါ။ သူတို႔က်မ္းထဲကစာသားေတြကို ေကာက္နုတ္ထားတာပါ။

http://www.mediafire.com/download/a3eiev38s8maq3n/Hate_Speech_in_Koran.pdf

ကိုေနမ်ဳိးေ၀အေနနဲ႔ သူေရးထားတာဟာ ကုရ္အာန္က်မ္းထဲက မူရင္းစာသားေတြျဖစ္လို႔ ဒီကိစၥကို တရားရုံးမွာတက္ရွင္းျပီး ကုရ္အာန္က်မ္းဟာ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ဘာသာေရးမုန္းတီးမႈကို အားေပးေနတယ္ဆိုတာကို လူသိရွင္ၾကားတရားရုံးမွာ ဖြင့္ခ်သင့္ပါတယ္။

ဘဂၤလီက်ဴးေက်ာ္သူမ်ားကို တားဆီးဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ေရး အဖြဲ႔

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s