“အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒၾကမ္း” အတည္ျပဳျပဌာန္းေရးကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ားျပည္သူ သိရွိရန္ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း

 

president office

“အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒၾကမ္း” အတည္ျပဳျပဌာန္းေရးကိစၥႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ားျပည္သူ သိရွိရန္ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

[The Presidential Signing Statement of The Anti-Corruption Law(2013) ]
———————————————————————–
ဒီကေန႕ ႏို္င္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားမွာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားတဲ့ “အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒၾကမ္း” ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္ ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

လက္မွတ္ေရးထိုးျပီး ဥပေဒအျဖစ္ ျပဌာန္းျပီးေနာက္ ဒီဥပေဒျပဌာန္းေရးနဲ႕ စပ္လ်ဥ္းျပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႕ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ား ေပးပို႕ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပုံ၊ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ သုံးသပ္ဆင္ျခင္ပုံ စတဲ့ ျဖစ္စဥ္အေၾကာင္းအရာေတြကို The Presidential Signing Statement လို႕ ေခၚဆိုႏိုင္တဲ့ ဒီထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ-

(၁)

Post-Conflict ကာလနဲ႕ Transition ကာလေတြမွာ Anti-Corruption ကို အေလးထားျပီး ေဆာင္ရြက္ၾကရတာ ျဖစ္တာနဲ႕အညီ လြတ္လပ္ေရးရရွိျပီးခ်ိ္န္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွာလည္း ဥပေဒျပဌာန္းျပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အခု အမ်ား သိရွိတဲ့ စသုံးလုံး လို႕ေခၚတဲ့ အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ဟာ အဲဒီ ဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္း ေပၚေပါက္လာခဲ့တာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႕ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ကတည္းက UNCAC ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားခဲ့ျပီး ျဖစ္တာေၾကာင့္ နုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးလက္ထက္ ၂၀-၁၂-၂၀၁၂ ရက္ေန႕မွာ Ratification လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၈-၁-၂၀၁၃ ရက္ေန႕မွာလည္း ဒုတိယသမၼတဦးေဆာင္တဲ့ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းျပီးေတာ့ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း အဂတိလိုက္စားမႈနဲ႕ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈေတြ ပေပ်ာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒါ့အျပင္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးနဲ႕ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ တည္ဆဲဥပေဒေပါင္း ၂၃ ခု ရွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 

(၂)

လက္ရွိကာလမွာ စသုံးလုံးနဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ေတြဟာ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးနဲ႕ ဆက္စပ္ျပီး ေငြေၾကးဆိုင္ရာေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ Financial Intelligence Unit-FIU ကို ဥပေဒနဲ႕အညီ ဖြဲ႕စည္းျပီး ႏို္င္ငံတကာနဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးအေနနဲ႕ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ နစ္နာမႈ၊ ဆုံးရႈံးမႈေတြကို ေျဖရွင္းေပးဖို႕၊ အဂတိလိုက္စားမႈေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူဖို႕အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတတာဝန္ စတင္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္ကစတင္ျပီး သမၼတရုံးျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးတစ္ဦးကို သီးသန္႕တာဝန္ေပးျပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ တိုက္ရိုက္တင္ျပတိုင္ၾကားစာ (၁၁၉)ေစာင္ကို လက္ခံစစ္ေဆးမႈအရ ဒီကေန႕အထိ ဝန္ထမ္းေပါင္း (၄၅၀) အေရးယူျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

[ဒီမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အေရးယူထားတဲ့ အဂတိလိုက္စားသူဝန္ထမ္း ၄၅၀ ဆိုတာ တိုင္ၾကားစာေတြကို စိစစ္စစ္ေဆးအေရးယူတဲ့ အေရအတြက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ မီဒီယာမ်ားမွာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရအေရးယူျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအစီအစဥ္ျဖင့္ အေရးယူျခင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ အေရးယူျခင္း၊ ႏို္င္ငံေတာသမၼတကိုယ္တိုက္ တို္က္ရိုက္အေရးယူျခင္း စတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြ ပါဝင္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး။]

(၃)

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ေပးပို႕လာတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအေနနဲ႕ ေလ့လာသုံးသပ္တဲ့အခါမွာ-

– (နံပါတ္တစ္) ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႕ ညီဖို႕၊

– (နံပါတ္ႏွစ္) မိမိႏုိင္ငံက လိုက္နာေဆာင္ရြက္ပါ့မယ္ လို႕ လက္မွတ္ေရးထိုး ကတိကဝတ္ျပဳထားတဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ကြန္ဗင္းရွင္းေတြနဲ႕ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ဖို႕၊

– (နံပါတ္သုံး) အျခားေသာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားနဲ႕ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ဖို႕ စတဲ့ အဓိက မူေဘာင္သုံးခုကို အေျခခံျပီး စဥ္းစားသုံးသပ္ထားတာ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါတယ္။

(၄)

ဒီလို စိစစ္ေလ့လာရာမွ ေဖာ္ျပခ်က္အခ်ဳိ႕အေပၚ သုံးသပ္ဆင္ျခင္၍ ရရွိလာေသာ သုံးသပ္ခ်က္ သေဘာထားမ်ား၊ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း-

– အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးကို ပိုမို၍ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္လိုေသာ ျပင္းျပသည့္ ႏိုင္ငံေရးစိတ္ေစတနာ Political Will ကို ထုတ္ေဖာ္ျပသလိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊

– ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာနဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကို ထိခိုက္နစ္နာေစတဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေရးကို အစဥ္အဆက္တိုက္ဖ်က္သြားႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ လည္းေကာင္း၊

– လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစု၏ ဆႏၵအရ အတည္ျပဳထားျခင္း ျဖစ္၍ အမ်ားဆႏၵကို အေလးဂရုျပဳေသာအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊

– ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအက်ဳိးအတြက္ ဥပေဒျပဳမ႑ဳိင္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ဳိင္တို႕အၾကား အျပန္အလွန္ေလးစားမႈျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ ရည္သန္၍လည္းေကာင္း

ဥပေဒၾကမ္းကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

(၅)

ဒီကြဲလြဲမႈေတြမွာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႕ ညီညြတ္ျခင္း ရွိ-မရွိ ဆိုတဲ့ Judicial Review ကို လုပ္ႏိုင္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းကေတာ့ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၂၂၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ)ပါ ျပဌာန္းခ်က္အရ “ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ” ခုံရုံးတြင္ တာဝန္ ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
[Read More : http://www.president-office.gov.mm/briefing-room/news/2013/08/08/id-3994]

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s